งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเป็นมาของระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ความหมายของอินเตอร์เน็ต

2 ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
พ.ศ. 2510 เป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า ?อาร์ปาเน็ต (ARPANET หรือ Advanced Research Project Agency) เป็นเหตุผลทางทหารในยุคสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐกลัวว่ารัสเซียอาจยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ เข้ามาถล่มจุดยุทธศาสตร์บางจุด ซึ่งอาจทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นอัมพาต จึงได้ริเริ่มงานวิจัยเครือข่ายใหม่ซึ่งเป็น เครือข่ายแบบกระจายศูนย์ที่จะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากสงครามนิวเคลียร์ ย้อนกลับ ถัดไป Manu

3 พ.ศ  เครือข่าย ARPANET ได้ขยายไปสู่สถาบันต่าง ๆ ถึงกว่า 50 แห่ง เพื่อใช้ในการค้นคว้าและวิจัยทางการทหารเป็นส่วนใหญ่ โดยคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่ายนี้จะมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับ ARPANET ทำให้ไม่สามารถขยายจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบได้ ย้อนกลับ ถัดไป Manu

4 พ.ศ ได้มีการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลใหม่ ที่เรียกว่า TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งเป็นโพรโตคอลที่ ARPANET ได้วางรากฐานให้กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันสามารถรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ และถือเป็นมาตรฐานที่เป็นหัวใจของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน  ย้อนกลับ ถัดไป Manu

5 พ.ศ  มีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อในระบบอินเตอร์เน็ตเข้าด้วยกันถึง 1,000 เครื่อง โดยขยายการเชื่อมต่อเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชนด้วย พ.ศ   มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) ได้นำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ของ ARPANET มาใช้เพื่อเชื่อมหน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ เข้ากับศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน จึงเป็นที่มาของ ?เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์? หรือ CSnet  พ.ศ. 2532  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อในระบบอินเตอร์เน็ตมากถึง 10,000 เครื่อง จึงได้มีการขนานนามใหม่ว่า ?อินเตอร์เน็ต (Internet)?  ย้อนกลับ ถัดไป Manu

6 พัฒนาการของ Internet ถัดไป Manu ย้อนกลับ
ปี พ.ศ (1957) โซเวียดได้ปล่อยดาวเทียม Sputnik ทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ค..ศ (1969) กองทัพสหรัฐต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการทหาร และความเป็นไปได้ในการถูกโจมตี ด้วยอาวุธปรมาณู หรือนิวเคลียร์ การถูกทำลายล้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล อาจทำให้เกิดปัญหาทางการรบ และในยุคนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีหลากหลายมากมายหลายแบบ ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และโปรแกรมกันได้ จึงมีแนวความคิด ในการวิจัยระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบที่แตกต่างกันได้ ตลอดจนสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ได้อย่างไม่ผิดพลาด แม้ว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง หรือสายรับส่งสัญญาณ เสียดายหรือถูกทำลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (DoD = Department of Defense) ได้ให้ทุนที่มีชื่อว่า DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใต้การควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ได้ทำการทดลอง ระบบเครือข่ายที่มีชื่อว่า DARPA Network และต่อมาได้กลายสภาพเป็น ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) และต่อได้มาพัฒนาเป็น INTERNET ในที่สุด ย้อนกลับ ถัดไป Manu

7 การเริ่มต้นของเครือข่ายนี้ เริ่มในเดือน ธันวาคม 2512 (1969) จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่
มหาวิทยาลัยยูทาห์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานตาบาบารา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็น 50 จุดในปี พ.ศ จนเป็นหลายล้านแห่งทั่วโลกทีเดียว งานหลักของเครือข่ายนี้ คือ การค้นคว้าและวิจัยทางทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับส่งข้อมูลเดียวกัน ที่เรียกว่า Network Control Protocol (NCP) ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูล การตรวจสอบความผิดพลาดในการส่งข้อมูล และตัวกลางที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าด้วยกัน และมาตรฐานนี้ก็มีจุดอ่อนในการขยายระบบ จนต้องมีการพัฒนามาตรฐานใหม่ พ.ศ ได้มีมาตรฐานใหม่ออกมา คือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) อันเป็นก้าวสำคัญของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมาตรฐานนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน สามารถรับส่งข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของอินเทอร์เน็ตเลยก็ว่าได้ ย้อนกลับ ถัดไป Manu

8 ความหมายของอินเตอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด อินเทอร์เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทำงานที่แตกต่างกันมากพอสมควร   เนื่องจากระบบ WAN เป็นเครือข่ายที่ถูกสร้างโดยองค์กรๆ เดียวหรือกลุ่มองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง และมีผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบแน่นอน แต่อินเทอร์เน็ตจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์นับล้านๆ เครื่องแบบไม่ถาวรขึ้นอยู่กับเวลานั้นๆ ว่าใครต้องการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตบ้าง ใครจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้ จึงทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดรับผิดชอบหรือดูแลทั้งระบบ ย้อนกลับ ถัดไป Manu

9 การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
             การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้  เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผูไฝ่เรียนฝรู้ทั้งหลาย  ไม่จำเพาะว่าเป็นครูอาจารย์หรือนักเรียนนักศึกษา  ทั้งนี้เพราะเรามีนววัตกรรมมากมาย  ที่เราสามารถเข้าไปสืบค้นได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต    เพียงพิมพิ์คำว่า  แล้วพิมพถภิ์เนื้องหาที่เราต้องการรู้เข้าไป  เช่นแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารในวิชาภาษาไทย  ข้อสอบก็จะปรากฎขึ้นมา  และเราก็สามารถคลิกดูคำตอบได้เลยว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร ย้อนกลับ ถัดไป Manu

10                 จุดเด่น ของการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้  ทำให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามที่เราต้องการ  เราสามารถได้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน  เพราะได้ผ่านการวิเคราะห์และสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับเรื่องอื่นๆ ได้ด้วย โดนยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มากทีเดียว                  จุดอ่อน  มีข้อจำกัดทางด้านทักษะของนักเรียน หรือครูเอง รวมตลอดไปถึงเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  และถ้าหากว่านักเรียนไม่ซื่อสัตย์กับตนเองก็จะคลิกเข้าไปดูคำตอบก่อนที่จะฝึกหัดทำแบบฝึก  ซึ่งมีผลให้การเรียนแบบนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร                   แนวทางแก้ไข  เพิ่มทักษะให้กับครูและนักเรียน  จำหางบประมาณมาเพื่อการจัดซื้อเครื่องคอมพถิวเตอร์  ฝึกให้นักเรียนซื้อสัตย์ต่อตนเอง     ย้อนกลับ ถัดไป Manu

11 -เว็บไซต์ของ -เว็บไซต์โรงเรียน -ติดต่อผู้จัดทำ

12 จัดทำโดย เด็กหญิงจุไรรัตน์ เพชรจันทร์ เลขที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เสนอ คุณครูสุนีย์ ชูชมชื่ม โรงเรียนวังวิเศษ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google