งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

2 พ.จ.อ.สมคิด เตปินตา ผู้บรรยาย เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ แผนกควบคุมระบบ
กสท.ศทส.สสท.ทร. โทร : 57812

3 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Basic Computer

4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

5 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ (Computer) มาจากภาษาละตินว่า “Computare” หมายถึงการนับหรือการคำนวณ “ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ ”

6 งานที่ใช้คอมพิวเตอร์
งานที่เสี่ยงอันตราย การป้องกันภัยธรรมชาติ การสำรวจ การเกษตร การศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแพทย์ และสาธารณะสุข งานดนตรี งานศิลปะ

7 ประเภทของคอมพิวเตอร์
Supercomputer Mainframe Computer Minicomputer Microcomputer

8 ประเภทของคอมพิวเตอร์
Supercomputer Mainframe Minicomputer Workstation Microcomputer, PC

9 Supercomputer มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ คำนวณเลขได้หลายล้านตัวในเวลาอันรวดเร็ว มีขนาดใหญ่ ใช้ในงานควบคุมขีปนาวุธ งานควบคุมอากาศ งานประมวลผลภาพทาง การแพทย์

10 Mainframe มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตู้ ขนาดใหญ่บรรจุชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพด้อยกว่า ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานที่เป็นศูนย์กลาง และกระจายการใช้งานเป็น จำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็ม

11 Minicomputer ใช้งานได้พร้อมๆกันหลายคน -เครื่องปลายทางต่อเชื่อมได้
ประมวลผลในของหน่วยงานขนาดกลาง-ใหญ่ งานควบคุมผลผลิต งานบัญชีและการเงิน งานออกแบบทางวิศวกรรม

12 Workstation มีความเร็ว ประสิทธิภาพ และราคา
สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดย ทั่วไป มีจุดเด่นสำหรับงานกราฟฟิก สร้าง รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ สำหรับงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานควบคุมเครื่องจักร งานจำลองและคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ฯ ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix

13 Microcomputer มีขนาดเล็ก ราคาถูก เป็นที่นิยมง่าย
เหมาะสำหรับใช้งานเฉพาะบุคคล เชื่อมต่อในเครือข่ายได้

14 ไมโครคอมพิวเตอร์ Desktop Computer / PC (Personal Computer)
Notebook Computer Plam Computer / Pocket PC

15 ขนาดและราคา ซูเปอร์ เมนเฟรม มินิ เวิกสเตชั่น ไมโคร ประสิทธิภาพ

16 การใช้งานคอมพิวเตอร์
รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล เก็บบันทึกข้อมูล

17 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software)
บุคลากร (People ware) ข้อมูล (Information)

18

19 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำงานประสานกัน เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงข้อมูล หน่วยความจำ

20 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

21 ส่วนประกอบของ Hardware
หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง

22 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

23 Input Devices

24 Input Devices อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ หรือส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยอุปกรณ์อินพุตจะแปลงข้อมูลขาเข้าให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มประมวลผลข้อมูลนั้น

25 ชนิดของ Input Devices Typing Devices Pointing Devices
Scanning Devices (Source-data Automation) Other Devices

26 Typing Input Devices

27 Regular Keyboard

28 Pointing Devices เป็นอุปกรณ์การชี้เหมาะกับโปรแกรมประเภท Graphical User Interface software เช่น MS-Windows มีไว้เพื่อใช้ในการควบคุม Cursor หรือ Pointer

29 Mechanical Mouse แบบลูกกลิ้ง
Pointing Devices Cordless Mouse เมาส์ไร้สาย Mechanical Mouse แบบลูกกลิ้ง Optical Mouse ใช้แสงในการ ค้นหาตำแหน่ง

30 Pointing Devices Trackball (Upside down Mouse)

31 Pointing Stick Touch Pad

32 Game Pad Joystick Wheels

33 Flatbed Scanner (แบบแท่นนอน)
Scanning Devices Flatbed Scanner (แบบแท่นนอน)

34 Sheet fed Scanner (แบบเลื่อนกระดาษ)
Scanning Devices Sheet fed Scanner (แบบเลื่อนกระดาษ)

35 Handheld Barcode Reader
Scanning Devices Handheld Barcode Reader

36 Other Kinds of Input Devices
Video เป็นอุปกรณ์ที่นำภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

37 Microphone (Input for Sound)
Other Kinds of Input Devices Microphone (Input for Sound) Analog Sound Signals Digital Audio Output [electrical signals] (ex ) to computer Analog Signals are Digitized

38 Wireless Pen & Graphic Tablet
Other Kinds of Input Devices Wireless Pen & Graphic Tablet เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลจากสิ่งที่ผู้ใช้ทำลงบน Tablet เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสามารถวาดเป็นภาพต่างๆ ได้

39 Other Kinds of Input Devices
LCD Pen Tablet

40 Output Devices อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ หรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้กับผู้ใช้ โดยอุปกรณ์เอาท์พุตจะแปลงผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจได้

41 ประเภทของ Output Devices
Soft Copy เป็นข้อมูล/ ผลลัพธ์ที่ไม่ถาวร จะปรากฏแค่ชั่วคราว (Temporary) เช่น ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนจอภาพ Hard Copy เป็นข้อมูล/ ผลลัพธ์ที่ปรากฏถาวร เช่น ผลลัพธ์ที่ถูก พิมพ์ลงบนกระดาษ

42 Soft Copy Output ประเภทของ Monitor Cathode Ray Tube (CRT)
Flat-Panel Display

43 Soft Copy Output Flat Monitor
Liquid Crystal Display (LCD) ไม่เหมือน TV จอแบนที่โฆษณา

44 Soft Copy Output Video Projector สำหรับหลายคนไว้ดูพร้อมกัน

45 Soft Copy Output Speakers

46 Hard Copy Output Printers
คุณภาพของเครื่องพิมพ์วัดเป็น Dot Per Inch (DPI) ความเร็วของเครื่องพิมพ์วัดเป็น - Line Per Minute (LPM) หรือ - Page Per Minute (PPM)

47 Hard Copy Output Types of Printers Impact Printer Non-Impact Printer

48 Impact Printer คุณสมบัติของ Impact Printer
มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องพิมพ์ (หัวพิมพ์)สัมผัสกระดาษ เครื่องพิมพ์จะมีเสียงดัง สามารถสำเนาไว้ได้โดยการใช้ Carbon

49 Impact Printer Dot-Matrix Printer ราคาถูก ใช้เข็มพิมพ์เป็น
จุดลงบนผ้าหมึก แล้วกระทบระดาษ

50 Non-Impact Printer Non-Impact Printer
เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเสียงเพราะไม่มีส่วนใดของเครื่องพิมพ์ สัมผัสกระดาษ (ไม่มีการใช้หัวพิมพ์ตีลงบนกระดาษ)

51 Non-Impact Printer Inkjet Printer ใช้การสเปรย์สีน้ำลงบนกระดาษ

52 Non-Impact Printer Laser Printer
ใช้แสงทำให้กระดาษร้อนและเมื่อกระดาษผ่านผงหมึก หมึกจะหลอมติดออกมา

53 Non-Impact Printer Plotter
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับงานพิมพ์กราฟิกที่ซับซ้อน เช่น พิมพ์เขียว ผังเมือง แผนที่

54 Multi-Purpose Devices

55 Touch Screen Monitor สามารถเป็นได้ทั้ง Input & Output devices

56 Digital Camera Digital Camera

57 Memory & Storage

58 Memory & Storage ประเภทของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำหลัก (Main Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้ติดต่อกับ CPU ดังนั้นการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำหลักจะต้องทำได้รวดเร็ว เช่น RAM, ROM

59 Memory & Storage ประเภทของหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง
เป็นส่วนที่ทำงานติดต่ออยู่กับหน่วยความจำหลัก สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหน่วยความจำหลัก ราคาต่อหน่วยจะถูกกว่าหน่วยความจำหลัก แต่จะทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก เช่น Hard disk, Diskette, Tape

60 Memory & Storage Main Memory Main Memory มี 2 แบบ
Read-Only Memory (ROM) Random Access Memory (RAM) --> Read/Write Memory

61 ROM (Read-Only Memory)
Memory & Storage ROM (Read-Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บชุดคำสั่ง และข้อมูลถาวรต่างๆที่จะถูกใช้งานเมื่อเปิดเครื่อง โดยชุดคำสั่งดังกล่าวเรียกว่า “Bootstrap Loader” ข้อมูลที่บรรจุใน ROM สามารถอ่านและใช้งานได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเก็บชุดคำสั่งแบบถาวร แม้ไม่มีไฟไปหล่อเลี้ยง (Nonvolatile) ROM ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ถูกต้องตอนเริ่มต้นบูทเครื่อง ตั้งแต่ตรวจสอบหน่วยความจำ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

62 Memory & Storage Note :- “Bootstrap Loader”
จะเก็บชุดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ (POST) ในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทำหน้าที่ โอนถ่ายระบบปฏิบัติการ (OS) เข้าสู่หน่วยความจำหลัก เพื่อเตรียมให้คอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับการใช้งาน

63 POST (Power On Self Test)
Memory & Storage POST (Power On Self Test)

64 POST (Power On Self Test)
Memory & Storage POST (Power On Self Test)

65 POST (Power On Self Test)
Memory & Storage POST (Power On Self Test)

66 RAM (Random-access Memory)
Memory & Storage RAM (Random-access Memory) เป็นหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บชุดคำสั่ง ข้อมูลที่ต้องการการประมวลผล หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงจึงเก็บข้อมูลอยู่ ถ้าขาดไฟฟ้า ข้อมูลภายในจะสูญหาย (Volatile) สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน RAM ได้

67 Memory & Storage ประเภทของ RAM Static RAM (SRAM)
ราคาแพง ความเร็วสูงกว่า เนื่องจากมีรอบของการ อ่าน และเขียนข้อมูลที่สั้นกว่า รวมทั้งใช้กระแสไฟสูงกว่าด้วย Dynamic RAM (DRAM) ราคาถูก ใช้ไฟต่ำกว่า ความเร็วต่ำกว่า เพราะต้องคอยลบข้อมูลที่ไม่ใช้ แต่จุข้อมูลได้มากกว่า

68 Memory & Storage RAM (Random-access Memory)

69 Memory & Storage More RAM = Better Performance!

70 Memory & Storage ประเภทของ Storage Devices
ระบบแม่เหล็ก (Magnetic Storage Devices) ผิวหน้าของอุปกรณ์ในระบบแบบนี้ จะถูกฉาบไว้ ด้วยสารที่ไวต่อการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก ระบบแสง (Optical discs Storage Devices) ใช้เทคโนโลยีของแสงในการบันทึกหรือการอ่าน ข้อมูล

71 Magnetic Storage Devices
Memory & Storage Magnetic Storage Devices Magnetic tape เช่น Tape Backup Diskettes เช่น แผ่นดิสก์ 3.5” Hard disks แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Fixed Hard disk) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Removable Hard disk)

72 Central Processing Unit (CPU)
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยที่ทำการประมวลผล ข้อมูลและคำสั่งต่างๆ

73 CPU องค์ประกอบของ CPU Control Unit : หน่วยควบคุม
Arithmetic and Logic Unit : หน่วยคำนวณและตรรก Register : อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก

74 Control Unit (หน่วยควบคุม)
CPU Control Unit (หน่วยควบคุม) รับชุดคำสั่งจาก RAM ทำการอ่านและแปลคำสั่ง ควบคุมการทำงานของทุกอุปกรณ์ภายในระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ALU และ register เปรียบเหมือนกับจุดศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ ควบคุมการไหลของโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่ RAM และออกจาก RAM

75 Arithmetic and Logic Unit (หน่วยคำนวณและตรรก)
CPU Arithmetic and Logic Unit (หน่วยคำนวณและตรรก) หน่วยปฏิบัติการในการหาผลลัพธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ (เช่น บวก ลบ คูณ หาร) และผลลัพธ์ทางด้านตรรกศาสตร์ (เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ)

76 CPU Register เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ ALU ใช้พักคำสั่งหรือพักข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล อุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็ก จะทำหน้าที่เก็บ ข้อมูลที่กำลังประมวลผล ณ ขณะนั้น Register เป็นส่วนหนึ่งของ ALU มีความเร็วสูงที่ประกอบอยู่ในตัว CPU

77 Hard disk

78 การแบ่งพื้นที่บนจานแม่เหล็กในลักษณะวงกลม (เหมือนลู่วิ่ง)
Hard disk การแบ่งพื้นที่บนจานแม่เหล็กในลักษณะวงกลม (เหมือนลู่วิ่ง) Tracks

79 Sector การแบ่งพื้นที่ในแต่ละ Track ออกเป็นส่วนๆ (เหมือนชิ้นขนมเค้ก)
Hard disk Sector การแบ่งพื้นที่ในแต่ละ Track ออกเป็นส่วนๆ (เหมือนชิ้นขนมเค้ก)

80 Format เป็นการจัดอนุภาคของแม่เหล็ก เพื่อให้แผ่นพร้อมที่จะใช้งาน
ระหว่างการ Format ตัว drive จะทำการสร้าง Track และทำการแบ่งออกเป็น Sector การ Format ข้อมูลในแผ่นจะถูกลบทั้งหมด

81 Format Formatted Disk

82 Optical Storage Devices
ได้รับความนิยมรองจากเทคโนโลยีที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสงในการอ่าน-เขียนข้อมูล มีความแม่นยำในการอ่าน-เขียนข้อมูล ข้อดีของ Optical Disc มีความจุมากเป็นพิเศษ (Capacity) ราคาต่อหน่วยถูก (Inexpensive) ขนาดเล็กกระทัดรัด (Compact) อายุการใช้งานและความทนทาน (Durable)

83 ประเภทของ Optical Disc
Optical Storage Devices ประเภทของ Optical Disc CD-ROM CD-ROM -700MB CD-R (CD Recordable) สามารถบันทึกข้อมูล ได้เพียงครั้งเดียว CD-RW (CD ReWritable) สามารถบันทึกข้อมูลซ้ำได้หลายครั้ง DVD-ROM GB CD-ROM Drive

84 Optical Storage Devices
DVD แผ่นด้านเดียว/ชั้นเดียว (1 side / 1 layer) เก็บข้อมูลได้ 4.7 จิกะไบต์ แผ่นด้านเดียว/สองชั้น (1 side / 2 layer) เก็บข้อมูลได้ 8.5 จิกะไบต์ แผ่นสองด้าน/ชั้นเดียว (2 side / 1 layer) เก็บข้อมูลได้ 9.4 จิกะไบต์ แผ่นสองด้าน/สองชั้น (2 side / 2 layer) เก็บข้อมูลได้ 17 จิกะไบต์

85 DVD-ROM DVD-ROM Drive

86 การดูแลรักษาแผ่น CD ไม่วางของหนักบนแผ่นซีดี
ไม่วางแผ่นซีดีไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่วางแผ่นซีดีใกล้วัตถุที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น ลำโพง จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องคิดเลข

87 การดูแลรักษาแผ่น CD ระมัดระวังไม่ให้ผิวหน้าที่ใช้บันทึกข้อมูลของแผ่นดิสก์สัมผัสกับของแข็ง ไม่ควรสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม หรือทานอาหารใกล้แผ่นซีดี ไม่วางแผ่นซีดีซ้อนกัน ไม่เขียนข้อความใดๆ บนด้านที่บันทึกข้อมูล การถือแผ่นซีดีให้จับที่ขอบของซีดี

88 เปรียบเทียบหน่วยความจำประเภทต่างๆ

89 อายุการใช้งานของสื่อต่างๆ
Guarantee Potential Magnetic tape yrs yrs. Magnetic disk 5–10 yrs yrs. Optical disc yrs yrs.

90 ข้อดีของการใช้ Flash Memory
New Technologies Flash Memory Compact Flash Memory Stick Secure Digital (SD) / MultiMediaCard (MMC) ข้อดีของการใช้ Flash Memory เสียงเงียบกว่า Hard Disk มีขนาดเล็กว่า Hard Disk ใช้การเวลาในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่า มีน้ำหนักเบากว่า

91 หน่วยความจุของหน่วยความจำ

92 ชุดคำสั่ง ที่ใช้ในการสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานตามที่ต้องการ
ซอฟต์แวร์ (Software) ชุดคำสั่ง ที่ใช้ในการสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานตามที่ต้องการ ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

93 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
สร้างขึ้นสำหรับการจัดการระบบ และการดำเนินงานพื้นฐานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ชนิด ระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ OS) โปรแกรมที่ใช้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Dos, Windows, OS2, Unix, Linux ตัวแปลภาษา ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงเช่น ภาษา C, Pascal

94 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการ ของผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 ชนิด ซอฟต์แวร์สำเร็จ ใช้กับงานทั่วๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง เช่น Word, Excel ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะ เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ ใช้สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น โปรแกรมด้านบัญชี การฝากถอนเงิน

95 บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
บุคลากร (Peopleware) บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User) เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ Programmer System Analyst ผู้ขายคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์

96 Data / Information Data
ข้อมูลดิบที่อาจอยู่ในรูปตัวเลข ตัวอักษร ที่แสดงค่าความจริงบางอย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ Information ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Data) เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถสื่อถึงความหมายบางอย่างได้

97 Data / Information Output Information Input Data Process คะแนนรวม
= = 42 คะแนนรวม = 42 คะแนน 5 7 9 7 9 5 คะแนนเฉลี่ย = ( ) / 6 = 7 คะแนนเฉลี่ย = 7 คะแนน Quiz 6 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน

98 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ
การเลือกเก้าอี้ เก้าอี้ที่ใช้ควรมีลักษณะเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้แต่ละคน โดยพื้นฐานแล้วควรสามารถ ปรับความสูงได้, เข้ารูปกับหลัง, และมีที่วางแขน เพื่อป้องกันอาการเมื่อยล้า เมื่อใช้เป็นเวลานาน

99 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ
อาการปวดเมื่อยจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ผู้ใช้มีอาการ ปวดเมื่อย (carpal tunnel syndrome) เช่นการพิมพ์หรือใช้เมาส์เป็นเวลานาน ทำให้เกิดอาการปวดนิ้ว/ข้อมือ ป้องกันและแก้ไขโดยใช้อุปกรณ์รองข้อมือ

100 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ
การป้องกัน ปวดเมื่อยสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ การมองภาพจากคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดการปวดสายตาได้ ควรป้องกันดังนี้ หลีกเลี่ยงการเพ่งที่จอภาพนานๆ ระยะระหว่างจอภาพกับสายตาควรประมาณ ฟุต วางตำแหน่งจอภาพให้เหมาะสม ไม่ควรให้มีแสงจ้า, แสดงกระทบมากเกินไป หรืออาจใช้แผ่นป้องกันแสงสะท้อนได้ ควรใช้จอภาพที่มีขนาดเหมาะสม และมีคุณสมบัติของจอ dot pitch = 0.28mm, Refresh rate อย่างน้อย 72 Hz

101 คอมพิวเตอร์และสุขภาพ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic fields) จอภาพชนิด CRT ที่ใช้การยิงแสงอิเลคตรอนมาที่จอภาพ อาจมีการแผ่รังสีออกมา ซึ่งอาจมีผลกระทบทันทีกับผู้ใช้ บางคน เช่นอาจปวดหัวหรือในระยะยาวอาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งควรป้องกันไว้ก่อนดังนี้: หยุดการใช้งานเป็นระยะๆ, นั่งให้ห่างจากจอภาพ, ใช้จอภาพที่ผ่านมาตรฐาน (TCO95 MPR II), หรือเปลี่ยนมาใช้ LCD, ใช้แผ่นกรองแสง

102 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Virus เป็นกลุ่มของคำสั่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นรบกวนการทำงาน ก่อให้เกิดความรำคาญ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ทำให้ข้อมูลเสียหาย หรือทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่มักติดต่อโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ Worm (เวิร์ม)เป็นไวรัสที่สามารถทำงานได้โดยตัวเอง Virus เป็นกลุ่มคำสั่งที่ติดหรือแฝงกับสิ่งอื่นๆ

103 ไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. Boot Sector Virus 2. File Virus
Type of Virus 1. Boot Sector Virus 2. File Virus 3. Trojan Horse Virus 4. Macro Virus 5. Virus

104 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Boot Sector Virus
เป็นไวรัสที่แฝงตัวในบูตเซกเตอร์ของแผ่นดิสก์ ทุกครั้งที่มีการใช้แผ่นดิสก์จะต้องมีการอ่านข้อมูลใน บูตเซกเตอร์ทุกครั้ง ทำให้โอกาสติดไวรัสได้ง่าย ต.ย. Stoned, Angelina, Beijing

105 File Virus ไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นไวรัสที่ติดกับไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์โปรแกรมต่างๆ โดยมากจะติดกับๆไฟล์ที่มักเรียกใช้บ่อย เช่น ไฟล์นามสกุล .exe, .dll, .com ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II

106 Trojan Horse Virus ไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นไวรัสที่แฝงมากับไฟล์อื่นๆ ที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ เช่น เกมส์ โปรแกรมฟรีแวร์หรือแชร์แวร์เมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งแล้วไวรัสก็จะแสดงตัวออกมา ซึ่งอาจทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

107 Macro Virus ไวรัสคอมพิวเตอร์
เป็นไวรัสที่เขียนขึ้นมาจากคำสั่งภาษามาโคร ที่มีอยู่ในโปรแกรมประมวลผลคำ, หรือโปรแกรมในชุดไมโครซอพต์ออฟฟิส เมื่อเราเปิดเอกสารที่มีไวรัส ไวรัสก็จะแพร่กระจายไปยังไฟล์อื่น ต.ย. Concept, Bandung

108 ไวรัสคอมพิวเตอร์ E-mail virus
ปัจจุบันมีการใช้อีเมล์ในการสื่อสารกันมาก แม้เพียงเราเข้าไปดูรายชื่อของจดหมายก็ติดไวรัสได้แล้ว ซึ่งอาจมีไวรัสแพร่กระจายมาด้วย ความร้ายแรงก็อยู่ที่ปริมาณอีเมล์ที่แพร่กระจายไปจนอาจทำให้เครื่อง Server ไม่สามารถทำงานได้ ต.ย. Love Bug, Anna Kunicova

109 การกระตุ้นการทำงานของไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์ การกระตุ้นการทำงานของไวรัส การเรียกใช้โปรแกรมหรือเข้าใช้ข้อมูลที่ติดไวรัส เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (Logic bomb) เช่น เงื่อนไขหากผู้ใช้ Save ข้อมูลไวรัสก็จะทำงาน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ (Time Bomb) เช่น Michelangelo จะทำงานเมื่อถึงวันที่ 6 มีนาคม

110 อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน มีตัวหนังสือประหลาดขึ้นในหน้าจอ เครื่องทำงานบางอย่างเองโดยที่ไม่ได้สั่ง ไฟล์บางไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นเอง มีไฟล์ชื่อแปลก ๆ ในเครื่องซึ่งผู้ใช้ไม่ได้สร้างขึ้น

111 อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (ต่อ)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ อาการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (ต่อ) มีการเปิด Share ข้อมูล โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกลบโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่ง แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย

112 ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส
ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และ update ข้อมูลเป็นประจำ สแกนแผ่นดิสก์ที่ได้มาใหม่ทุกแผ่นก่อนการใช้งาน อย่าเปิดไฟล์ใด ๆ ที่มาพร้อมกับ ซึ่งส่งมาจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่าเป็น จากคนที่รู้จักจริงหรือไม่ ลบจดหมายลูกโซ่และ ขยะทิ้งทันทีที่ได้รับ ไม่ควรดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลใด ๆ จากคนแปลกหน้าหรือเว็บไซด์แปลก หากจำเป็นควรสแกนข้อมูลนั้นก่อนเปิดใช้งาน

113 ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส Backup ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ระวังการอนุญาตให้เพื่อนหรือบุคคลอื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

114 โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
NOD32 McAfee Associates Norton Anti Virus Panda

115 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ตรวจสอบสายไฟที่ตัวเครื่องว่าเสียบไว้แน่นหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ Spy Ware ด้วย Ad Aware Spy ware หรือโปรแกรมสายลับ โปรแกรมที่เสมือนมีโทษ และคุณ คละเคล้ารวมกันอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เนื่องเพราะโปรแกรมจำพวกนี้จะดึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรา ส่งไปยังบริษัทต้นทาง (บริษัทแม่) ผ่านทางเว็บไซต์ อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ต เว็บที่เข้าไปดูบ่อยๆ เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งในการใช้งานระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากจะทำให้สูญเสียการเป็น ส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของข้อมูล อาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดอาการแฮงก์ เปลืองหน่วยความจำ หรือเปิดโปรแกรมบางตัวไม่ได้ ซอฟต์แวร์ป้องกัน Spy ware ชื่อ Ad Aware SE นับเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจาก “ฟรี” และมีความสามารถที่โดดเด่นในการตรวจสอบ และกำจัด Spy ware ได้เป็นอย่างดี

116 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น
จอภาพเปิดไม่ได้ ตรวจสอบสายไฟที่ CPU และสายไฟที่จอคอมพิวเตอร์ว่าเสียบไว้แน่นหรือไม่ ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือไม่ ตรวจสอบสายสัญญาณระหว่างตัวเครื่องกับจอภาพว่าต่อกันไว้แล้วหรือยัง และถ้าต่อสายไว้แล้วควรตรวจดูว่าเสียบแน่นหรือไม่

117 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น
Drive CD ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบว่าใส่แผ่นซีดีถูกต้องหรือไม่

118 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น
Drive CD ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบว่าแผ่นซีดีเป็นรอยหรือไม่ ถ้าเป็นรอยคราบไขมันควรใช้ผ้าสะอาดเช็ด แต่ถ้าเป็นรอยขูดขีดแสดงว่าแผ่นเสียไม่สามารถเปิดอ่านได้

119 วิธีการแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้น
Drive CD ใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบว่าแผ่น CD เสียหรือไม่ โดยการนำแผ่น CD นั้น ไปทดลองเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ตรวจสอบเบื้องต้นว่า Drive CD เสียหรือไม่ โดยการนำแผ่น CD หลาย ๆ แผ่นมาทดลองเปิดกับ Drive CD นั้น

120 การดูแลรักษา ความร้อน พัดลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้องอยู่ในสภาพดี
ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ

121 การดูแลรักษา ฝุ่นผง ควรทำความสะอาดภายในเครื่องทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ ตัวถัง วงจรภายในให้ใช้ลมเป่าและใช้แปรงขนอ่อนๆ ปัดฝุ่นออก อย่าสูบบุหรี่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

122 การดูแลรักษา แม่เหล็ก โยกย้ายอุปกรณ์ที่มีกำลังแม่เหล็กมากๆ ให้ห่าง
แม่เหล็กติดกระดาษบันทึกบนตู้เก็บแฟ้ม ไขควงหัวแม่เหล็ก ลำโพง UPS ฝุ่นผง เป็นที่ทราบกันดีว่าในอากาศมีฝุ่นผงกระจัดกระจายอยู่ในทุกๆ ที่ ฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันความร้อน ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่สามารถระบายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้อาจไปอุดตันช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพพลายหรือฮาร์ดดิสค์ หรืออาจเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กับหัวอ่าน ทำให้แผ่นดิสค์หรือหัวอ่านเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น

123 Internet ฝุ่นผง เป็นที่ทราบกันดีว่าในอากาศมีฝุ่นผงกระจัดกระจายอยู่ในทุกๆ ที่ ฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนแผงวงจรของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันความร้อน ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ ไม่สามารถระบายออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้อาจไปอุดตันช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพพลายหรือฮาร์ดดิสค์ หรืออาจเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กับหัวอ่าน ทำให้แผ่นดิสค์หรือหัวอ่านเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น

124 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
Internet ย่อมาจาก Inter Connection Network เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วโลก

125 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
LAN : Local Area Network ระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่อยู่ในองค์กร MAN : Metropolitan Area Network เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาดครอบคลุมเมืองหรือบริเวณมหาวิทยาลัย WAN : Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN อาจเป็นเครือข่ายขององค์กรเดียวกันที่สาขาหลายสาขา Internet : Cyberspace เป็นเครือข่ายของหลายๆ องค์กร และของหลายบุคคลเชื่อมโยงกัน

126 สิ่งที่ควรรู้ในอินเตอร์เน็ต
TCP/IP : ภาษาสื่อสารหลักในระบบอินเตอร์เน็ต (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) IP Address DNS (Domain Name System) URL (Unitform Resource Locator)

127 TCP/IP ภาษาสื่อสารหลัก ใน ระบบอินเตอร์เน็ต

128 IP Address หมายเลขประจำเครื่อง สำหรับอ้างถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด (Dot) ตัวอย่าง :

129 Domain Name System (DNS)
เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address เพื่อให้จำง่าย มีรูปแบบ 2 รูปแบบ แบบ 2 ระดับ เช่น yahoo.com hotmail.com แบบ 3 ระดับ เช่น navy.mi.th ku.ac.th

130 ชื่อองค์กร com/co : Commercial organization เช่น
gsmadvance.com , dtac.co.th edu/ac : Education organization เช่น chula.ac.th gov/go : Government organization เช่น thaigov.go.th , nasa.gov mil/mi : Military organization เช่น navy.mi.th net : Network organization เช่น php.net org/or : Non-commercial organizatin เช่น nectec.or.th , ipthailand.org

131 ชื่อประเทศ au ออสเตรเลีย in อินเดีย dk เดนมาร์ก fr ฝรั่งเศส it อิตาลี
ca แคนาดา th ไทย jp ญี่ปุ่น tw ไต้หวัน uk อังกฤษ สำหรับ USA ไม่ต้องใส่ส่วนขยายนี้

132 โปรโตคอล://ชื่อโฮสต์.ชื่อโดเมน/ชื่อไฟล์
Uniform Resource Locator (URL) โปรโตคอล://ชื่อโฮสต์.ชื่อโดเมน/ชื่อไฟล์ โปรโตคอล http ใช้กับบริการ www ftp ใช้กับบริการ FTP ชื่อ Host คือชื่อเครื่องที่ให้บริการ (Server) ชื่อ Domain เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address ชื่อ File เป็นระบุชื่อและตำแหน่งไฟล์

133 บริการในอินเตอร์เน็ต
World Wide Web : ข้อมูลมัลติมีเดีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ FTP : บริการรับส่งไฟล์ Telnet : บริการสื่อสารระหว่าง เครื่อง บริการค้นหาข้อมูล

134 บริการในอินเตอร์เน็ตกองทัพเรือ
บริการระบบสมาชิกอินเตอร์เน็ต ทร. 1. Proxy (WWW) 2. Modem 3. (web mail,pop3) บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

135 World Wide Web (www) www (world wide web) ??
เป็นแหล่งเก็บข้อมูลในลักษณะข้อความ ภาพ และ เสียง ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอที่เรียกว่า Web pages โดยข้อมูลในแต่ละส่วนสามารถเชื่อมโยง (Link) ไป ยังแหล่งข้อมูลส่วนอื่นได้

136 Browser โปรแกรม browser ที่ใช้สำหรับใช้บริการ www
Internet Explorer (IE) Netscape Mozila Firefox Avant Browser Opera

137 info.navy.mi.th

138

139 การใช้งาน Proxy เป็นตัวแทนในการติดต่อระหว่าง browser กับ website ต่างๆ
Cache เก็บประวัติการใช้งาน คัดกรอง website คัดกรองเครื่องที่จะให้ใช้งาน

140 Proxy กองทัพเรือ LAN / modem ทร. proxy.navy.mi.th / port 80, 8080
ISP ,ADSL

141 การตั้งค่า Proxy Tools Internet Options Connections เลือกเมนู

142 การตั้งค่า Proxy สำหรับระบบ LAN
Address : proxy.navy.mi.th Port : 80

143 การตั้งค่า Proxy สำหรับระบบ Modem
Address : proxy.navy.mi.th Port : 80

144 การสมัครสมาชิก Proxy กองทัพเรือ
หรือ

145 การตั้งค่า Modem หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน modem ทร.
กทม.และปริมณฑล 0247(53151),0247(53152) สัตหีบ (หมุนเข้า ศูนย์ฯ กร.) 74301

146 ข้อกำหนดของการใช้งาน Modem
ครั้งละ 2 ชม. 1 account / 1 คู่สาย ระยะเวลาตามชั้นยศ / เดือน คู่สายโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ISP MODEM

147 การสมัครสมาชิก Modem กองทัพเรือ

148 Electronic Mail เรียกย่อว่า E-Mail (อีเมล์)
การรับ-ส่งข้อความ (รวมทั้งรูปภาพ เสียง วิดีโอ) ในลักษณะจดหมาย โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเส้นทางในการรับ - ส่ง ใช้เวลาในการรับ/ส่งไม่นาน (หน่วยเป็นนาที) การใช้ จะต้องมี Address เพื่อระบุปลายทางในการรับ-ส่ง ลักษณะเดียวกับชื่อ- ที่อยู่ในการส่งจดหมายปกติ เช่น เป็นต้น

149 ขั้นตอนการส่งอีเมล์ ผู้รับ ผู้ส่ง somchai.s@navy.mi.th
To From ISP : Internet Service Provider ผู้ให้บริการ Internet

150 Web Base

151 Web Base

152 pop3 E-Mail Software E-Mail client Outlook Express Microsoft Outlook
Edora pop3 server : mail.navy.mi.th

153 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรือ

154 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

155 การสืบค้นข้อมูล ในช่อง Address ให้พิมพ์ URL ของ Google ดังนี้
หรือ

156 การใช้งาน Google

157 การใช้งาน Google แสดงจำนวน Web Address ที่พบจากการสืบค้น
แสดง Web Page Title ที่พบข้อมูลตาม Keyword

158 การใช้งาน Google 3. กรณีที่ผลการสืบค้นพบมากกว่า 1 รายการใน Web Site เดียวกันจะแสดงรายการเป็นรายการย่อย 4. “หน้าที่ถูกเก็บไว้” (Cached) เป็นข้อมูลการสืบค้นโดยใช้ Google ครั้งหลังสุด 5. “หน้าที่คล้ายกัน” (Similar pages) เป็นการให้ Google ทำการค้นหา Web Page ที่มีลักษณะข้อมูลคล้ายคลึงกัน

159 “george washington” จะเหมือนกับ
การใช้งาน Google วิธีการใช้การสืบค้น 1. Google ถือว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่(Capital) และตัวเล็ก เป็นตัวอักษรชนิดเดียวกัน “george washington” จะเหมือนกับ “George Washington”

160 การใช้งาน Google 2. กรณีที่ผู้ใช้ใส่ Keyword มากกว่า 1 คำ Google จะทำการเชื่อมคำภายใต้เงื่อนไข and โดยอัตโนมัติ “สุนัข แมว”  “สุนัข และ แมว” 3. “OR” ใช้เชื่อมคำหรือข้อความ 2 ชุด ที่ต้องการสืบค้นภายใต้เงื่อนไข “หรือ” “สุนัข or แมว”  “สุนัข หรือ แมว”

161 การใช้งาน Google 4. คำทั่วไปบางคำจะถูกยกเว้นในการใช้เป็น Keyword
เช่น “how” “where” “when” รวมถึงตัวอักษรตัวเดียว หรือตัวเลขตัวเดียว เช่น “A” “s” “I” “3” แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ให้ผู้ใช้ทำการเพิ่ม “+” หน้าตัวอักษรที่เป็น Keyword Star Wars Episode +I

162 การใช้งาน Google 5. กรณีที่ต้องการสืบค้นเป็นวลี หรือข้อความยาวๆ ทั้งชุดให้ทำการใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อมวลี หรือข้อความ “the long and winding road” 6. กรณีที่คำที่ต้องการสืบค้นมีได้หลายความหมาย และต้องการยกเลิกไม่สืบค้นในความหมายที่ไม่ต้องการ ให้ใช้สัญลักษณ์ “-” หน้าข้อความที่เป็นความหมายที่ไม่ต้องการ

163 การใช้งาน Google 7. หากต้องการสืบค้นไฟล์เอกสารตามชนิดที่ระบุ ให้ทำการใส่ชนิดเอกสารไว้หลัง Keyword navy filetype:pdf 8. ค้นหาเฉพาะรายชื่อ Domain ที่ต้องการ ทำได้โดยใส่ Keyword ที่ต้องการ แล้วตามด้วยคำว่า “site:” navy site:th

164 การใช้งาน Google 9. สืบค้นข้อมูลที่เป็นช่วงของตัวเลข สามารถทำได้โดยใส่ “..” ในช่วงของข้อมูลต่ำสุด-สูงสุดที่ต้องการค้น สถิติอุบัติเหตุ ปี

165 Support Service Call center ระบบสมาชิกอินเตอร์เน็ต โทร. 57812
Website ทร. โทร. เทคนิค ,รักษาความปลอดภัย โทร

166 คำถาม ?? --------------------------------- Basic Computer


ดาวน์โหลด ppt วิชา คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google