งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้บริการ ทั้งนี้สามารถเลือก สืบค้นข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้บริการ ทั้งนี้สามารถเลือก สืบค้นข้อมูลได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้บริการ ทั้งนี้สามารถเลือก สืบค้นข้อมูลได้ 2 แบบ คือ » ส» สืบค้นตามการจัดกลุ่มของ แหล่งข้อมูล (Search by category) »ส»สืบค้นตามรายชื่อแหล่งข้อมูลที่ สนใจทีละฐานข้อมูล (Search by resource)

2 การสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ด้วยระบบ Research Pro www.car.chula.ac.th antiaging

3

4 Research Pro : More Resources

5 เมนูที่น่าสนใจ : More Resources

6 antiaging

7 Search by Category   Best Bets   Library Catalogs   Index & Abstract Databases   Dissertations & Reference Works   Image Databases   Search Engines   Full - Text Databases

8   Best Bets : ฐานข้อมูลสำคัญที่ คัดสรร

9 การแสดงผลลัพธ์ : Best bets

10   Library Catalog : ฐานข้อมูล ห้องสมุด

11 การแสดงผลลัพธ์ : Library Catalog

12   Index & Abstract Databases :

13 การแสดงผลลัพธ์ : CU Reference Databases Index & Abstract Databases

14   Dissertations & Reference Works :

15 การแสดงผลลัพธ์ : CU Reference Databases Dissertations & Reference Works

16   Image Databases

17 การแสดงผลลัพธ์ : Image Databases

18   Search Engines

19 การแสดงผลลัพธ์ : Search Engines

20   Full - Text Databases :

21 การแสดงผลลัพธ์ : CU Reference Databases Full - Text Databases

22 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการตอบคำถาม บริการตอบคำถาม -Telephone : 02-218-2929 -Email :Service@car.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยให้บริการ ทั้งนี้สามารถเลือก สืบค้นข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google