งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม ยุคสมัยกลาง นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม ยุคสมัยกลาง นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม ยุคสมัยกลาง นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล

2 พาณิชยกรรม ► อุตสาหกรรมมีจำนวนจำกัด อาทิ ท่อผ้า ► เกษตรกรรม เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ► การค้าขายมีบทบาทสำคัญมาก ที่จะนำไปสู่ความ มั่งคั่ง ► อุปสรรคของการค้าคือ การขนส่งสินค้าทางบก การค้าอยู่ในวงแคบแยกเป็น ยุโรปเหนือ ( นอร์เวย์ เดนมาร์ค ฟินแลนด์และเยอรมัน ) ยุโรปใต้ ( ประเทศแถบทะเลเมดิเตอเรเนียน อาทิ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี )

3 พาณิชยกรรมในยุโรปเหนือ ► สินค้าที่สำคัญ อาทิ เหล้าองุ่น ขนสัตว์ ทองแดง เหล็ก ดีบุก ไม้ หนังสัตว์ ปลา ( ปลาเฮอริ่ง ) เกลือ ► ขนส่งทางเรือ ► การค้าเป็นของสันนิบาตพ่อค้า (Hanseatic League) หรือสมาคมพ่อค้า เพราะได้รับสัมปทาน จากรัฐบาล

4 พาณิชยกรรมในยุโรปใต้ เครื่องเทศ ► สินค้าที่สำคัญอาทิ ขนแกะ เหล้าองุ่น น้ำมัน น้ำตาล ข้าว ผลไม้ เกลือ เครื่องเทศ พรม โลหะทองคำ เงิน เพชร พลอย ► มีการค้ากับต่างประเทศ  เอเชียได้แก่ จีน เปอร์เซีย อินเดีย ผ่านเส้นทาง เอเชียไมเนอร์  เส้นทางที่สองได้แก่ ฝั่งซีเรีย ลุ่มน้ำไทกรีสและยูเฟร ติส  เส้นทางที่สาม มหาสมุทรอินเดียและทะเลแดง อเล็ก ซานเดรีย ไคโร อาหรับ ยิว และซิเรียน

5 การเงิน ► การเงินและการเก็บดอกเบี้ย ไม่มีการพัฒนา เท่าที่ควร ► อิทธิพลของศาสนามีมาก  ราคายุติธรรม (just price)  ห้ามการเรียกเก็บดอกเบี้ย เพราะการเรียกเก็บดอกเบี้ย จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่ยุติธรรม ► ความต้องการเงินทุนมีมาก เพราะการขยายตัว ของการค้า ► เงินในสมัยนี้ คือ เงินเพนนี (silver penny) ของ อังกฤษเป็นเงินโลหะเงิน ต่อมาเปลี่ยน โลหะ ทองคำ และโลหะผสม

6 ► มีการพัฒนาเงินเครดิต ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน และดร๊าฟท์ (Draft) ► เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ระบบธนาคาร เพราะมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรช่างทอง ► เกิดการกู้ยืมเงิน 3 ประเภท  Bottomry Contract กู้ยืมเงินเพื่อต่อเรือบรรทุกสินค้า  Respondentia Loan กู้ยืมเงินเพื่อการค้าขาย  Sea Loan กู้ยืมเงินเพื่อการเดินทาง


ดาวน์โหลด ppt สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม ยุคสมัยกลาง นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google