งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023

2 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf

3 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น

4 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน  ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้า ข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี

5 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน  ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้า ข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี  บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก

6 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน  ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้า ข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี  บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก  ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ใน อเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ

7 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน  ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้า ข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี  บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก  ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ใน อเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ  สิ่งที่น่าห่วงคือหากเขาได้ ตัวกรองมลพิษ ไปแล้วจะป้องกันการ Copy ได้อย่างไร (สำคัญมาก)

8 ข้อมูลจูงใจนักลงทุน หมายเหตุ o รายละเอียดภาพรวมเบื้องต้นของโครงการ จะอยู่ในลักษณะ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ช่วยสังคม ซึ่งส่งผลในภาพรวม สู่ความยั่งยืน แต่กำไรแน่นอนครับ http://ruksog.com/download/readmore.pdfhttp://ruksog.com/download/readmore.pdf o สนใจติดต่อ พีระพงษ์ 093-1718505 หรือ Pong.plk@gmail.comPong.plk@gmail.com ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023 ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง http://infofile.pcd.go.th/haz/35-Ethyleneoxide.pdf?CFID=18403916&CFTOKEN=28093023  มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf )http://ruksog.com/download/07-08- 2556_Oven.pdf  จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน  ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้า ข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี  บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก  ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ใน อเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ  สิ่งที่น่าห่วงคือหากเขาได้ ตัวกรองมลพิษ ไปแล้วจะป้องกันการ Copy ได้อย่างไร (สำคัญมาก)


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลจูงใจนักลงทุน ข้อมูลในประเทศไทย  เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็น สารก่อมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google