งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี (The laws of Teamwork) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี (The laws of Teamwork) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี (The laws of Teamwork) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2 1. การให้ความสำคัญกับ ทีม  คนบางคนยังทำสิ่งต่างๆ โดยลำพัง เพราะ ……………. 1. อัตตาของตัวเอง 2. ความไม่มั่นคง 3. ความไม่เดียงสา 4. อารมณ์แปรปรวน : คนๆ เดียวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ ยิ่งใหญ่ได้

3 2. การมองภาพใหญ่  มองภาพรวม  ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ  การจัดการสรรหากรณีที่จำเป็น  เลือกเฟ้นตัวผู้เล่นที่เหมาะสม  โยนวาะส่วนตัวทิ้งไป  ก้าวสู่ระดับสูงขั้น : เป้าหมายสำคัญกว่าบทบาทหน้าที่

4 3. การวางตำแหน่งที่ เหมาะสม  ต้องมีความมั่นคงเสียก่อน  ทำความรู้จักตัวเอง  ไว้ใจผู้นำของคุณ  พึ่งประสบการณ์ของคุณ : ผู้เล่นทุกคนต่างก็มีตำแหน่งที่คน สามารถเพิ่มคุณค่าได้มากที่สุด

5 4. เรื่องของแอปเปิ้ลเน่า  ทัศนคติมีพลังที่จะยกทีมขึ้น หรือ ฉุด ทีมให้ต่ำลงได้  ทัศนคติจะขยายตัว เมื่อมันแพร่หลาย สู่ผู้อื่น  ทัศนคติที่ไม่ดี ขยายตัวได้เร็วกว่า ทัศนคติที่ดี  ทัศนคติไม่ดี ถ้าถูกปล่อยไว้ บ่อน ทำลายทุกอย่างแน่นอน : ทัศนคติไม่ดีทำลายทีมแน่นอน

6 5. การประเมินสกอร์ บอร์ด  สกอร์บอร์ด หรือ ป้ายคะแนนเป็นสิ่ง สำคัญ เพราะ …….. 1. สำหรับการทำความเข้าใจ 2. สำหรับการประเมิน 3. จำเป็นต่อการตัดสินใจ 4. สำหรับการปรับตัว 5. สำหรับชัยชนะ : ทีมสามารถปรับตัวได้ ก็ต่อเมื่อรู้ว่าตน กำลังยืนอยู่ตรงจุดไหน

7 6. การสื่อสารสัมพันธ์  จากผู้นำสู่เพื่อนร่วมทีม  จากเพื่อนร่วมทีมสู่ผู้นำ  การสื่อสารในหมู่เพื่อนร่วมทีม  การสื่อสารระหว่างทีมกับสาธารณชน : ปฏิสัมพันธ์กระตุ้นพฤติกรรม

8 7. การสร้างความ ได้เปรียบ  ผู้นำแปลงวิสัยทัศน์สู่คนซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้นำสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี  ผู้นำฝึกการพัฒนาขีดความสามารถ ส่วนบุคคล  ผู้นำเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และกระตุ้น ผู้อื่นให้เรียนรู้รวดเร็ว : ความแตกต่างระหว่างทีมที่มี ความสามารถเท่ากัน คือ ความเป็นผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี (The laws of Teamwork) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google