งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่ รายการ ให้เลือกนั่นคือมีแถบคำสั่ง Menu Bar ซึ่งภายใน แถบคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย เหมือนกับ หน้าต่างของ โปรแกรมที่ทำงานบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่ รายการ ให้เลือกนั่นคือมีแถบคำสั่ง Menu Bar ซึ่งภายใน แถบคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย เหมือนกับ หน้าต่างของ โปรแกรมที่ทำงานบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่ รายการ ให้เลือกนั่นคือมีแถบคำสั่ง Menu Bar ซึ่งภายใน แถบคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย เหมือนกับ หน้าต่างของ โปรแกรมที่ทำงานบน Windows ที่ เห็นทั่วไป

2 Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบ โดยมีเมนูให้เลือก

3 Pull down menu 1. นำ interaction มาวางที่เส้น Flowline ตั้งชื่อ 2. นำ Icon Map มาวางด้านขวามือ เลือกกิ่ง Pull-down Menu ตอบ OK 3. ตั้งชื่อ Icon Map เป็นไฟล์งานที่นำมา ใส่ไว้ใน Icon Map วางตามจำนวนที่ ต้องการหรือสร้างเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 4. ถ้าต้องการขีดเส้นคั่นให้ใช้ – ( ขีด กลาง ) เป็นชื่อแทนแล้วใช้ Display แทน Map ได้เช่นเดียวกัน

4 กำหนดคุณสมบัติของกิ่ง ตามรูป 1. คลิกช่อง  หลัง Scope 2. ช่อง Erase เลือก On Exit 3. ช่อง Branch เลือก Reture 1 2 3

5 ไปไอคอนที่ต้องการ ใช้ คำสั่ง GoTo(IconID@"bg") ออกจากโปรแกรม ใช้ คำสั่ง Quti()


ดาวน์โหลด ppt Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่ รายการ ให้เลือกนั่นคือมีแถบคำสั่ง Menu Bar ซึ่งภายใน แถบคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย เหมือนกับ หน้าต่างของ โปรแกรมที่ทำงานบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google