งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rectal Microbicide Advocacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rectal Microbicide Advocacy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rectal Microbicide Advocacy
Global Snapshot 4 มกราคม 2555 – เชียงใหม่ Jim Pickett – ประธาน IRMA

2 วันนี้ IRMA คือใคร? เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ IRMA เข้ามามีส่วนร่วม!
ดาราร๊อคเกี่ยวกับทวาร

3 IRMA คือใคร?

4 IRMA เกิด 2005 (2548) 4 คน 4 องค์กร 2 ประเทศ
IRMA was founded by 4 people from two countries in 2005, and currently has more than 1,100 members 4 คน 4 องค์กร 2 ประเทศ

5 พันธกิจ: สนับสนุนการพัฒนาไมโครบิไซด์สำหรับใช้ทางทวารที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับ และสามารถเข้าถึงได้ สำหรับทุกคนที่จำเป็นต้องใชัมัน รวมถึง นักรณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ให้ทุน ผู้กำหนดนโยบายจำนวน จาก 6 ทวีป มีสาขาในอเมริกาใต้/ลาตินอเมริกา และไนจีเรีย

6 IRMA-ALC – อเมริกาใต้

7

8

9 สมาชิกกลุ่มอีเมลล์ (listserv) ที่มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมแข็งขัน
เวบไซด์ ข้อมูลเป็นตัน Blog, Facebook, Twitter การประชุมทางโทรศัพท์ระดับโลก อัดเทปและนำเสนอสื่อในเวบ สื่อ เอกสารสรุปข้อมูล (factsheet) รายงาน

10 คุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง หากคุณยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ IRMA
สมาชิกกลุ่มอีเมลล์ (listserv) ที่มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมแข็งขัน คุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง หากคุณยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อของ IRMA Linda-Gail Bekker, Desmond Tutu HIV Foundation

11 ไม่ว่าคุณจะใช้น้ำยา/สารฉีดล้างทำความสอาด (douche)หรือไม่ก็ตาม…
ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามภาษาอังกฤษ สเปญ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน โปรตุเกส และ ไทย ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่งลิงค์ต่อ! rectalmicrobicides.org

12 รณรงค์

13 เป้าหมายของการรณรงค์
เพิ่มและสร้างความหลากหลายของแหล่งทุน เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัย เพิ่มความรู้ - ตัวอย่าง เช่น: เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวารของคนรักต่างเพศ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวารและการปฏิบัติโดยทั่วไป

14 เป้าหมายของการรณรงค์
สรรหานักวิจัย และผู้รณรงค์ ตระหนักว่าการร่วมเพศทางทวารเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชายที่เป็นเกย ชายร่วมเพศกับชาย และคนรักต่างเพศ จัดการกับภาระปัญหาของเอชไอวีในบรรดาผู้ชายเกย และ ชายร่วมเพศกับชาย โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของทวารหนัก กำหนดความปลอดภัยของสารหล่อลื่นเพื่อใช้ทางทวาร

15 เป็นดาราร๊อคเกี่ยวกับทวาร

16 สิ่งที่คุณสามารถทำได้ภายใน 5 นาที
ติดสติ๊กเกอร์ของคุณ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับน้ำยา/สารฉีดล้าง – และแบ่งปันกับผู้อื่น! เป็นสมาชิก IRMA – สมัครเป็นสมาชิก IRMA listserv ทางเวบไซด์ อ่านเอกสารสรุปข้อมูลหนึ่งแผ่น หรือข่าวจากเวบไซด์หรือบล๊อค (เรามีเอกสารภาษาไทย) เข้าร่วม Facebook และ Twitter ของเรา แบ่งปันที่อยู่เวบไซด์และที่ติดต่อ

17 สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ภายใน 30 – 60 นาที
เข้าร่วมการประชุมฟรีทางโทรศัพท์ที่ IRMA จัดเป็นประจำหนึ่งครั้ง ที่มีผู้นำของโลกในการวิจัยด้าน RM และด้านรณรงค์ต่างๆเข้าร่วม อ่าน “From Promise to Product: Advancing Rectal Microbicide Research and Advocacy” หรืออ่านการนำเสนอหนึ่งเรื่องโดยนักวิจัย หรือโดยสมาชิกชุมชน แบ่งปันความสนใจของคุณในเรื่องไมโครบิไซด์สำหรับทวาร และยุติความเงียบเกี่ยวกับการร่วมเพศทางทวาร

18 ต้องการทำมากกว่านั้น?
เป็นผู้เชี่ยวชาญและโฆษกเกี่ยวกับไมโครบิไซด์ทางทวาร(RM)ของชุมชนของคุณ สรรหาสมาชิกใหม่ แสวงหาการสนับสนุนจากองค์กรสำหรับ RM นำเสนอเรื่องนี้แก่ชุมชนของคุณ – ใช้การนำเสนอของเราเป็นแบบ! เขียนบทความ ความก้าวหน้าเรื่องRM ในบล๊อคหรือFacebook - IRMA จะช่วย! แปลเอกสารต่างๆเป็นไทย

19 เข้าร่วมในการวิจัย– ที่เชียงใหม่นี้เอง!
ต้องการทำมากกว่าน้ั้นอีก? เข้าร่วมในการวิจัย– ที่เชียงใหม่นี้เอง!

20

21 ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณเอง…

22 หัวใจของIRMA …

23 ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อผู้สนับสนุน IRMA
AIDS Foundation of Chicago amfAR – The Foundation for AIDS Research Broadway CARES /Equity Fights AIDS Elton John AIDS Foundation New Venture Fund NIH Office of AIDS Research AVAC MAC AIDS Foundation Microbicide Trials Network Population Council บุคคลต่างๆ - lเช่น คู่ชีวิตของผม

24 ขอบคุณครับ

25 อย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้า


ดาวน์โหลด ppt Rectal Microbicide Advocacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google