งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษร เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบฟอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษร เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบฟอนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษร เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบฟอนต์

2 การตกแต่งเอกสาร การใช้คำสั่ง Format - >Font

3 การวางตำแหน่งข้อความ Click ปุ่ม ( Align Left) จัดวางข้อความชิด ซ้าย Click ปุ่ม ( Align Right ) จัดวางข้อความชิด ขวา Click ปุ่ม (Center) จัดวางข้อความตรงกลาง Click ปุ่ม (Justify) จัดวางข้อความให้ชิดขอบ ซ้ายและขวา Click ปุ่ม (Thai Justify) จัดวางข้อความให้ ชิดขอบซ้ายและขวา โดยแยกช่องไฟระหว่าง ตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆ กัน ( มีใช้เฉพาะภาษไทย เท่านั้น )

4 การตั้งกั้นหน้ากั้นหลัง ที่เมนู Format เลือกคำสั่ง Paragraph จะปรากฏ Paragraph ไดอะล็อกบ็อกซ์ กำหนดการตั้งกั้นหน้าและกั้นหลังโดยกำหนดที่ กรอบ Indentation ดังนี้ Left ใส่ระยะกั้นหน้า Right ใส่ระยะกั้นหลัง

5 การตั้ง Tab Tab ที่ใช้บ่อยๆ มี 4 ประเภท ดังนี้ Tab ที่ใช้บ่อยๆ มี 4 ประเภท ดังนี้ Left Tab เป็นการกำหนดให้ต้นข้อความ ( ด้านซ้าย ) อยู่ในแนวเดียวกับ Left Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้มักจะใช้กับข้อความโดยทั่วๆ ไป Right Tab เป็นการกำหนดให้ท้ายข้อความ ( ด้านขวา ) อยู่ในแนวเดียวกับ Right Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้มักจะใช้กับข้อมูลจำพวกตัวเลข

6 การตั้ง Tab Center Tab เป็นการกำหนดให้กึ่งกลาง ของข้อความอยู่ในแนวเดียวกับ Center Tab Decimal Tab เป็นการกำหนดให้จุดทศนิยม อยู่ในแนวเดียวกับ Decimal Tab ซึ่งการใช้ Tab นี้ เหมาะกับการเรียงตัวเลขโดยให้จุดทศนิยมตรงกัน

7 การตั้ง Tab 1. เลือกชนิดของ Tab จากไมบรรทัด 2. คลิกเมาส์ในไมบรรทัด ตรงตําแหนงที่ตองการตั้งระยะ Tab

8 Click mouse ที่ Tab แล้ว Drag mouse ให้ Tab นั้นออกจากบริเวณไม้บรรทัด การยกเลิก Tab

9 การตีกรอบข้อความ Click mouse ที่ตำแหน่งใดๆ ในย่อหน้าที่ต้องการตี กรอบ Click mouse ที่ปุ่ม จะปรากฏเครื่องมือใน การตีกรอบเอกสาร Click mouse เลือกแนวการตีเส้น

10 การใสสีพื้นและเสนขอบ เมนู Format ใช้คำสั่ง Borders and Shading


ดาวน์โหลด ppt การตกแต่งเอกสาร การเลือกรูปแบบและขนาดของ ตัวอักษร เลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Click mouse ที่ลูกศรข้างปุ่ม Click mouse เลือกรูปแบบฟอนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google