งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน คือการเข้าห้องเรียนครูโรงเรียนฝาง วิทยายน ตัวเลขต้องเป็น 1 คือ clip VDO จาก youtube ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( พร้อม กำหนดรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน คือการเข้าห้องเรียนครูโรงเรียนฝาง วิทยายน ตัวเลขต้องเป็น 1 คือ clip VDO จาก youtube ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( พร้อม กำหนดรายละเอียด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน คือการเข้าห้องเรียนครูโรงเรียนฝาง วิทยายน ตัวเลขต้องเป็น 1 คือ clip VDO จาก youtube ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( พร้อม กำหนดรายละเอียด ) 1. คือการ add a discussion( แนะนำ ตัวเอง ) มีแล้ว 37 คน 2. คือการ Reply ในกิจกรรม ดังนี้ 2.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21( มี แล้ว 31 คน ) 2.2 ระดับการใช้ ICT( มีแล้ว 7 คน ) 2.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ สำคัญ ( มีแล้ว 23 คน ) คุณครูท่านใดยังทำงานไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้รีบดำเนินการ ภายในวันศุกร์ที่ 9 ก. ค 53 นี้ เท่านั้น 2.4 การสร้างความรู้ ( มีแล้ว 24 คน ) 2.5 ปิรามิดการเรียนรู้ ( มีแล้ว 32 คน ) 2.6 การใช้เทคโนโลยี web 2.0 ( มีแล้ว 9 คน ) รวมทั้งหมด add a discussion = 1 Reply = 6 http://kruaeo.ning.com ต้องเป็นรูปภาพของตัวเอง ( พร้อม ชื่อ - สกุลจริง ) คือการเขียน blog สาระการเรียนรู้ จำนวนไม่ น้อยกว่า 2 blog

2 คุณครูที่เข้าห้องเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน

3


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการอบรม : ที่หน้าของฉัน คือการเข้าห้องเรียนครูโรงเรียนฝาง วิทยายน ตัวเลขต้องเป็น 1 คือ clip VDO จาก youtube ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( พร้อม กำหนดรายละเอียด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google