งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjective โดย …... โดย……..  ด. ช. กันต์ เลขที่ 11  ด. ช. แอนดรู เลขที่ 9  ด. ญ. ชาลิษา เลขที่ 3  ด. ญ. วนิดา เลขที่ 24  ด. ญ. ณิชาภัทร เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjective โดย …... โดย……..  ด. ช. กันต์ เลขที่ 11  ด. ช. แอนดรู เลขที่ 9  ด. ญ. ชาลิษา เลขที่ 3  ด. ญ. วนิดา เลขที่ 24  ด. ญ. ณิชาภัทร เลขที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjective โดย …..

2 โดย……..  ด. ช. กันต์ เลขที่ 11  ด. ช. แอนดรู เลขที่ 9  ด. ญ. ชาลิษา เลขที่ 3  ด. ญ. วนิดา เลขที่ 24  ด. ญ. ณิชาภัทร เลขที่ 19  ด. ช. หยาง เลขที่ 16

3 I want to know what is adjective I will tell you

4 Descriptive Adjective

5 Descriptive adjective DDescriptive adjective หมายถึง คำ ที่ใช้บอกลักษณะ หรือ คุณภาพ ของคน สัตว์ สิ่งของ และ สถานที่ เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะ อย่างไร เช่น good bad เป็นต้น

6 Quantitative Adjective

7 QQuantitative adjective หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมาก หรือน้อย ( แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน ) เช่นคำว่า much,many,little,some HHow many the snack that she ate yesterday. I want to buy a snack How much is it

8 Possessive Adjective

9 Possessive adjective หรือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ยขยายนามเพื่อบอก ความเป็นเจ้าของนาม ได้แก่ my, his, her, our, your, its, และ their จ๊ะเพื่อนๆทั้งหลาย ตัวอย่างมีอยู่ดังนี้ Possessive adjective หรือคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ยขยายนามเพื่อบอก ความเป็นเจ้าของนาม ได้แก่ my, his, her, our, your, its, และ their จ๊ะเพื่อนๆทั้งหลาย ตัวอย่างมีอยู่ดังนี้ Hey you give me all your money Don’t have any body can win me when I have my weapon I will steal their treasure tonight

10 Proper Adjective เปลี่ยนตัวพูด แทนไอ้หมา นี้ไม่ได้รึไง

11 Proper Adjective ( คุณศัพท์บอกสัญชาติ ) หมายถึง คำที่ไปขยายนามหรือสรรพนาม เพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun เช่น Proper Adjective ( คุณศัพท์บอกสัญชาติ ) หมายถึง คำที่ไปขยายนามหรือสรรพนาม เพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun เช่น Proper NounsProper Adjective คำแปล SwitzerlandSwiss ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ / คนสวิส AmericaAmerican ประเทศสหรัฐอเมริกา / คนอเมริกัน ThailandThai ประเทศไทย / คนไทย GermanyGerman ประเทศเยอรมัน / คน เยอรมัน FranceFrench ประเทศฝรั่งเศส / คน ฝรั่งเศส AustraliaAustralian ประเทศออสเตรเลีย / คน ออสเตรเลีย NetherlandDutch ประเทศเนเธอร์แลนด์ / คนฮอแลนด์ AfricaAfrican ทวีปแอฟริกา / คน แอฟริกา IrelandIrish ประเทศไอร์แลนด์ / คน ไอร์แลนด์ When I finish my studies I want to visit America. ( เมื่อ เสร็จการศึกษาของผมผมจะ ไปอเมริกา ) I have dual citizenship, Swiss / Thai. ( ผมมี สัญชาติสวิส / ไทย ) I am from Switzerland. ( ผม มาจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ )

12 Numeral Adjective

13 Numeral adjective หมายถึง คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อย ของนามที่นับได้หรือ บอกลำดับ ก่อนหลังของคำนาม Yay I am the first in the racing บางได้เป็น 3 ชนิด 1 จำนวนนับ one, two, three เป็นต้น 2 บอกลำดับ first, second, third เป็นต้น 3 ใบอกจำนวนเท่า single, double, triple เป็นต้น I wil pay you double that you hit me

14 Demonstrative Adjective

15 Demonstrative adjective Demonstrative adjective is the adjective that is specify the nouns that come after them like this,that,these,those,the Example I hate that man

16 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Adjective โดย …... โดย……..  ด. ช. กันต์ เลขที่ 11  ด. ช. แอนดรู เลขที่ 9  ด. ญ. ชาลิษา เลขที่ 3  ด. ญ. วนิดา เลขที่ 24  ด. ญ. ณิชาภัทร เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google