งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ มกราคม- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

2 สรุปสถานการณ์โรคของจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

3 สรุปสถานการณ์โรคของอำเภอสิเกา ตั้งแต่วันที่๑ มกราคม-๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

4 สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่ ๑ มกราคม- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

5

6 สถานการณ์โรคปอดบวม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่๑ มกราคม- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

7

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่๑ มกราคม- ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

9

10 จำนวนบัตรรายงาน ๕๐๖ที่ส่งรายเดือน (ราย)
สรุปการส่งรายงาน ๕๐๖ สถานบริการ จำนวนบัตรรายงาน ๕๐๖ที่ส่งรายเดือน (ราย) หมายเหตุ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รพ.สต.นาเมืองเพชร รพ.สต.บ้านเขาเพดาน z สอ.บ.ไร่ออก Z รพ.สต.ไม้ฝาด รพ.สต.บ้านฉางหลาง รพ.สต.เขาไม้แก้ว รพ.สต.บ้านแหลมมะขาม รพ.สต.บ้านกะลาเส รพ.สต.กะลาเส รพ สิเกา ๕๖ ๔๖ ๕๘ ๕๐ ๖๓ ๗๕ ๒๗๘ ๓๘ ๔๘ ๖๔ ๕๑ รวม ๕๗ ๕๓ ๕๙ ๕๒ ๖๕ ๒๙๐ ๗๓ ๖๐

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google