งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! แผนการจัดการ เรียนรู้ 1: ภารกิจ ทีมสำรวจ อวกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! แผนการจัดการ เรียนรู้ 1: ภารกิจ ทีมสำรวจ อวกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! แผนการจัดการ เรียนรู้ 1: ภารกิจ ทีมสำรวจ อวกาศ

2 2 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! นักเรียนสามารถ ทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อธิบายวิธีการสำรวจอวกาศได้ ประดิษฐ์และเรียนรู้หลักการทำงาน ของกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้ :

3 3 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! ดร. ซันนี่ นักดาราศาสตร์ หอดู ดาวสิรินธร ดร. ซันนี่ นักดาราศาสตร์ หอดู ดาวสิรินธร ขั้นสร้างความสนใจ เดี๋ยวก่อน ! ผมคิดว่าผมเคยเจอกับ พวกคุณมาก่อน ! ใช่กลุ่มที่มาเข้าค่ายดาราศาสตร์ เมื่อปีที่แล้วหรือเปล่า ? อ๋อ.. จำได้แล้ว พวกคุณคือกลุ่มที่ เยี่ยมมาก ถูกไหม เอิร์ธ, เมฆ และวิน ?

4 4 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! ขั้นสร้างความสนใจ จำผมได้ไหมครับ ? ผม ดร. ซัน นี่ครับ ตอนนี้ผมมี หน้าที่ใหม่ คือ เป็นที่ปรึกษา ให้กับองค์กรอวกาศศึกษา เพื่อ สร้างโปรแกรมฝึกนักบินอวกาศ

5 5 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! ผมเดาว่าคุณคงจำกล้อง โทรทรรศน์ ที่หอดูดาว สิรินธรได้นะครับ ให้นึกถึงวิธี การศึกษาอวกาศ โดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยกัน นำเสนอสิ่งที่เรา ศึกษาอวกาศ แล้วสรุปว่ากลุ่ม เราคิดได้กี่เรื่องครับ ? ขั้นสร้างความสนใจ

6 6 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! เยี่ยมเลย.. การถ่ายภาพ ท้องฟ้า ด้วยกล้องดิจิตอล ? หรือ เขียนแผนภาพ ท้องฟ้า ? ใช้นับจำนวนดวงดาว ที่เราเห็นบนท้องฟ้า มั้ง ? และศึกษา รูปแบบหรือตำแหน่ง ของกลุ่มดาว ? ผมนึกถึง รูปร่างของ กล้อง โทรทรรศน์ แต่ ก็ไม่ได้อย่างอื่น นอกจากนี้ คิด ไม่ออก ! ขั้นสร้างความสนใจ

7 7 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! เรามารวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับ การศึกษาอวกาศที่ เป็นไปได้ ผมจะเขียนไว้บน กระดานนะ กลุ่มของคุณ รวบรวมได้ถึง 10 วิธีไหม ? มันคง เป็นไปได้อยาก !! ขั้นสร้างความสนใจ

8 8 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! เป็นแนวคิดที่เยี่ยมมาก ! แต่ ผมมีความลับจะบอก... จริงๆ แล้ว เราสนใจสังเกต วิธีการทำงานร่วมกันในกลุ่ม มากกว่าแนวคิดของคุณ ! เรากำลังค้นหานักบิน อวกาศรุ่นแรกของไทย ซึ่ง ต้องเป็นคนที่สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และตอนนี้เรามีภารกิจให้ คุณทำงานกลุ่ม คือ ให้แต่ ละกลุ่มร่วมกันประดิษฐ์ กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย ขั้นสร้างความสนใจ

9 9 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! เรามีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ อย่างง่ายดังนี้ คุณคิดว่า คุณสามารถประดิษฐ์ได้ ไหม ! ขอย้ำนะครับ เรา ต้องการเห็นภาพการ ทำงานช่วยกันเป็นกลุ่ม นะ ครับ ! ขั้นสำรวจและ ค้นหา SS1

10 10 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! ตกลงค่ะ... เราจะช่วยกัน ทำงานเป็นกลุ่ม แล้วอะไรบ้าง ที่เราควรรู้เกี่ยวกับกล้อง โทรทรรศน์ ? ผมเคยใช้กล้อง โทรทรรศน์.. มันประกอบ ไปด้วยเลนส์สองอัน อยู่ ที่ปลายสุดคนละด้าน ของตัวกล้อง ผมคิดว่า เราจำเป็นต้องใช้เลนส์ สองอัน.. กล้อง โทรทรรศน์ เหรอ.. น่าเบื่อ จังเลย.! เมื่อไหร่จะพัก เที่ยง ? อย่าลืม ! ทำงานเป็นกลุ่ม ! ทุกคนควรมี ส่วนร่วมในการทำงาน ! ขั้นสำรวจและ ค้นหา

11 11 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! หลังจากที่คุณได้ช่วยกัน ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ อย่างง่ายจนสามารถใช้งานได้ แล้ว ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพ เพื่อแสดงว่า : กล้องโทรทรรศน์มีลักษณะ เหมือนอะไร ส่วนต่างๆ ของกล้องมี ความสำคัญอย่างไร คุณสามารถใช้กล้อง โทรทรรศน์ส่องดูดาวได้ อย่างไร ผมหวังว่าจะได้เห็น รายละเอียด คำอธิบายถึง ส่วนประกอบของกล้อง โทรทรรศน์ ในแผนภาพนะ ครับ ขั้นอธิบายและลง ข้อสรุป

12 12 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! เยี่ยมมากครับ ! ตอนนี้คุณเข้าใจหลักการทำงานของกล้อง โทรทรรศน์อย่างง่ายแล้ว แต่ผมไม่เคยเห็นกล้อง โทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์จากเลนส์และไม้บรรทัด ! ช่วย อธิบายหลักการทำงานของแต่ละองค์ประกอบของกล้อง โทรทรรศน์ของจริงให้ผมฟังหน่อยครับ ขั้นขยายความรู้

13 13 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! คุณคือนักวิทยาศาสตร์ที่ดี ดูจาก การที่ผมรู้จักคุณมาก่อน ! แต่คุณ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ดีหรือ เปล่า ? ให้คุณตรวจสอบการ ทำงานกลุ่มของคุณโดยใช้แบบ ประเมินการทำงานกลุ่ม แล้ว นำเสนอสิ่งที่คุณทำดีอยู่แล้ว และจะทำต่อไป 2 เรื่อง และสิ่ง ที่ไม่ควรทำในคราวต่อไป 1 เรื่อง ขั้นประเมิน SS1

14 14 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! จริงๆ แล้ว ฉันคิด ว่าพวกเราสามารถ ทำงานกลุ่มได้ดี ทุกคนช่วยกัน เสนอแนวคิดดีๆ สิ่งที่ดี คือ เรา ยอมรับฟังความ คิดเห็นของกัน และกัน ใช่ ! ผมเห็นด้วยว่าการทำงาน ร่วมกันทำให้เกิดความสนุกสนาน และตอนนี้ผมคิดว่ากล้อง โทรทรรศน์ไม่น่าเบื่อแล้ว ! แต่ ตอนนี้ถึงเวลาพักหรือยัง ? ขั้นประเมิน

15 15 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! ติดต่อเรา ติดต่อทีมงานได้ที่ inspiring_science@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt 1 ทีมสำรวจอวกาศ : ภารกิจ ! แผนการจัดการ เรียนรู้ 1: ภารกิจ ทีมสำรวจ อวกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google