งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ คำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อให้มี ความหมายชัดเจนหรือต่างกัน ออกไปอาจใช้ประกอบคำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ด้วยก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ คำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อให้มี ความหมายชัดเจนหรือต่างกัน ออกไปอาจใช้ประกอบคำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ด้วยก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ คำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อให้มี ความหมายชัดเจนหรือต่างกัน ออกไปอาจใช้ประกอบคำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ด้วยก็ได้

3 คำวิเศษณ์ แบ่งออกเป็น ๑๐ ชนิด ๑ ) ลักษณะวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ที่ บอกลักษณะของคำนั้นได้ชัดเจน ซึ่งแยก ได้เป็น ๙ ลักษณะ - ลักษณะบอกชนิด เช่น ชั่ว ดี แก่ หนุ่ม สาว ฯลฯ - ลักษณะบอกสัณฐาน เช่น กลม รี แบน ฯลฯ - ลักษณะบอกขนาด เช่น เล็ก ใหญ่ กว้าง ยาว ฯลฯ - ลักษณะบอกสี เช่น ขาว ดำ ชมพู ส้ม ฯลฯ - ลักษณะบอกเสียง เช่น ดัง เบา สูง ต่ำ ฯลฯ

4 - ลักษณะบอกกลิ่น เช่น หอม ฉุน เหม็น ฯลฯ - ลักษณะบอกรส เช่น หวาน มัน เค็ม เปรี้ยว ขม ฯลฯ - ลักษณะบอกสัมผัส เช่น นิ่ม นุ่ม ฯลฯ - ลักษณะบอกอาการ เช่น ช้า เร็ว ฯลฯ ๒ ) กาลวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ บอกเวลา เพื่อประกอบให้คำนั้นมี ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น จะมีคำว่า เช้า สาย บ่าย เย็น ก่อน หลัง ตัวอย่างเช่น วันนี้อ๊าทมาโรงเรียนแต่เช้า แม็กตื่นสายเลยมา โรงเรียนไม่ทัน

5 ๓ ) สถานวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ บอกสถานที่ มักจะมีคำว่า ไกล ใกล้ ห่าง ชิด ริม ขอบ เหนือ ล่าง ใต้ บน ดัง ตัวอย่างเช่น บ้านของพิมพ์ขวัญใกล้กับบ้านของจิ รพนธ์ บ้านของสุพลอยู่ทางทิศเหนือ ๔ ) ประมาณวิเศษณ์ ได้แก่คำ วิเศษณ์ที่บอกจำนวนนับ หรือจำนวน ประมาณ เช่น ๑ ๒ ๓ ที่๑ ที่๒ ที่๓ ฯลฯ ดังตัวอย่าง นรีลักษณ์สอบได้ที่๑ ส่วน พิช ชาพรสอบได้ที่๓ กิติพลซื้อกางเกงยีนส์ ๓ ตัว

6 ๕ ) ประติเสธวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ แสดงปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ มักจะมีว่า ไม่ ไม่ใช่ มิ มิใช่ ไม่ได้ หามิได้ เช่น เขามิได้มาคนเดียว เขาพาพรรคพวก มาด้วย เขาไม่ทำก็ไม่เป็นไร เพราะเขาไม่ใช่ ลูกของฉัน ๖ ) ประติชญาวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ที่ ใช้แสดงการขานรับหรือโต้ตอบ มักจะมีคำ ว่า ครับ ขอรับ ค่ะ เช่น คุณครูคะหนูส่งงานค่ะ ใต้เท้าขอรับ รถมาแล้วขอรับ

7 ๗ ) นิยมวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์บอกความ ชี้เฉพาะ มักจะมีคำว่า นี้ นั่น โน่น ทั้งนี้ ทั้งนั้น เฉพาะ แน่นอน จริง เป็นต้น เช่น วิชาเฉพาะอย่างเป็นวิชาชีพ ฉันจะมาหาเธอแน่ๆ ๘ ) อนิยมวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ที่บอก ความไม่ชี้เฉพาะ มักจะมีคำว่า ใด ไหน อื่น อะไร ใคร ฉันใด เช่น เธอพูดอย่างไร คนอื่นๆก็เชื่อเธอ เธออ่านหนังสืออะไรก็ได้

8 ๙ ) ปฤจฉาวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์แสดง คำถาม หรือแสดงความสงสัย มักจะมีคำว่า ใด ไร ไหน อะไร สิ่งใด ทำไม เช่น เธอจะทำอย่างไร อะไรอยู่บนชั้น ๑๐ ) ประพันธวิเศษณ์ ได้แก่คำวิเศษณ์ ประกอบคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อเชื่อม ประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกัน มักจะมีคำว่า ที่ ซึ่ง อัน อย่างที่ ชนิดที่ ที่ว่า เพื่อว่า ให้ เช่น เด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดอย่างที่ไม่ค่อย ได้พบ เขาทำงานหนักเพื่อว่าเขาจะได้เงิน มาก

9 หน้าที่ของ คำวิเศษณ์ ๑ ) ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น คนอ้วนกินจุ ( อ้วน เป็นคำวิเศษณ์ขยาย คำนาม คน ) ตำรวจหลายคนจับโจร ผู้ร้าย ( หลาย เป็นคำวิเศษณ์ขยาย คำนาม ตำรวจ )

10 ( ๒ ) ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนาม เช่น เราทั้งหลายจงช่วยกันทำงานให้ เรียบร้อย ( ทั้งหลาย เป็นคำวิเศษณ์ขยายคำ สรรพนาม เรา ) ฉันเองเป็นคนพูด ( เอง เป็นคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม ฉัน )

11 ( ๓ ) ทำหน้าที่ขยายกริยา เช่น คนแก่เดินช้า ( ช้า เป็นคำวิเศษณ์ขยายกริยา เดิน ) นักกีฬาว่ายน้ำเก่ง ( เก่ง เป็นคำวิเศษณ์ขยายกริยา ว่ายน้ำ )

12 เด็กชาย กิติพล นิ่มวรรณ์ เลขที่ ๑ เด็กชาย กิตติวัฒน์ กล่อมสุภาพ เลขที่ ๒ เด็กชาย จิรพนธ์ รุ่งเรืองศรี เลขที่ ๔ เด็กชาย วัชรพล มุ่งมาตร์ เลขที่ ๑๑ เด็กชาย สมโภชน์ โสภา เลขที่ ๑๓ เด็กชาย สุพล สัญญาใย เลขที่ ๑๔ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ ๒ / ๒


ดาวน์โหลด ppt คือ คำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อให้มี ความหมายชัดเจนหรือต่างกัน ออกไปอาจใช้ประกอบคำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำ วิเศษณ์ด้วยก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google