งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนภาษาไทยเพื่อรักษาภาษาไทยให้ คงอยู่ และเป็นมรดกสืบทอดต่อไป เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เป็น กุศลและเป็นสังคมกัลยาณมิตร เพื่อ ลดความขัดแย้ง เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวิถีชีวิตเพื่อเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนภาษาไทยเพื่อรักษาภาษาไทยให้ คงอยู่ และเป็นมรดกสืบทอดต่อไป เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เป็น กุศลและเป็นสังคมกัลยาณมิตร เพื่อ ลดความขัดแย้ง เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวิถีชีวิตเพื่อเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรียนภาษาไทยเพื่อรักษาภาษาไทยให้ คงอยู่ และเป็นมรดกสืบทอดต่อไป เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เป็น กุศลและเป็นสังคมกัลยาณมิตร เพื่อ ลดความขัดแย้ง เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวิถีชีวิตเพื่อเป็น พื้นฐานสู่วิชาการ

3 เรียนภาษา ชีวิต เพลงใน วิถีชีวิต บทละครกลอนนิทาน เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เกม ปริศนาคำ ทาย เรียนวิชาการ หลัก ภาษา

4  เนื้อเพลง ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

5 วิชาชีวิต ปลูกฝัง จิตสำนึกให้รัก ชาติ ระลึกถึงบรรพ บุรุษ ความสามัคคี ความพร้อม เพรียง การสำรวมกายฝึกระเบียบวินัย วิชาการ ความหมายของ คำ หลักภาษา

6 ปริศนาคำทาย “ ชื่อครู ” ชื่อของสัตว์เลี้ยง เสียงอักษร “ อ ” สระอู ตัว ดแล้วก็ไม้ตรี นามอังกฤษไซร์ แปลไทย เพราะดี ทิวทัศน์สดศรีชื่อมีแม่เกอว แต่งโดย ครูนาง

7 ก ง ค ช ต น ล ป ม ส ผ ฮก ง ค ช ต น ล ป ม ส ผ ฮ


ดาวน์โหลด ppt เรียนภาษาไทยเพื่อรักษาภาษาไทยให้ คงอยู่ และเป็นมรดกสืบทอดต่อไป เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้เป็น กุศลและเป็นสังคมกัลยาณมิตร เพื่อ ลดความขัดแย้ง เรียนรู้ภาษาไทยผ่านวิถีชีวิตเพื่อเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google