งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน
การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน คุณครูท่านใดยังทำงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้รีบดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค 53 นี้ เท่านั้น ต้องเป็นรูปภาพของตัวเอง(พร้อมชื่อ-สกุลจริง) คือการเขียน blog สาระการเรียนรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 blog 1. คือการ add a discussion(แนะนำตัวเอง) มีแล้ว 37 คน 2. คือการ Reply ในกิจกรรม ดังนี้ 2.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(มีแล้ว 31 คน) 2.2 ระดับการใช้ ICT(มีแล้ว 7 คน) 2.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ(มีแล้ว 23 คน) 2.4 การสร้างความรู้ (มีแล้ว 24 คน) 2.5 ปิรามิดการเรียนรู้ (มีแล้ว 32 คน) 2.6 การใช้เทคโนโลยี web 2.0 (มีแล้ว 9 คน) รวมทั้งหมด add a discussion = 1 Reply = 6 คือการเข้าห้องเรียนครูโรงเรียนฝางวิทยายน ตัวเลขต้องเป็น 1 คือ clip VDO จาก youtube ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง(พร้อมกำหนดรายละเอียด)

2 คุณครูที่เข้าห้องเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน

3 คุณครูที่เข้าห้องเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google