งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่าง มีไอเดียแบบเฉพาะตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่าง มีไอเดียแบบเฉพาะตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่าง มีไอเดียแบบเฉพาะตัว

2 ธรรมชาติได้กำหนดการใช้งานสมอง 2 ซีก ซีกซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการ คำนวณ ค้นหาเหตุผล การ วิเคราะห์ ซีกขวามีหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ จังหวะ ดนตรี สีสันและการจัด ระเบียบความคิด

3 10 เคล็ดลับวิธีการคิด นอกกรอบต่อไปนี้ อาจ ช่วยให้หลายคนได้พบว่า เรื่องราวของความคิด สร้างสรรค์ นั้นเป็นสิ่งที่ เรียนรู้และฝึกฝนได้ สำหรับทุกคน

4 1. สลัดความคิดครอบงำ ไม่จำกัด ความคิดไว้ กับไว้กับ ความเคยชิน เก่าๆ ไม่ตี กรอบ ความคิด ผู้อื่นหรือคิด ว่ามันเป็นไป ไม่ได้

5 2. ฝึกความคิดอย่างรอบ ด้าน - ไม่ยึดติดแนวความคิด ด้านเดียว - พยายามใช้ความคิด รอบด้าน - ฝึกตั้งคำถามและหา เหตุผล - คิดอย่างเป็นระบบ และหาเหตุผลเปรีบ เทียบ - มองหลายมิติเพื่อ ค้นหาความจริง

6 3. คิดแง่บวก

7 4. พยายามสร้างโอกาสแห่ง ความบังเอิญ คือบางสิ่งที่ไม่ เกี่ยวข้องกันเลย อาจจะเป็น คำตอบต่อปัญหา ที่กำลังเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นการ จุดประกายใหม่ๆ ที่ผิดแผก แตกต่างจากเดิม ก่อให้เกิด ความคิด สร้างสรรค์

8 5. การตั้งคำถาม อะไรที่ทำให้ คนอื่นทำ แล้วแต่เรายัง ไม่ได้ทำ เรา ทำได้ไหม ทำอย่างไร หรือต้อง เปลี่ยนแปลง อะไรบ้าง

9 6. ฝึกความเป็นคนช่าง สังเกตจดจำ การสั่งสม ประสบการณ์ และกระตุ้นให้ เกิดความคิด ใหม่ พยายาม เรียนรู้ทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับเรื่อง ที่สนใจนั้นให้ มากที่สุด

10 7. ฝึกการระดมพลังสมอง โดยยึดมั่นใน หัวใจ นักปราชญ์ ได้แก่ ฟัง คิด ถาม เขียน

11 8. บ่มฟัก เมื่อใดที่มีปัญหา หรือยังหาคำตอบ ไม่ได้ หลังจาก ที่ได้พยายามคิด หนักสุดๆ จึงค่อย หยุดคิดแล้ว ปล่อยวาง จากนั้น 2-3 วัน ค่อยกลับมาคิด ปัญหานั้นใหม่

12 9. ตัดแต่ง ทบทวน ความคิดและ คัดสิ่งที่ไม่ได้ ผลออกมา แก้ไขเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนจน ได้ความคิดที่ ดีที่สุด

13 10. ไม่ย้ำรอยอยู่แต่ ความสำเร็จเดิม เช่น การ กระทำทุกอย่าง เมื่อเห็นว่าดี ประสบ ความสำเร็จ แล้ว ต่อไปควร จะพัฒนาให้ดี ขึ้นกว่าเดิมด้วย วิธีการใหม่ ขึ้นอยู่กับความ พยายาม

14 คุณพร้อมที่จะเปลี่ยน ความคิดหรือยังค่ะ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 10 วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่าง มีไอเดียแบบเฉพาะตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google