งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นAdjที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นAdjที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นAdjที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก
Proper เป็นAdjที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก ชื่อประเทศ เช่น England-English China-Chinese India-lndian Italy-italian

2 Descriptive เป็นAdjที่บอกคุณภาพ เช่น Young Old Small Big

3 เป็นAdjที่บอกความเป็นเจ้าของ เช่น My Her His Ous their Your Its
Possessive เป็นAdjที่บอกความเป็นเจ้าของ เช่น My Her His Ous their Your Its

4 เป็นAdjที่แสดงการชี้เฉพาะ เช่น This That Those These
Demonstrative เป็นAdjที่แสดงการชี้เฉพาะ เช่น This That Those These

5 Adjที่บอกจำนวน และลำดับที่ เช่น One Two First Second Single
Numberal Adjที่บอกจำนวน และลำดับที่ เช่น One Two First Second Single

6 Adjที่บอกจำนวนโดยปริมาณ เช่น Some Any Many
Quantitative Adjที่บอกจำนวนโดยปริมาณ เช่น Some Any Many

7 ขอบคุณครับ บ๊าย บาย


ดาวน์โหลด ppt เป็นAdjที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google