งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proper เป็น Adj ที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก ชื่อประเทศ เช่น England-English China-Chinese India-lndian Italy-italian.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proper เป็น Adj ที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก ชื่อประเทศ เช่น England-English China-Chinese India-lndian Italy-italian."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Proper เป็น Adj ที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก ชื่อประเทศ เช่น England-English China-Chinese India-lndian Italy-italian

3 Descriptive • เป็น Adj ที่บอกคุณภาพ เช่น • Young •Old •Small •Big

4 Possessive • เป็น Adj ที่บอกความเป็น เจ้าของ เช่น •My Her His Ous their Your Its

5 Demonstrative เป็น Adj ที่แสดงการชี้ เฉพาะ เช่น This That Those These

6 Numberal Adj ที่บอกจำนวน และลำดับ ที่ เช่น One Two First Second Single

7 Quantitative Adj ที่บอกจำนวนโดยปริมาณ เช่น Some Any Many

8 ขอบคุณครับ บ๊าย บาย


ดาวน์โหลด ppt Proper เป็น Adj ที่บอกสัญชาติหรือภาษา เปลี่ยนรูปมาจาก ชื่อประเทศ เช่น England-English China-Chinese India-lndian Italy-italian.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google