งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี Internal Training & Coaching"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี Internal Training & Coaching
(The laws of Teamwork) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2 1. การให้ความสำคัญกับทีม
: คนๆ เดียวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ คนบางคนยังทำสิ่งต่างๆ โดยลำพัง เพราะ……………. 1. อัตตาของตัวเอง 2. ความไม่มั่นคง 3. ความไม่เดียงสา 4. อารมณ์แปรปรวน

3 2. การมองภาพใหญ่ : เป้าหมายสำคัญกว่าบทบาทหน้าที่ มองภาพรวม
ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ การจัดการสรรหากรณีที่จำเป็น เลือกเฟ้นตัวผู้เล่นที่เหมาะสม โยนวาะส่วนตัวทิ้งไป ก้าวสู่ระดับสูงขั้น

4 3. การวางตำแหน่งที่เหมาะสม
: ผู้เล่นทุกคนต่างก็มีตำแหน่งที่คนสามารถเพิ่มคุณค่าได้มากที่สุด ต้องมีความมั่นคงเสียก่อน ทำความรู้จักตัวเอง ไว้ใจผู้นำของคุณ พึ่งประสบการณ์ของคุณ

5 4. เรื่องของแอปเปิ้ลเน่า
: ทัศนคติไม่ดีทำลายทีมแน่นอน ทัศนคติมีพลังที่จะยกทีมขึ้น หรือ ฉุดทีมให้ต่ำลงได้ ทัศนคติจะขยายตัว เมื่อมันแพร่หลายสู่ผู้อื่น ทัศนคติที่ไม่ดี ขยายตัวได้เร็วกว่า ทัศนคติที่ดี ทัศนคติไม่ดี ถ้าถูกปล่อยไว้ บ่อนทำลายทุกอย่างแน่นอน

6 5. การประเมินสกอร์บอร์ด
: ทีมสามารถปรับตัวได้ ก็ต่อเมื่อรู้ว่าตนกำลังยืนอยู่ตรงจุดไหน สกอร์บอร์ด หรือ ป้ายคะแนนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ…….. 1. สำหรับการทำความเข้าใจ 2. สำหรับการประเมิน 3. จำเป็นต่อการตัดสินใจ 4. สำหรับการปรับตัว 5. สำหรับชัยชนะ

7 6. การสื่อสารสัมพันธ์ : ปฏิสัมพันธ์กระตุ้นพฤติกรรม
จากผู้นำสู่เพื่อนร่วมทีม จากเพื่อนร่วมทีมสู่ผู้นำ การสื่อสารในหมู่เพื่อนร่วมทีม การสื่อสารระหว่างทีมกับสาธารณชน

8 7. การสร้างความได้เปรียบ
: ความแตกต่างระหว่างทีมที่มีความสามารถเท่ากัน คือ ความเป็นผู้นำ ผู้นำแปลงวิสัยทัศน์สู่คนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้นำฝึกการพัฒนาขีดความสามารถส่วนบุคคล ผู้นำเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และกระตุ้นผู้อื่นให้เรียนรู้รวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google