งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่รายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่รายการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่รายการ
ให้เลือกนั่นคือมีแถบคำสั่ง Menu Bar ซึ่งภายใน แถบคำสั่งจะมีคำสั่งย่อย เหมือนกับหน้าต่างของ โปรแกรมที่ทำงานบน Windows ที่เห็นทั่วไป

2 Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบโดยมีเมนูให้เลือก

3 Pull down menu 1. นำ interaction มาวางที่เส้น Flowline ตั้งชื่อ
2. นำ Icon Map มาวางด้านขวามือเลือกกิ่ง Pull-down Menu ตอบ OK 3.ตั้งชื่อ Icon Map เป็นไฟล์งานที่นำมาใส่ไว้ใน Icon Map วางตามจำนวนที่ต้องการหรือสร้างเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 4. ถ้าต้องการขีดเส้นคั่นให้ใช้ – (ขีดกลาง)เป็นชื่อแทนแล้วใช้Displayแทน Mapได้เช่นเดียวกัน

4 กำหนดคุณสมบัติของกิ่งตามรูป
คลิกช่องหลัง Scope ช่องErase เลือก On Exit ช่อง Branch เลือก Reture 1 2 3

5 ไปไอคอนที่ต้องการ ใช้คำสั่ง GoTo(IconID@"bg") ออกจากโปรแกรม ใช้คำสั่ง
ออกจากโปรแกรม ใช้คำสั่ง Quti()


ดาวน์โหลด ppt Pull down menu Pull down menu แบบการโต้ตอบที่รายการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google