งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ด. ช. ปวริศนันทชมภู • ด. ญ. เคียร่าโนนา กะ • ด. ญ. พัทธนันท์เม็งคำ • ด. ญ. ปวีณ์นุชชล ประพันธ์ • ด. ช. วัชรสิทธิ์อรชุน • ด. ช. มูเนมิทซึโทมิดะ • เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ด. ช. ปวริศนันทชมภู • ด. ญ. เคียร่าโนนา กะ • ด. ญ. พัทธนันท์เม็งคำ • ด. ญ. ปวีณ์นุชชล ประพันธ์ • ด. ช. วัชรสิทธิ์อรชุน • ด. ช. มูเนมิทซึโทมิดะ • เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • ด. ช. ปวริศนันทชมภู • ด. ญ. เคียร่าโนนา กะ • ด. ญ. พัทธนันท์เม็งคำ • ด. ญ. ปวีณ์นุชชล ประพันธ์ • ด. ช. วัชรสิทธิ์อรชุน • ด. ช. มูเนมิทซึโทมิดะ • เลขที่ 16 • เลขที่ 14 • เลขที่ 8 • เลขที่ 6 • เลขที่ 1 • เลขที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่

3 โดยทางกลุ่มเราก็ได้ปรึกษากัน ในกลุ่มว่าเราจะทำเรื่อง ธูปหอม ไร่ยุง โดยสมาชิกได้ปรึกษากับ คุณย่าที่ลำปาง พวกเราก็ได้เห็น ว่าเรื่องนี้น่าสนใจจึงได้ตกลงกัน ทำ

4 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า • เพื่อไล่ยุง • เพื่อได้รู้วิธีการทำ • เพื่อได้ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า

5 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า • ธูปหอมสามารถไล่ยุง เเละกัน ยุงได้

6 วิธี ดำ เนิน การ วิธี ดำ เนิน การ

7 I. นำตระไคร้ ผิวมะกรูด ดอกสารภี ที่บดมา ละเอียดมากแล้วในอัตราส่วน - ตระไคร้ 3 ส่วน - ผิวมะกรูด 2 ส่วน - ดอกสารภี 2 ส่วน

8 2. แล้วนำ ผง ตระไคร้ ผิว มะกรูด ดอกสารภี ที่บด มาผสมกับผงเกาะ

9 3. แล้วผสมกับน้ำ แล้วค่อยๆเพิ่ม ปริมาณน้ำ แล้วปั้นจนเป็นก้อน

10 4. พอได้เป็นก้อน ก็ ปั้นมาขนาด พอดีกำปั้นมือ แล้วนำมาวางบน ถุงพลาสติก

11 5. พอกดให้แน่นแล้วก็เอา ไม้ที่เรา ย้อมสีเขียวที่ปลาย ไม้แล้ว ก็กดปลายไม้ที่ไม่ได้ ย้อมสีลงไป ด้านที่มีสีขาว กำลัง ทำ

12 6. พอกดไม้ลงไปแล้ว ก็พับ ถุงพลาสติกหนึ่งรอบ แล้วม้วน จนเป็นรูปร่าง ทรงกระบอก

13 7. นำไปตากแดด ให้แห้ง ประมาณ 1-2 วัน แล้วสามารถไปจุดได้เลย

14 • ตะไคร้หอม 3 ส่วนของกะละมัง • ดอกสารภี 2 ส่วนของกะละมัง • ผิวมะกรูด 2 ส่วนของกะละมัง • ผงเกาะ 1 ส่วนของกะละมัง • ก้านธูป • ถาด • ถุงพลาสติก • น้ำ

15 สามรถไล่ยุงได้ จุด แล้ว

16 สมุนไพรหลายๆชนิดเช่น ตระไคร้ ผิวมะกรูด ดอก สารภี สามารถนำมาทำ ธูปเพื่อไล่ยุงได้

17 ธูปที่มีสมุนไพรเยอะๆ สามารถไล่ยุงได้

18 • นาง พิกุลหลีกาญจนา • นาง ผัดตาลาน • นาง บุญมาคำวังเงี้ยว

19


ดาวน์โหลด ppt • ด. ช. ปวริศนันทชมภู • ด. ญ. เคียร่าโนนา กะ • ด. ญ. พัทธนันท์เม็งคำ • ด. ญ. ปวีณ์นุชชล ประพันธ์ • ด. ช. วัชรสิทธิ์อรชุน • ด. ช. มูเนมิทซึโทมิดะ • เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google