งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

2 สรุปสถานการณ์โรคของจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

3 สรุปสถานการณ์โรคของอำเภอสิเกา ตั้งแต่วันที่๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

4 สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่ ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

5

6 สถานการณ์โรคปอดบวม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

7

8 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วันที่๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

9

10 สรุปการส่งรายงาน ๕๐๖ สถานบริการจำนวนบัตรรายงาน ๕๐๖ที่ส่งรายเดือน ( ราย ) หมายเหตุ มคกพมีคเม ย พคมิยกคสคกยตคพยธค รพ. สต. นาเมืองเพชร ๑๒๐๐๐๐๑๐ 0 ๑๒ รพ. สต. บ้านเขาเพดาน ๐๑๐๐๐๐๒๐ 0 z0 สอ. บ. ไร่ออก ๐๐๐๐๐๐๐๐ 0 ZZ รพ. สต. ไม้ฝาด ๐๐๐๐๐๐๐๐ 0 Z ๑ รพ. สต. บ้านฉางหลาง ๐๐๑๐๐๐๑๐ 0 ๒๑ รพ. สต. เขาไม้แก้ว ๐๓๐๒๐๒๑๐๑ 00 รพ. สต. บ้านแหลม มะขาม ๑๐๐๐๒๐๐๐๐ Z ๒ รพ. สต. บ้านกะลาเส ๐๐๐๐๐๐๑๐๐ ๒๑ รพ. สต. กะลาเส ๐๑๐๐๐๐๐๐๔ ๔๒ รพ สิเกา๕๖๔๖๕๘๕๘ ๕๐๖๓๗๕๗๕ ๒๗๘๒๗๘ ๓๘๔๘๔๘ ๖๔๕๑ รวม๕๗๕๗ ๕๓๕๙๕๙ ๕๒๕๒ ๖๕๕๗๕๗ ๒ ๙๐ ๓๘๕๓ ๗๓๖๐

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ สำคัญ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ มกราคม - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google