งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกโรคของ เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 อัตราป่วย : ปชก. แสนคน ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 ( 1 มค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกโรคของ เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 อัตราป่วย : ปชก. แสนคน ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 ( 1 มค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกโรคของ เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 อัตราป่วย : ปชก. แสนคน ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51

3 อัตราตายสูงสุด 10 อันดับแรกของโรค เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 อัตราป่วย : ปชก. แสนคน ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51

4 สถานการณ์ ไข้หวัดนก พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก.

5 สถานการณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ในพื้นที่ สคร.6 ขก. ปี 2549 (1 มค.- 27 ธ. ค. 49)

6 ผลการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย (Final diagnosis) ผู้ป่วยสงสัย ไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ต. ค.- 23 ธ. ค. 2549 ในพื้นที่ รับผิดชอบ สคร.6 ขก. แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 จำนวนป่วย ( ราย )

7 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น

8 แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) ตั้งแต่ 1 มค. - 23 ธค. 2549 ( ณ สัปดาห์ที่ 51) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 ขก = ป่วย 4,084 ราย ตาย 5 ราย, อัตราป่วย 54.01 อัตราตาย 0.07 ต่อประชากรแสนคน

10 ( ณ สัปดาห์ที่ 51) อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) ตั้งแต่ 1 มค. - 23 ธค. 49 ( ณ สัปดาห์ที่ 51) จำแนกรายเดือน ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขอนแก่น อัตราป่วย : ปชก. แสน คน แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกโรคของ เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 อัตราป่วย : ปชก. แสนคน ( 1 มค. - 23 ธค. 49) ณ สัปดาห์ที่ 51 ( 1 มค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google