งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น. ผู้บรรยาย พ.จ.อ.สมคิด เตปินตา เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ แผนกควบคุมระบบ กสท.ศทส.สสท.ทร. โทร : 57812

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น. ผู้บรรยาย พ.จ.อ.สมคิด เตปินตา เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ แผนกควบคุมระบบ กสท.ศทส.สสท.ทร. โทร : 57812"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

2 ผู้บรรยาย พ.จ.อ.สมคิด เตปินตา เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ แผนกควบคุมระบบ กสท.ศทส.สสท.ทร. โทร : 57812 E-mail :somkid.t@navy.mi.th

3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic Computer

4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น •ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ •องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ •การดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ •อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

5 •คอมพิวเตอร์ (Computer) มาจากภาษาละตินว่า “Computare” หมายถึงการนับหรือการคำนวณ •“ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ” ความหมายของคอมพิวเตอร์

6 •งานที่เสี่ยงอันตราย •การป้องกันภัยธรรมชาติ •การสำรวจ •การเกษตร •การศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ •การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร •บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ •ระบบรักษาความปลอดภัย •การแพทย์ และสาธารณะสุข •งานดนตรี •งานศิลปะ งานที่ใช้คอมพิวเตอร์

7 ประเภทของคอมพิวเตอร์ Supercomputer Mainframe Computer Minicomputer Microcomputer

8 1.Supercomputer 2.Mainframe 3.Minicomputer 4.Workstation 5.Microcomputer, PC ประเภทของคอมพิวเตอร์

9 •มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดอื่นๆ •คำนวณเลขได้หลายล้านตัวในเวลาอันรวดเร็ว •มีขนาดใหญ่ •ใช้ในงานควบคุมขีปนาวุธ งานควบคุมอากาศ •งานประมวลผลภาพทาง การแพทย์ Supercomputer

10 •มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตู้ ขนาดใหญ่บรรจุชิ้นส่วนและ อุปกรณ์ต่างๆ •ประสิทธิภาพด้อยกว่า ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ •เหมาะกับงานที่เป็นศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานเป็น จำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็ม Mainframe

11 •ใช้งานได้พร้อมๆกันหลายคน -เครื่องปลายทาง ต่อเชื่อมได้ •ประมวลผลในของหน่วยงานขนาดกลาง-ใหญ่  งานควบคุมผลผลิต  งานบัญชีและการเงิน  งานออกแบบทางวิศวกรรม Minicomputer

12 •มีความเร็ว ประสิทธิภาพ และราคา สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดย ทั่วไป •มีจุดเด่นสำหรับงานกราฟฟิก สร้าง รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว •สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ •สำหรับงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานควบคุม เครื่องจักร งานจำลองและคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯ •ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix Workstation

13 •มีขนาดเล็ก ราคาถูก เป็นที่นิยมง่าย •เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะบุคคล •เชื่อมต่อในเครือข่ายได้ Microcomputer

14 ไมโครคอมพิวเตอร์ Desktop Computer / PC (Personal Computer) Notebook Computer Plam Computer / Pocket PC

15 ไมโคร มินิ เมนเฟรม ซูเปอร์ ขนาดและราคา ประสิทธิภาพ เวิกสเตชั่น

16 การใช้งานคอมพิวเตอร์ รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล เก็บบันทึกข้อมูล

17 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (People ware) ข้อมูล (Information)

18

19 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงข้อมูล หน่วยความจำ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ

20 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

21 หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง ส่วนประกอบของ Hardware

22 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

23 Input Devices

24 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ หรือส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยอุปกรณ์อินพุตจะแปลงข้อมูลขาเข้าให้เป็น สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ก่อนที่ จะเริ่มประมวลผลข้อมูลนั้น Input Devices

25 •Typing Devices •Pointing Devices •Scanning Devices (Source-data Automation) •Other Devices ชนิดของ Input Devices

26 Typing Input Devices

27 Regular Keyboard

28 •เป็นอุปกรณ์การชี้เหมาะกับโปรแกรมประเภท Graphical User Interface software เช่น MS-Windows •มีไว้เพื่อใช้ในการควบคุม Cursor หรือ Pointer Pointing Devices

29 Mechanical Mouse แบบลูกกลิ้ง Optical Mouse ใช้แสงในการ ค้นหาตำแหน่ง Cordless Mouse เมาส์ไร้สาย

30 Trackball (Upside down Mouse) Pointing Devices

31 Pointing Stick Touch Pad

32 Joystick Game Pad Wheels

33 Scanning Devices Flatbed Scanner (แบบแท่นนอน)

34 Sheet fed Scanner (แบบเลื่อนกระดาษ) Scanning Devices

35 Handheld Barcode Reader Scanning Devices

36 Other Kinds of Input Devices เป็นอุปกรณ์ที่นำ ภาพเคลื่อนไหว ต่อเนื่องเข้าสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์ Video

37 Other Kinds of Input Devices Microphone (Input for Sound) Digital Audio Output [electrical signals] (ex. 11100011) to computer Analog Sound Signals Analog Signals are Digitized

38 Other Kinds of Input Devices Wireless Pen & Graphic Tablet เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลจาก สิ่งที่ผู้ใช้ทำลงบน Tablet เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดย สามารถวาดเป็นภาพต่างๆ ได้

39 Other Kinds of Input Devices LCD Pen Tablet

40 Output Devices อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลที่ได้ จากการประมวลผลให้กับผู้ใช้ โดยอุปกรณ์เอาท์พุต จะแปลงผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจได้

41 • Soft Copy เป็นข้อมูล/ ผลลัพธ์ที่ไม่ถาวร จะปรากฏแค่ชั่วคราว (Temporary) เช่น ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอภาพ • Hard Copy เป็นข้อมูล/ ผลลัพธ์ที่ปรากฏถาวร เช่น ผลลัพธ์ที่ถูก พิมพ์ลงบนกระดาษ ประเภทของ Output Devices

42 Soft Copy Output ประเภทของ Monitor Cathode Ray Tube (CRT) Flat-Panel Display

43 Soft Copy Output Flat Monitor Liquid Crystal Display (LCD) ไม่เหมือน TV จอแบนที่โฆษณา

44 Soft Copy Output Video Projector สำหรับหลายคนไว้ดู พร้อมกัน

45 Soft Copy Output Speakers

46 Hard Copy Output Printers •สามารถผลิต Output ที่เป็นกระดาษ หรือ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ •คุณภาพของเครื่องพิมพ์วัดเป็น Dot Per Inch (DPI) •ความเร็วของเครื่องพิมพ์วัดเป็น - Line Per Minute (LPM) หรือ - Page Per Minute (PPM)

47 Hard Copy Output Types of Printers • Impact Printer • Non-Impact Printer

48 คุณสมบัติของ Impact Printer • มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ (หัวพิมพ์)สัมผัสกระดาษ • เครื่องพิมพ์จะมีเสียงดัง • สามารถสำเนาไว้ได้โดยการใช้ Carbon Impact Printer

49 Dot-Matrix Printer • ราคาถูก • ใช้เข็มพิมพ์เป็น จุดลงบนผ้าหมึก แล้วกระทบระดาษ Impact Printer

50 Non-Impact Printer เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเสียงเพราะไม่มีส่วนใดของเครื่องพิมพ์ สัมผัสกระดาษ (ไม่มีการใช้หัวพิมพ์ตีลงบนกระดาษ)

51 Non-Impact Printer Inkjet Printer ใช้การสเปรย์สีน้ำลง บนกระดาษ

52 Laser Printer ใช้แสงทำให้กระดาษ ร้อนและเมื่อกระดาษ ผ่านผงหมึก หมึกจะ หลอมติดออกมา Non-Impact Printer

53 Plotter เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ ออกแบบมาสำหรับงาน พิมพ์กราฟิกที่ซับซ้อน เช่น พิมพ์เขียว ผังเมือง แผนที่

54 Multi-Purpose Devices

55 •สามารถเป็นได้ทั้ง Input & Output devices Touch Screen Monitor

56 Digital Camera

57 Memory & Storage

58 ประเภทของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลัก (Main Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้ติดต่อกับ CPU ดังนั้นการ อ่านหรือเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำหลัก จะต้องทำได้รวดเร็ว เช่น RAM, ROM

59 Memory & Storage ประเภทของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง เป็นส่วนที่ทำงานติดต่ออยู่กับหน่วยความจำหลัก สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่วยความจำหลัก ราคาต่อหน่วยจะถูกกว่าหน่วยความจำหลัก แต่จะ ทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก เช่น Hard disk, Diskette, Tape

60 Memory & Storage Main Memory Main Memory มี 2 แบบ •Read-Only Memory (ROM) •Random Access Memory (RAM) --> Read/Write Memory

61 Memory & Storage ROM (Read-Only Memory) •เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บชุดคำสั่ง และข้อมูลถาวร ต่างๆที่จะถูกใช้งานเมื่อเปิดเครื่อง โดยชุดคำสั่งดังกล่าว เรียกว่า “Bootstrap Loader” •ข้อมูลที่บรรจุใน ROM สามารถอ่านและใช้งานได้ แต่ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ •สามารถเก็บชุดคำสั่งแบบถาวร แม้ไม่มีไฟไปหล่อเลี้ยง (Nonvolatile) •ROM ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้องตอนเริ่มต้น บูทเครื่อง ตั้งแต่ตรวจสอบหน่วยความจำ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์

62 Memory & Storage Note :- “Bootstrap Loader” จะเก็บชุดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของ อุปกรณ์ (POST) ในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทำหน้าที่ โอน ถ่ายระบบปฏิบัติการ (OS) เข้าสู่หน่วยความจำหลัก เพื่อ เตรียมให้คอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับการใช้งาน

63 Memory & Storage POST (Power On Self Test)

64 Memory & Storage POST (Power On Self Test)

65 Memory & Storage POST (Power On Self Test)

66 Memory & Storage RAM (Random-access Memory) •เป็นหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บชุดคำสั่ง ข้อมูลที่ ต้องการการประมวลผล หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผล •ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงจึงเก็บข้อมูลอยู่ ถ้าขาดไฟฟ้า ข้อมูลภายในจะสูญหาย (Volatile) •สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน RAM ได้

67 Memory & Storage ประเภทของ RAM Static RAM (SRAM) ราคาแพง ความเร็วสูงกว่า เนื่องจากมีรอบของการ อ่าน และเขียนข้อมูลที่สั้นกว่า รวมทั้งใช้กระแสไฟ สูงกว่าด้วย Dynamic RAM (DRAM) ราคาถูก ใช้ไฟต่ำกว่า ความเร็วต่ำกว่า เพราะต้อง คอยลบข้อมูลที่ไม่ใช้ แต่จุข้อมูลได้มากกว่า

68 Memory & Storage RAM (Random-access Memory)

69 Memory & Storage More RAM = Better Performance!

70 Memory & Storage ประเภทของ Storage Devices ระบบแม่เหล็ก (Magnetic Storage Devices) ผิวหน้าของอุปกรณ์ในระบบแบบนี้ จะถูกฉาบไว้ ด้วยสารที่ไวต่อการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก ระบบแสง (Optical discs Storage Devices) ใช้เทคโนโลยีของแสงในการบันทึกหรือการอ่าน ข้อมูล

71 Memory & Storage Magnetic Storage Devices •Magnetic tape เช่น Tape Backup •Diskettes เช่น แผ่นดิสก์ 3.5” •Hard disks  แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Fixed Hard disk)  แบบเคลื่อนย้ายได้ (Removable Hard disk)

72 CPU หน่วยที่ทำการประมวลผล ข้อมูลและคำสั่งต่างๆ Central Processing Unit (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง

73 CPU องค์ประกอบของ CPU • Control Unit : หน่วยควบคุม • Arithmetic and Logic Unit : หน่วยคำนวณและตรรก • Register : อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก

74 CPU Control Unit (หน่วยควบคุม) •รับชุดคำสั่งจาก RAM ทำการอ่านและแปลคำสั่ง •ควบคุมการทำงานของทุกอุปกรณ์ภายในระบบ คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ALU และ register •เปรียบเหมือนกับจุดศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ •ควบคุมการไหลของโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ RAM และออกจาก RAM

75 CPU Arithmetic and Logic Unit (หน่วยคำนวณและตรรก) หน่วยปฏิบัติการในการหาผลลัพธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ (เช่น บวก ลบ คูณ หาร) และผลลัพธ์ทางด้าน ตรรกศาสตร์ (เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ)

76 CPU Register •เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ ALU ใช้พักคำสั่งหรือ พักข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล •อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก จะทำหน้าที่เก็บ ข้อมูลที่กำลังประมวลผล ณ ขณะนั้น •Register เป็นส่วนหนึ่งของ ALU •มีความเร็วสูงที่ประกอบอยู่ในตัว CPU

77 Hard disk

78 Tracks การแบ่งพื้นที่บนจานแม่เหล็กในลักษณะ วงกลม (เหมือนลู่วิ่ง)

79 Hard disk Sector การแบ่งพื้นที่ในแต่ละ Track ออกเป็นส่วนๆ (เหมือนชิ้นขนมเค้ก)

80 •เป็นการจัดอนุภาคของแม่เหล็ก เพื่อให้แผ่นพร้อมที่ จะใช้งาน •ระหว่างการ Format ตัว drive จะทำการสร้าง Track และทำการแบ่งออกเป็น Sector •การ Format ข้อมูลในแผ่นจะถูกลบทั้งหมด Format

81 Formatted Disk

82 •ได้รับความนิยมรองจากเทคโนโลยีที่ใช้แม่เหล็ก •ใช้แสงในการอ่าน-เขียนข้อมูล •มีความแม่นยำในการอ่าน-เขียนข้อมูล Optical Storage Devices ข้อดีของ Optical Disc  มีความจุมากเป็นพิเศษ (Capacity)  ราคาต่อหน่วยถูก (Inexpensive)  ขนาดเล็กกระทัดรัด (Compact)  อายุการใช้งานและความทนทาน (Durable)

83 Optical Storage Devices ประเภทของ Optical Disc •CD-ROM -700MB •CD-R (CD Recordable) สามารถบันทึกข้อมูล ได้ เพียงครั้งเดียว •CD-RW (CD ReWritable) สามารถบันทึกข้อมูลซ้ำได้ หลายครั้ง •DVD-ROM 4.7-17 GB CD-ROM CD-ROM Drive

84 Optical Storage Devices DVD •แผ่นด้านเดียว/ชั้นเดียว (1 side / 1 layer) เก็บ ข้อมูลได้ 4.7 จิกะไบต์ •แผ่นด้านเดียว/สองชั้น (1 side / 2 layer) เก็บ ข้อมูลได้ 8.5 จิกะไบต์ •แผ่นสองด้าน/ชั้นเดียว (2 side / 1 layer) เก็บ ข้อมูลได้ 9.4 จิกะไบต์ •แผ่นสองด้าน/สองชั้น (2 side / 2 layer) เก็บ ข้อมูลได้ 17 จิกะไบต์

85 DVD-ROM DVD-ROM Drive

86 การดูแลรักษาแผ่น CD •ไม่วางของหนักบนแผ่น ซีดี •ไม่วางแผ่นซีดีไว้ในที่ที่มี แสงแดดส่องถึง •ไม่วางแผ่นซีดีใกล้วัตถุที่ มีสนามแม่เหล็ก เช่น ลำโพง จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องคิด เลข

87 •ระมัดระวังไม่ให้ผิวหน้าที่ใช้บันทึกข้อมูลของ แผ่นดิสก์สัมผัสกับของแข็ง •ไม่ควรสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม หรือทานอาหารใกล้ แผ่นซีดี •ไม่วางแผ่นซีดีซ้อนกัน •ไม่เขียนข้อความใดๆ บนด้านที่บันทึกข้อมูล •การถือแผ่นซีดีให้จับที่ขอบของซีดี การดูแลรักษาแผ่น CD

88 เปรียบเทียบหน่วยความจำประเภทต่างๆ

89 อายุการใช้งานของสื่อต่างๆ Guarantee Potential Magnetic tape 2-5 yrs. 20 yrs. Magnetic disk 5–10 yrs. 20 yrs. Optical disc 30 yrs. 50 yrs.

90 New Technologies Flash Memory •Compact Flash •Memory Stick •Secure Digital (SD) / MultiMediaCard (MMC) ข้อดีของการใช้ Flash Memory •เสียงเงียบกว่า Hard Disk •มีขนาดเล็กว่า Hard Disk •ใช้การเวลาในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่า •มีน้ำหนักเบากว่า

91 หน่วยความจุของหน่วยความจำ

92 ซอฟต์แวร์ (Software) ชุดคำสั่ง ที่ใช้ในการสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงาน ตามที่ต้องการ ประเภทของซอฟต์แวร์ •ซอฟต์แวร์ระบบ •ซอฟต์แวร์ประยุกต์

93 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) •สร้างขึ้นสำหรับการจัดการระบบ และการดำเนินงานพื้นฐานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ •แบ่งเป็น 2 ชนิด  ระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) โปรแกรมที่ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Dos, Windows, OS2, Unix, Linux  ตัวแปลภาษา ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็น ภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงเช่น ภาษา C, Pascal

94 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) •ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการ ของผู้ใช้ •แบ่งเป็น 2 ชนิด  ซอฟต์แวร์สำเร็จ ใช้กับงานทั่วๆ ไปไม่ เฉพาะเจาะจง เช่น Word, Excel  ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะ เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ ใช้สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น โปรแกรม ด้านบัญชี การฝากถอนเงิน

95 บุคลากร (Peopleware) บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ •ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User) •เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  Programmer  System Analyst •ผู้ขายคอมพิวเตอร์ •ที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์

96 Data / Information Data ข้อมูลดิบที่อาจอยู่ในรูปตัวเลข ตัวอักษร ที่แสดงค่า ความจริงบางอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ Information ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Data) เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถสื่อถึง ความหมายบางอย่างได้

97 Data / Information Input Data Process Output Information 7 7 5 9 5 9 Quiz 6 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน คะแนนรวม = 5+5+7+7+9+9 = 42 คะแนนเฉลี่ย = (5+5+7+7+9+9) / 6 = 7 คะแนนรวม = 42 คะแนน คะแนนเฉลี่ย = 7 คะแนน

98 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ การเลือกเก้าอี้ เก้าอี้ที่ใช้ควรมีลักษณะเหมาะสม กับสรีระของผู้ใช้แต่ละคน โดยพื้นฐาน แล้วควรสามารถ ปรับความสูงได้, เข้ารูปกับหลัง, และมีที่วางแขน เพื่อ ป้องกันอาการเมื่อยล้า เมื่อใช้เป็น เวลานาน

99 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ อาการปวดเมื่อยจากการทำงาน ต่อเนื่องเป็นเวลานาน การทำงานต่อเนื่องเป็น เวลานาน ทำให้ผู้ใช้มีอาการ ปวด เมื่อย (carpal tunnel syndrome) เช่นการพิมพ์หรือใช้เมาส์เป็น เวลานาน ทำให้เกิดอาการปวดนิ้ว/ ข้อมือ ป้องกันและแก้ไขโดยใช้ อุปกรณ์รองข้อมือ

100 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ การมองภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ทำให้เกิด การปวดสายตาได้ ควรป้องกันดังนี้ หลีกเลี่ยงการเพ่งที่จอภาพนานๆ ระยะระหว่างจอภาพกับสายตาควรประมาณ 2 - 2.5 ฟุต วางตำแหน่งจอภาพให้เหมาะสม ไม่ควรให้มีแสงจ้า, แสดง กระทบมากเกินไป หรืออาจใช้แผ่นป้องกันแสงสะท้อนได้ ควรใช้จอภาพที่มีขนาดเหมาะสม และมีคุณสมบัติของจอ dot pitch = 0.28mm, Refresh rate อย่างน้อย 72 Hz การป้องกัน ปวดเมื่อยสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์

101 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic fields) จอภาพชนิด CRT ที่ใช้การยิงแสงอิเลคตรอนมาที่จอภาพ อาจมีการแผ่รังสีออกมา ซึ่งอาจมีผลกระทบทันทีกับผู้ใช้ บางคน เช่นอาจปวดหัวหรือใน ระยะยาวอาจเป็นสาเหตุของ โรคมะเร็ง ซึ่งควรป้องกันไว้ก่อน ดังนี้: หยุดการใช้งานเป็นระยะๆ, นั่งให้ห่างจากจอภาพ, ใช้จอภาพ ที่ผ่านมาตรฐาน (TCO95 MPR II), หรือเปลี่ยนมาใช้ LCD, ใช้ แผ่นกรองแสง

102 ไวรัสคอมพิวเตอร์ •Virus เป็นกลุ่มของคำสั่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผล หลายประการ เช่นรบกวนการทำงาน ก่อให้เกิดความ รำคาญ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้ข้อมูลเสียหาย หรือ ทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ •โดยส่วนใหญ่มักติดต่อโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ •Worm (เวิร์ม)เป็นไวรัสที่สามารถทำงานได้โดยตัวเอง •Virus เป็นกลุ่มคำสั่งที่ติดหรือแฝงกับสิ่งอื่นๆ

103 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Type of Virus 1. Boot Sector Virus 2. File Virus 3. Trojan Horse Virus 4. Macro Virus 5. Email Virus

104 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Boot Sector Virus เป็นไวรัสที่แฝงตัวในบูตเซกเตอร์ของแผ่นดิสก์ ทุก ครั้งที่มีการใช้แผ่นดิสก์จะต้องมีการอ่านข้อมูลใน บูตเซกเตอร์ทุกครั้ง ทำให้โอกาสติดไวรัสได้ง่าย ต.ย. Stoned, Angelina, Beijing

105 ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นไวรัสที่ติดกับไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์โปรแกรมต่างๆ โดยมากจะติดกับๆไฟล์ที่มักเรียกใช้บ่อย เช่น ไฟล์ นามสกุล.exe,.dll,.com ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II File Virus

106 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Trojan Horse Virus เป็นไวรัสที่แฝงมากับไฟล์อื่นๆ ที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอันตราย ใดๆ เช่น เกมส์ โปรแกรมฟรีแวร์หรือแชร์แวร์เมื่อใช้ไป ระยะเวลาหนึ่งแล้วไวรัสก็จะแสดงตัวออกมา ซึ่งอาจ ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

107 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Macro Virus เป็นไวรัสที่เขียนขึ้นมาจากคำสั่งภาษามาโคร ที่มีอยู่ใน โปรแกรมประมวลผลคำ, หรือโปรแกรมในชุดไมโคร ซอพต์ออฟฟิส เมื่อเราเปิดเอกสารที่มีไวรัส ไวรัสก็จะ แพร่กระจายไปยังไฟล์อื่น ต.ย. Concept, Bandung

108 ไวรัสคอมพิวเตอร์ E-mail virus ปัจจุบันมีการใช้อีเมล์ในการสื่อสารกันมาก แม้เพียงเรา เข้าไปดูรายชื่อของจดหมายก็ติดไวรัสได้แล้ว ซึ่งอาจ มีไวรัสแพร่กระจายมาด้วย ความร้ายแรงก็อยู่ที่ปริมาณ อีเมล์ที่แพร่กระจายไปจนอาจทำให้เครื่อง Server ไม่ สามารถทำงานได้ ต.ย. Love Bug, Anna Kunicova

109 ไวรัสคอมพิวเตอร์ การกระตุ้นการทำงานของไวรัส •การเรียกใช้โปรแกรมหรือเข้าใช้ข้อมูลที่ติดไวรัส •เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (Logic bomb) เช่น เงื่อนไขหากผู้ใช้ Save ข้อมูลไวรัสก็จะทำงาน •เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ (Time Bomb) เช่น Michelangelo จะทำงานเมื่อถึงวันที่ 6 มีนาคม

110 ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส •เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง •ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน •มีตัวหนังสือประหลาดขึ้นในหน้าจอ •เครื่องทำงานบางอย่างเองโดยที่ไม่ได้สั่ง •ไฟล์บางไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นเอง •มีไฟล์ชื่อแปลก ๆ ในเครื่องซึ่งผู้ใช้ไม่ได้สร้างขึ้น

111 ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (ต่อ) •มีการเปิด Share ข้อมูล โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่ง •เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานบ่อย ๆ โดยไม่ทราบ สาเหตุ •ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกลบโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่ง •แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย

112 ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส •ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และ update ข้อมูลเป็น ประจำ •สแกนแผ่นดิสก์ที่ได้มาใหม่ทุกแผ่นก่อนการใช้งาน •อย่าเปิดไฟล์ใด ๆ ที่มาพร้อมกับ e-mail ซึ่งส่งมาจาก บุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่าเป็น e-mail จากคนที่ รู้จักจริงหรือไม่ •ลบจดหมายลูกโซ่และ e-mail ขยะทิ้งทันทีที่ได้รับ •ไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใด ๆ จากคนแปลกหน้า หรือเว็บไซด์แปลก หากจำเป็นควรสแกนข้อมูลนั้นก่อน เปิดใช้งาน

113 ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส •Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ •ระวังการอนุญาตให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน

114 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ NOD32 McAfee Associates Norton Anti Virus Panda

115 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ •ตรวจสอบสายไฟที่ตัวเครื่องว่าเสียบไว้แน่นหรือไม่ •ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่

116 จอภาพเปิดไม่ได้ •ตรวจสอบสายไฟที่ CPU และสายไฟที่ จอคอมพิวเตอร์ว่าเสียบไว้แน่นหรือไม่ •ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิด หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่ •ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ •ตรวจสอบสายสัญญาณระหว่างตัวเครื่องกับจอภาพ ว่าต่อกันไว้แล้วหรือยัง และถ้าต่อสายไว้แล้วควร ตรวจดูว่าเสียบแน่นหรือไม่ วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น

117 Drive CD ใช้งานไม่ได้ •ตรวจสอบว่าใส่แผ่นซีดีถูกต้องหรือไม่

118 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น Drive CD ใช้งานไม่ได้ •ตรวจสอบว่าแผ่นซีดีเป็นรอยหรือไม่ ถ้าเป็นรอย คราบไขมันควรใช้ผ้าสะอาดเช็ด แต่ถ้าเป็นรอยขูด ขีดแสดงว่าแผ่นเสียไม่สามารถเปิดอ่านได้

119 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น Drive CD ใช้งานไม่ได้ •ตรวจสอบว่าแผ่น CD เสียหรือไม่ โดยการนำแผ่น CD นั้น ไปทดลองเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง อื่น •ตรวจสอบเบื้องต้นว่า Drive CD เสียหรือไม่ โดยการ นำแผ่น CD หลาย ๆ แผ่นมาทดลองเปิดกับ Drive CD นั้น

120 การดูแลรักษา ความร้อน •พัดลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้องอยู่ใน สภาพดี •ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง •ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย •อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็น เวลานานๆ

121 การดูแลรักษา ฝุ่นผง •ควรทำความสะอาดภายในเครื่องทุก 6 เดือน หรือ ทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ ตัวถัง •วงจรภายในให้ใช้ลมเป่าและใช้แปรงขนอ่อนๆ ปัด ฝุ่นออก •อย่าสูบบุหรี่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

122 แม่เหล็ก •โยกย้ายอุปกรณ์ที่มีกำลังแม่เหล็กมากๆ ให้ห่าง –แม่เหล็กติดกระดาษบันทึกบนตู้เก็บแฟ้ม –ไขควงหัวแม่เหล็ก –ลำโพง –UPS การดูแลรักษา

123 Internet

124 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต Internet ย่อมาจาก Inter Connection Network เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายที่มี การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก

125 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ •LAN : Local Area Network ระบบเครือข่ายขนาด เล็กที่อยู่ในองค์กร •MAN : Metropolitan Area Network เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาดครอบคลุม เมืองหรือบริเวณมหาวิทยาลัย •WAN : Wide Area Network ระบบเครือข่าย ขนาดใหญ่กว่า LAN อาจเป็นเครือข่ายขององค์กร เดียวกันที่สาขาหลายสาขา •Internet : Cyberspace เป็นเครือข่ายของหลายๆ องค์กร และของหลายบุคคลเชื่อมโยงกัน

126 สิ่งที่ควรรู้ในอินเตอร์เน็ต •TCP/IP : ภาษาสื่อสารหลักในระบบอินเตอร์เน็ต (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) •IP Address •DNS (Domain Name System) •URL (Unitform Resource Locator)

127 TCP/IP ภาษาสื่อสารหลัก ใน ระบบอินเตอร์เน็ต

128 IP Address •หมายเลขประจำเครื่อง •สำหรับอ้างถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร •IP Address จะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูล •เครื่องแต่ละเครื่องจะมี IP Address ไม่ซ้ำกัน •แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit •ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด (Dot) ตัวอย่าง : 10.106.0.105

129 Domain Name System (DNS) •เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address เพื่อให้จำง่าย •มีรูปแบบ 2 รูปแบบ แบบ 2 ระดับ เช่น  yahoo.com  hotmail.com แบบ 3 ระดับ เช่น  navy.mi.th  ku.ac.th

130 •com/co : Commercial organization เช่น gsmadvance.com, dtac.co.th •edu/ac : Education organization เช่น chula.ac.th •gov/go : Government organization เช่น thaigov.go.th, nasa.gov •mil/mi : Military organization เช่น navy.mi.th •net : Network organization เช่น php.net •org/or : Non-commercial organizatin เช่น nectec.or.th, ipthailand.org ชื่อองค์กร

131 ชื่อประเทศ auออสเตรเลียinอินเดีย dkเดนมาร์กfrฝรั่งเศส itอิตาลีcaแคนาดา thไทยjpญี่ปุ่น twไต้หวันukอังกฤษ สำหรับ USA ไม่ต้องใส่ส่วนขยายนี้

132 Uniform Resource Locator (URL) •โปรโตคอล http ใช้กับบริการ www ftp ใช้กับบริการ FTP •ชื่อ Host คือชื่อเครื่องที่ให้บริการ (Server) •ชื่อ Domain เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address •ชื่อ File เป็นระบุชื่อและตำแหน่งไฟล์ โปรโตคอล://ชื่อโฮสต์.ชื่อโดเมน/ชื่อไฟล์

133 บริการในอินเตอร์เน็ต •World Wide Web : ข้อมูลมัลติมีเดีย •E-mail : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ •FTP : บริการรับส่งไฟล์ •Telnet : บริการสื่อสารระหว่าง เครื่อง •บริการค้นหาข้อมูล

134 บริการในอินเตอร์เน็ตกองทัพเรือ •บริการระบบสมาชิกอินเตอร์เน็ต ทร. 1. Proxy (WWW) 2. Modem 3. E-mail (web mail,pop3) •บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

135 World Wide Web (www) www (world wide web) ?? เป็นแหล่งเก็บข้อมูลในลักษณะข้อความ ภาพ และ เสียง ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอที่เรียกว่า Web pages โดยข้อมูลในแต่ละส่วนสามารถเชื่อมโยง (Link) ไป ยังแหล่งข้อมูลส่วนอื่นได้

136 Browser โปรแกรม browser ที่ใช้สำหรับใช้บริการ www • Internet Explorer (IE) • Netscape • Mozila Firefox • Avant Browser • Opera

137 info.navy.mi.th

138 www.navy.mi.th

139 การใช้งาน Proxy •เป็นตัวแทนในการติดต่อระหว่าง browser กับ website ต่างๆ •Cache •เก็บประวัติการใช้งาน •คัดกรอง website •คัดกรองเครื่องที่จะให้ใช้งาน

140 Proxy กองทัพเรือ •LAN / modem ทร. proxy.navy.mi.th / port 80, 8080 •ISP,ADSL proxy.navy.mi.th / port 80, 8080

141 การตั้งค่า Proxy Tools Internet Options Connections เลือกเมนู

142 การตั้งค่า Proxy สำหรับระบบ LAN Address : proxy.navy.mi.th Port : 80

143 การตั้งค่า Proxy สำหรับระบบ Modem Address : proxy.navy.mi.th Port : 80

144 การสมัครสมาชิก Proxy กองทัพเรือ http://radius1.navy.mi.th หรือ http://info.navy.mi.th> บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการข้อมูลสารสนเทศ

145 การตั้งค่า Modem หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน modem ทร. กทม.และปริมณฑล 0247(53151),0247(53152) สัตหีบ (หมุนเข้า ศูนย์ฯ กร.) 74301

146 ข้อกำหนดของการใช้งาน Modem • ครั้งละ 2 ชม. • 1 account / 1 คู่สาย • ระยะเวลาตามชั้นยศ / เดือน คู่สายโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ISP MODEM

147 การสมัครสมาชิก Modem กองทัพเรือ http://radius2.navy.mi.th/home.php

148 Electronic Mail •เรียกย่อว่า E-Mail (อีเมล์) •การรับ-ส่งข้อความ (รวมทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ) ใน ลักษณะจดหมาย โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น เส้นทางในการรับ - ส่ง •ใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน (หน่วยเป็นนาที) •การใช้ E-Mail จะต้องมี E-Mail Address เพื่อระบุ ปลายทางในการรับ-ส่ง ลักษณะเดียวกับชื่อ- ที่อยู่ในการส่งจดหมายปกติ เช่น tharapun.a@navy.mi.th เป็นต้น

149 ขั้นตอนการส่งอีเมล์ somchai.s@navy.mi.th ISP : Internet Service Provider ผู้ให้บริการ Internet To somchai.s@navy.mi.th From aroonpib@yahoo.com ผู้ส่ง ผู้รับ

150 Web Base E-Mail https://mail.navy.mi.th

151 Web Base E-Mail

152 pop3 E-Mail • Software E-Mail client Outlook Express Microsoft Outlook Edora • pop3 server : mail.navy.mi.th

153 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ http://letter.navy.mi.th

154 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

155 การสืบค้นข้อมูล ในช่อง Address ให้พิมพ์ URL ของ Google ดังนี้ http://www.google.com หรือ http://www.google.co.th

156 การใช้งาน Google

157 1.แสดงจำนวน Web Address ที่พบจากการสืบค้น 2.แสดง Web Page Title ที่พบข้อมูลตาม Keyword

158 การใช้งาน Google 3. กรณีที่ผลการสืบค้นพบมากกว่า 1 รายการใน Web Site เดียวกันจะแสดงรายการเป็นรายการย่อย 4. “หน้าที่ถูกเก็บไว้” (Cached) เป็นข้อมูลการ สืบค้นโดยใช้ Google ครั้งหลังสุด 5. “หน้าที่คล้ายกัน” (Similar pages) เป็นการให้ Google ทำการค้นหา Web Page ที่มีลักษณะข้อมูล คล้ายคลึงกัน

159 การใช้งาน Google วิธีการใช้การสืบค้น 1. Google ถือว่าตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่ (Capital) และตัวเล็ก เป็น ตัวอักษรชนิดเดียวกัน “george washington” จะเหมือนกับ “George Washington”

160 การใช้งาน Google 2. กรณีที่ผู้ใช้ใส่ Keyword มากกว่า 1 คำ Google จะ ทำการเชื่อมคำภายใต้เงื่อนไข and โดยอัตโนมัติ “สุนัข แมว”  “สุนัข และ แมว” 3. “OR” ใช้เชื่อมคำหรือข้อความ 2 ชุด ที่ต้องการสืบค้น ภายใต้เงื่อนไข “หรือ” “สุนัข or แมว”  “สุนัข หรือ แมว”

161 การใช้งาน Google 4. คำทั่วไปบางคำจะถูกยกเว้นในการใช้เป็น Keyword เช่น “how” “where” “when” รวมถึงตัวอักษรตัวเดียว หรือตัวเลขตัวเดียว เช่น “A” “s” “I” “3” แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ให้ผู้ใช้ทำการ เพิ่ม “+” หน้าตัวอักษรที่เป็น Keyword Star Wars Episode +I

162 การใช้งาน Google 5. กรณีที่ต้องการสืบค้นเป็นวลี หรือข้อความยาวๆ ทั้งชุดให้ทำการใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อมวลี หรือ ข้อความ “the long and winding road” 6. กรณีที่คำที่ต้องการสืบค้นมีได้หลายความหมาย และต้องการยกเลิกไม่สืบค้นในความหมายที่ไม่ ต้องการ ให้ใช้สัญลักษณ์ “-” หน้าข้อความที่เป็น ความหมายที่ไม่ต้องการ

163 การใช้งาน Google 7. หากต้องการสืบค้นไฟล์เอกสารตามชนิดที่ระบุ ให้ทำการใส่ชนิดเอกสารไว้หลัง Keyword navy filetype:pdf 8. ค้นหาเฉพาะรายชื่อ Domain ที่ต้องการ ทำได้ โดยใส่ Keyword ที่ต้องการ แล้วตามด้วยคำว่า “site:” navy site:th

164 การใช้งาน Google 9. สืบค้นข้อมูลที่เป็นช่วงของตัวเลข สามารถทำได้โดย ใส่ “..” ในช่วงของข้อมูลต่ำสุด-สูงสุดที่ต้องการค้น สถิติอุบัติเหตุ ปี 2545..2549

165 Support Service • Call center ระบบสมาชิกอินเตอร์เน็ต โทร. 57812 • Website ทร. โทร. • เทคนิค,รักษาความปลอดภัย โทร. 57814

166 คำถาม ?? --------------------------------- Basic Computer


ดาวน์โหลด ppt วิชา คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น. ผู้บรรยาย พ.จ.อ.สมคิด เตปินตา เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ แผนกควบคุมระบบ กสท.ศทส.สสท.ทร. โทร : 57812

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google