งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส เรียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง P S K OLYTECHNIC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส เรียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง P S K OLYTECHNIC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส เรียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง P S K OLYTECHNIC
เรียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง P S K OLYTECHNIC โดย ผอ.เจนวิทย์ ครองตน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 16 มิถุนายน 2556

2 = ป. = ปวช. = ปวส. = ปริญญา Career Path สายอาชีพ Semi Skills Skills
Technician Technology = ป. = ปวช. = ปวส. = ปริญญา

3 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
1. ไม่รู้เรื่องใด ให้ถามผู้รู้เรื่องนั้น 2. โอกาสมี ให้รีบไขว่คว้า อย่าปล่อยให้หลุดไป 3. เก็บประสบการณ์ ให้เป็นระบบ 4. พัฒนางานที่ทำซ้ำ ให้ดีกว่าครั้งก่อน 5. ทบทวนเป้าหมายชีวิต อย่างสม่ำเสมอ

4 การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Results Base Management Output ผลผลิต เชิงปริมาณ Outcome ผลผลิต เชิงคุณภาพ Ultimate Outcome ผลกระทบ

5 DEMING CYCLE D Doing P Planning A Action C Check

6 P = Planning D = Doing C = Check A = Action S = Standard P A C D P A C
1 ________ 2 ________ 3 ________ 4 ________ 5 ________ P A C D S3 + P A C D S2 + S3 1 ______ 2 ______ 3 ______ 4 ______ P A C D S1 + S2 1 ______ 2 ______ 3 ______ P A C D S1 1 ______ 2 ______ Base Line

7 บ้าน ชีวิต ...อย่างไหนสำคัญกว่ากัน... คำตอบคือ

8 “ สร้างบ้าน ” ต้องออกแบบโดย สถาปนิก เรียกว่า “พิมพ์เขียว”

9 “ ชีวิต ทั้งชีวิต ” “ จะไม่ออกแบบ ได้อย่างไร? ”

10 บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จ

11 ตั้งเป้าหมายชีวิต ให้ชัดเจน
1 ตั้งเป้าหมายชีวิต ให้ชัดเจน

12 2 ขนาดของเป้าหมาย ต้องใหญ่ ท้าทาย เกือบจะเอื้อมไม่ถึง

13 3 ระบุเวลาให้สัมพันธ์ กับเป้าหมาย 2015

14 4 ประกาศให้คนที่รักเรารู้

15 5 ค้นหาวิธี ไปสู่เป้าหมาย

16 6 ลงมือทำทันที

17 7 หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดไม่สำเร็จ

18 ความพยายาม อาจนำมาซึ่ง “ความสำเร็จ” แต่ความสำเร็จล้วนเกิดจาก “ความพยายาม” ทั้งสิ้น

19 ชีวิตที่ “ไม่มีการวางแผน” เสมือนสร้างบ้าน โดย “ไม่มีพิมพ์เขียว”

20 “ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ”


ดาวน์โหลด ppt ส เรียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง P S K OLYTECHNIC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google