งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ โลก อินเทอร์เนต ” โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ โลก อินเทอร์เนต ” โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ โลก อินเทอร์เนต ” โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

4 จุดประสงค์การ เรียนรู้  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิน เทอร์เนต  นักเรียนสามารถแยก URL  นักเรียนเข้าใจประโยชน์ของอินเทอร์เนต โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

5 อินเทอร์เนตเกิดขึ้นได้อย่างไร โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

6 Stand Alone โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

7 LAN

8 WAN

9 Internet

10 ระบบ INTERNET ของ Nu’s University Client Hub Network Nu Www.nu.ac.th edu. nu.a c.th องค์การ โทรศัพท์ Leased-Line 128, 128, 764 Kbps ถึง 2 Mb Network Internet Server Uninet (Inter- University Network) mail Intranet Internet : Networks Inte rnet ftp.nu. ac.th

11 อินเทอร์เนต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบ เครือข่ายเล็กๆ รวมกันเป็นระบบ เครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อใช้ ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

12 อินเทอร์เนตทำอะไรได้บ้าง  ติดต่อกับคนทั่วโลก  แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น  โอนย้ายข้อมูล  ค้นคว้าวิจัย  อ่านข้อมูลข่าวสาร  ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆทั่วโลก โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

13 Internet Account passkornr@mail.nu.ac.th User name Domain name ที่ ชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ชื่อ สถาบั น ประเภทของ องค์กร ประเ ทศ โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

14 URL Domain name http://www.nu.ac.th ชื่อ สถาบัน ประเภทของ องค์กร ประเ ทศ ชื่อ หน่วยงาน ชื่อ สถาบั น ประเภทของ องค์กร ประเ ทศ http://edu.nu.a c.th โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

15 มารยาทในการใช้อิน เทอร์เนต  อย่าใช้ตัวอักษรใหญ่ทุกตัว ในการเขียน E-mail  ไม่ควรใช้อารมณ์ในการ สนทนาโต้ตอบ  ไม่มีความลับใดๆ บนอิน เทอร์เนต โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

16 Stand Alone LAN WAN ให้นักเรียนจับคู่ภาพและข้อความที่มี ความสัมพันธ์กัน โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

17 Internet

18 อินเทอร์เนต คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกผิด โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

19 Alphabet Buttons Appear Here เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจาก.................... รวมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ A. ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก B. ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

20 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอิน เทอร์เนต แลกเปลี่ยน ข้อมูล โอนย้ายข้อมูล ผู้อื่น ค้นคว้าวิจัย 30 โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

21 ให้นักเรียนลากภาพไปวางใน ตำแหน่งข้อความสีแดง ระบบ INTERNET ของ Nu’s University www.nu.ac. th edu.nu. ac.th mail Server Client Hub Network Nu องค์กา ร โทรศัพ ท์ Leased- Line 128, 128, 764 Kbps ถึง 2 Mb Network Internet Intranet Internet : Networks Inte rnet ftp.nu.ac.t h Uninet (Inter- University Network)

22 passkornr@mail.nu.ac.th User name Domain name ที่ ชื่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ ชื่อ สถาบัน ประเภทของ องค์กร ประเ ทศ 30 ให้นักเรียนลากชื่อด้านซ้ายมือมาวาง ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต

23 แหล่งข้อมูล www.thaiwbi.com โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เสนอ สื่อเสริมความรู้ เรื่อง “ โลก อินเทอร์เนต ” โรงเรียนบ้านบึง สามัคคีกำแพงเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google