งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อมูล หลักผู้ขาย. กรณีร้านค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อมูล หลักผู้ขาย. กรณีร้านค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อมูล หลักผู้ขาย

2 กรณีร้านค้า

3

4

5

6 ทางเลือกที่ 1

7 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารทหาร ไทย สาขาถนนศรีจันทร์ - ขอนแก่น เลขที่ 464- 2-14422-6 มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน ลงชื่อ นายสรรค์ชัย อินทร์แปลง วันที่......................................... ทางเลือกที่ 2

8

9

10 กรณีบริษัท / หจก.

11

12

13 ทางเลือกที่ 1

14 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี เลขที่ 023-304732-6 มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน ลงชื่อ นายชนินทร บูลภักดิ์ นายอภินันท์ ปัญญากร วันที่......................................... ทางเลือกที่ 2

15 เพื่อตรวจสอบ การสร้างข้อมูล หลักผู้ขายใน ระบบ GFMIS เป็น การป้องกันการ สร้างข้อมูล ซ้ำซ้อนระหว่าง เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี 10 หลัก กับ 13 หลัก

16 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม

17

18 หนังสือรับรองการจด ทะเบียน ไม่ควรเกิน 6 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อมูล หลักผู้ขาย. กรณีร้านค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google