งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดย ผอ. เจนวิทย์ ครองตน เ รียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง ส ส 16 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดย ผอ. เจนวิทย์ ครองตน เ รียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง ส ส 16 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดย ผอ. เจนวิทย์ ครองตน เ รียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง ส ส 16 มิถุนายน 2556

2 1. S emi Skills 2. S kills 3. T echnician 4. T echnology = ป. = ปวช. = ปวส. = ป ปริญญา Career Path สายอาชีพ

3 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 1. ไม่รู้เรื่องใด ให้ถามผู้รู้เรื่องนั้น 2. โอกาสมี ให้รีบไขว่คว้า อย่าปล่อยให้หลุดไป 3. เก็บประสบการณ์ ให้เป็นระบบ 4. พัฒนางานที่ทำซ้ำ ให้ดีกว่าครั้งก่อน 5. ทบทวนเป้าหมายชีวิต อย่างสม่ำเสมอ

4 การบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Base Management Output ผลผลิต เชิงปริมาณ Ultimate Outcome ผลกระทบ Outcome ผลผลิต เชิงคุณภาพ

5 P Planning P Planning C Check C Check A Action A Action D Doing D Doing DEMING CYCLE

6 P P A A C C D D Base Line P P A A C C D D P P A A C C D D P P A A C C D D S = S tandard 1 ________ 1 ________ 2 ________ 2 ________ 3 ________ 3 ________ 4 ________ 4 ________ 5 ________ 5 ________ S = S tandard 1 ________ 1 ________ 2 ________ 2 ________ 3 ________ 3 ________ 4 ________ 4 ________ 5 ________ 5 ________ S 1 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ S 1 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ S 3 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ 3 ______ 3 ______ 4 ______ 4 ______ S 3 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ 3 ______ 3 ______ 4 ______ 4 ______ S 2 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ 3 ______ 3 ______ S 2 1 ______ 1 ______ 2 ______ 2 ______ 3 ______ 3 ______ P = Planning D = Doing C = Check A = Action P = Planning D = Doing C = Check A = Action S 1 + S 2 + S 3 +

7 คำตอบคือ... อย่างไหนสำคัญกว่ากัน... บ้าน ชีวิต

8 “ สร้างบ้าน ” ต้องออกแบบโดย สถาปนิก เรียกว่า “ พิมพ์เขียว ”

9 “ ชีวิต ทั้งชีวิต ” “ จะไม่ออกแบบ ได้อย่างไร ? ”

10 บันได 7 ขั้น สู่ความสำเร็จ

11 1 11 1 ตั้งเป้าหมายชีวิต ให้ชัดเจน

12 2 ขนาดของเป้าหมาย ต้องใหญ่ ท้าทาย เกือบจะเอื้อมไม่ถึง

13 3 ระบุเวลาให้สัมพันธ์ กับเป้าหมาย

14 4 ประกาศให้คนที่รักเรารู้

15 5 ค้นหาวิธี ไปสู่เป้าหมาย

16 6 ลงมือทำทันที

17 หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดไม่สำเร็จ 7

18 ความพยายาม อาจนำมาซึ่ง “ความสำเร็จ” แต่ความสำเร็จล้วนเกิดจาก “ความพยายาม” ทั้งสิ้น

19 ชีวิตที่ “ไม่มีการวางแผน” เสมือนสร้างบ้าน โดย “ไม่มีพิมพ์เขียว”

20 “ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ”


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดย ผอ. เจนวิทย์ ครองตน เ รียน ารพัดช่าง ร้างชีวิตได้จริง ส ส 16 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google