งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ Excel ใน การทำโครงการและแผน ประจำปี วันที่ 6 ก. พ. 2557 ปิติ ตรีสุกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ Excel ใน การทำโครงการและแผน ประจำปี วันที่ 6 ก. พ. 2557 ปิติ ตรีสุกล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ Excel ใน การทำโครงการและแผน ประจำปี วันที่ 6 ก. พ. 2557 ปิติ ตรีสุกล

2 รูปแบบ – ขนาดตัวหนังสือ – ตำแหน่งข้อความ – การตัดคำ / ย่อ - ขยาย – การขึ้นบรรทัดใหม่ – ทิศทางตัวหนังสือ – การกำหนดรูปแบบโดย สูตร (text) ชนิดข้อมูล – ตัวเลข ( ทศนิยม ลูกน้ำ ) – วันที่ ( รูปแบบการ แสดง / การกรอก ) – รูปแบบพิเศษ เซล คอลัมน์ – การซ่อนเซล – การขยายความสูง / ความกว้าง – กำหนดความสูงอัติ โนมัติ – การรวมเซล การพิมพ์ – กำหนดพื้นที่พิมพ์ – การตัดหน้า – การกำหนดหัวตาราง – การใส่หัว / ท้าย กระดาษ – การกำหนดกั้นหน้า การกำหนดรูป แบบอย่างมีเงื่อนไข

3 การอ้างอิงข้อมูล อ้างอิงโดยเซล อ้างอิงจากชื่อ ( เซล / ตาราง ) อ้างอิงจากรายการ (List) อ้างอิงโดยการ คำนวณ อ้างอิงจากฐานข้อมูล การล๊อกเซลในการ อ้างอิง ชนิดของการคัดลอก ข้อมูล – ค่า – สูตร – รูปแบบ การคัดลอกสูตร คำนวณ

4 อื่น ๆ การก๊อปปี้สูตร ใน แถว / คอลัมน์ การสร้างตาราง การเรียงข้อมูล / เลือกแสดงข้อมูลใน ตาราง การล๊อกชีต การกำหนดค่าที่ อนุญาติให้กรอก


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ Excel ใน การทำโครงการและแผน ประจำปี วันที่ 6 ก. พ. 2557 ปิติ ตรีสุกล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google