งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อวัยวะในการเกิดเสียง เสียงในภาษาไทยหรือคำพูดเกิดจาก กระแสลมหรืออากาศที่ถูกดันจากช่องท้อง ปอด ผ่านหลอดลมและกล่องเสียง ซึ่งมีเส้น เสียงอยู่ภายในแล้วออกไปทางช่องปากหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อวัยวะในการเกิดเสียง เสียงในภาษาไทยหรือคำพูดเกิดจาก กระแสลมหรืออากาศที่ถูกดันจากช่องท้อง ปอด ผ่านหลอดลมและกล่องเสียง ซึ่งมีเส้น เสียงอยู่ภายในแล้วออกไปทางช่องปากหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อวัยวะในการเกิดเสียง เสียงในภาษาไทยหรือคำพูดเกิดจาก กระแสลมหรืออากาศที่ถูกดันจากช่องท้อง ปอด ผ่านหลอดลมและกล่องเสียง ซึ่งมีเส้น เสียงอยู่ภายในแล้วออกไปทางช่องปากหรือ จมูก ระหว่างที่ลมผ่านเส้นเสียง อวัยวะต่างๆ ในช่องปาก เช่น ลิ้น เพดานปาก ปุ่มเหงือก และฟัน จะดัดแปลงลมให้พ้นเส้นเสียงต่างๆ ตามที่ผู้พูดต้องการจะสังเกตได้ว่าอวัยวะใน การทำเสียงพูดส่วนมากยังทำหน้าที่อื่นๆ ใน การดำรงชีวิตอีกด้วยเช่น การหายใจและการ รับประทานอาหาร อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง โดยเฉพาะก็มีแต่กล่องเสียงและเส้นเสียง เท่านั้น เราเรียกอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ว่า อวัยวะในการเกิดเสียง

4 เสียงในภาษาไทยโดยทั่วไปมี ๓ ชนิด คือ เสียงสระ เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์ เสียงสระ คือ เสียงที่เกิดจากกระแสลมจาก ปอดผ่านเส้นเสียง ซึ่งเกร็งตัวชิดกันปิดช่องทางลม จนสั่นสะบัดแล้วเลยออกไปทางช่องปากหรือจมูก โดยที่ไม่ถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดิน ของลม แต่มีการใช้ลิ้นและริมฝีปากทำให้เกิดเสียง แตกต่างกันไปได้หลายเสียง ลักษณะสำคัญของเสียงสระมี ๒ อย่าง คือ เสียงสั่นสะบัดหรือเสียงก้อง และเสียงผ่านออกไป โดยตรง เสียงสระในภาษาไทยมี ๒๔ เสียง จำแนก ตามลักษณะต่างๆ ได้ ๑. เสียง สระ

5 เสียงพยัญชนะ คือ เสียงที่เกิด จากกระแสลมจากปอดผ่านเส้นเสียง ซึ่งอาจสั่นสะบัดหรือไม่สั่นสะบัดก็ได้ แล้วถูกสกัดกั้นทั้งหมดหรือเพียง บางส่วน ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดิน ของลม อาจเป็นลำคอ ช่องปาก หรือ ช่องจมูก ในช่องปากอวัยวะสามารถ กักเสียงพยัญชนะได้ คือ เพดาน ลิ้น ปุ่มเหงือก ฟัน และริมฝีปาก ลักษณะสำคัญของสียงพยัญชนะ คือ เป็นเสียงที่ถูกกักก่อนที่จะออกไป ทางปากหรือจมูก ๒. เสียง พยัญชนะ

6 เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่มี การเปลี่ยนระดับสูงต่ำโดยเส้น เสียง และเปล่งออกมาพร้อมกับ เสียงสระ เช่น คา ข่า ค่า ( ข้า ) ค้า ขา แต่ละคำมีเสียงพยัญชนะและ เสียงสระเหมือนกัน ต่างกัน เพียงระดับเสียงหรือเสียง วรรณยุกต์ วรรณยุกต์มี 5 เสียง ได้แก่ เสียงสามัญ เสียง เอก เสียงโท เสียงตรี เสียง จัตวา ๓. เสียง วรรณยุกต์


ดาวน์โหลด ppt อวัยวะในการเกิดเสียง เสียงในภาษาไทยหรือคำพูดเกิดจาก กระแสลมหรืออากาศที่ถูกดันจากช่องท้อง ปอด ผ่านหลอดลมและกล่องเสียง ซึ่งมีเส้น เสียงอยู่ภายในแล้วออกไปทางช่องปากหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google