งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่ Jim Pickett – ประธาน IRMA Rectal Microbicide Advocacy AGlobalSnapshot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่ Jim Pickett – ประธาน IRMA Rectal Microbicide Advocacy AGlobalSnapshot."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่ Jim Pickett – ประธาน IRMA Rectal Microbicide Advocacy AGlobalSnapshot

2 วันนี้ • IRMA คือใคร ? • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของ IRMA • เข้ามามีส่วนร่วม ! • ดาราร๊อคเกี่ยวกับทวาร

3 IRMA คือใคร ? 3

4 IRMA เกิด 2005 (2548) 4 คน 4 องค์กร 2 ประเทศ 4

5 พันธกิจ : สนับสนุนการ พัฒนาไมโครบิไซด์ สำหรับใช้ทางทวารที่ ปลอดภัย มี ประสิทธิผล เป็นที่ ยอมรับ และสามารถ เข้าถึงได้ สำหรับทุกคนที่ จำเป็นต้องใชัมัน รวมถึง นักรณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ให้ทุน ผู้กำหนด นโยบายจำนวน 1100+ จาก 6 ทวีป มี สาขาในอเมริกาใต้ / ลาตินอเมริกา และ ไนจีเรีย 5

6 6 IRMA-ALC – อเมริกาใต้

7 7

8 8

9 9 สมาชิกกลุ่มอีเมลล์ (listserv) ที่มีการ ดำเนินการแลกเปลี่ยน และมีกิจกรรมแข็งขัน เวบไซด์ • ข้อมูลเป็นตัน Blog, Facebook, Twitter การประชุมทางโทรศัพท์ ระดับโลก • อัดเทปและนำเสนอสื่อในเวบ สื่อ • เอกสารสรุปข้อมูล (factsheet) รายงาน

10 10 สมาชิกกลุ่มอีเมลล์ (listserv) ที่มีการ ดำเนินการ แลกเปลี่ยนและมี กิจกรรมแข็งขัน คุณยังไม่ได้ใช้ ชีวิตอย่างแท้จริง หากคุณยังไม่ได้ อยู่ในรายชื่อของ IRMA Linda-Gail Bekker, Desmond Tutu HIV Foundation

11 11 แบบสอบถามภาษาอังกฤษ สเปญ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน โปรตุเกส ไทย และ ไทย ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่งลิงค์ต่อ ! rectalmicrobicides.org ไม่ว่าคุณจะใช้น้ำยา / สารฉีดล้างทำความ สอาด (douche) หรือไม่ก็ ตาม … ตอบแบบสอบถาม

12 รณรงค์

13  เพิ่มและสร้างความหลากหลาย ของแหล่งทุน  เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย  เพิ่มความรู้ - ตัวอย่าง เช่น : o เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการร่วมเพศทาง ทวารของคนรักต่างเพศ o เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ เกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวารและการ ปฏิบัติโดยทั่วไป เป้าหมายของการรณรงค์

14 • สรรหานักวิจัย และผู้รณรงค์ • ตระหนักว่าการร่วมเพศทางทวารเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ชายที่เป็นเกย ชายร่วมเพศกับชาย และคนรักต่าง เพศ • จัดการกับภาระปัญหาของเอชไอวีในบรรดาผู้ชายเกย และ ชายร่วมเพศกับชาย โดยเฉพาะในประเทศที่กำลัง พัฒนา • ส่งเสริมสุขภาพของทวารหนัก • กำหนดความปลอดภัยของสารหล่อลื่นเพื่อใช้ทางทวาร เป้าหมายของการรณรงค์

15 เป็นดาราร๊อคเกี่ยวกับทวาร 15

16 สิ่งที่คุณสามารถทำได้ภายใน 5 นาที • ติดสติ๊กเกอร์ของคุณ • ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับน้ำยา / สารฉีดล้าง – และ แบ่งปันกับผู้อื่น ! • เป็นสมาชิก IRMA – สมัครเป็นสมาชิก IRMA listserv ทางเวบไซด์ • อ่านเอกสารสรุปข้อมูลหนึ่งแผ่น หรือข่าวจากเวบ ไซด์หรือบล๊อค ( เรามีเอกสารภาษาไทย ) • เข้าร่วม Facebook และ Twitter ของเรา • แบ่งปันที่อยู่เวบไซด์และที่ติดต่อ www.rectalmicrobicides.org 16

17 สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ภายใน 30 – 60 นาที • เข้าร่วมการประชุมฟรีทางโทรศัพท์ที่ IRMA จัดเป็นประจำหนึ่ง ครั้ง ที่มีผู้นำของโลกในการวิจัยด้าน RM และด้านรณรงค์ต่างๆ เข้าร่วม • อ่าน “From Promise to Product: Advancing Rectal Microbicide Research and Advocacy” หรืออ่านการนำเสนอหนึ่งเรื่องโดย นักวิจัย หรือโดยสมาชิกชุมชน • แบ่งปันความสนใจของคุณในเรื่องไมโครบิไซด์สำหรับทวาร และ ยุติความเงียบเกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวาร 17

18 ต้องการทำมากกว่านั้น ? • เป็นผู้เชี่ยวชาญและโฆษกเกี่ยวกับไม โครบิไซด์ทางทวาร (RM) ของชุมชนของ คุณ – สรรหาสมาชิกใหม่ แสวงหาการ สนับสนุนจากองค์กรสำหรับ RM – นำเสนอเรื่องนี้แก่ชุมชนของคุณ – ใช้ การนำเสนอของเราเป็นแบบ ! – เขียนบทความ ความก้าวหน้าเรื่อง RM ในบล๊อคหรือ Facebook - IRMA จะ ช่วย ! – แปลเอกสารต่างๆเป็นไทย 18

19 ต้องการทำมากกว่าน้ั้นอีก ? 19 เข้าร่วมในการ วิจัย – ที่เชียงใหม่ นี้เอง !

20 20

21 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณเอง …

22 หัวใจของ IRMA … 22

23 ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อผู้สนับสนุน IRMA 23

24 ขอบคุณครับ 24

25 25 rectalmicro@gmail.com อย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้า


ดาวน์โหลด ppt 4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่ Jim Pickett – ประธาน IRMA Rectal Microbicide Advocacy AGlobalSnapshot.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google