งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สเกลเทอร์โมมิเตอร์ ขั้นตอนการทดลอง น้ำกลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สเกลเทอร์โมมิเตอร์ ขั้นตอนการทดลอง น้ำกลั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สเกลเทอร์โมมิเตอร์ ขั้นตอนการทดลอง น้ำกลั่น
บีกเกอร์(น้ำแข็ง + เกลือ) บันทึก T ทุก ๆ 20 วินาที เขียนกราฟ T( •C) VS เวลา(sec) หาจุดเยือกแข็ง

2 2. หาค่า Kf ของน้ำ สารละลายซูโครส บีกเกอร์ (น้ำแข็ง + เกลือ)
(1.0 m) บันทึก T ทุก ๆ 20 วินาที เขียนกราฟ T( • C) VS เวลา(sec) หาจุดเยือกแข็ง

3 3. หาน้ำหนักโมเลกุลของ Naclc และ ยูเรีย
ยูเรีย = (NH2CNH2) O 4. หาน้ำหนักโมเลกุลของตัวถูกทำละลายในสารละลายตัวอย่าง ตัวทำละลาย ไซโคลเฮกเซน จุดเยือกแข็ง = • C Kf = •C/m บีกเกอร์ (น้ำแข็ง)


ดาวน์โหลด ppt 1. สเกลเทอร์โมมิเตอร์ ขั้นตอนการทดลอง น้ำกลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google