งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

2 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

3 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

4 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลในประเทศจีน ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้าข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

5 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลในประเทศจีน ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้าข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

6 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลในประเทศจีน ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้าข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ในอเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

7 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลในประเทศจีน ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้าข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ในอเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ สิ่งที่น่าห่วงคือหากเขาได้ ตัวกรองมลพิษ ไปแล้วจะป้องกันการ Copy ได้อย่างไร (สำคัญมาก) ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

8 ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลในประเทศจีน ข้อมูลจูงใจนักลงทุน
เครื่องมือแพทย์ตัวหนึ่งเมื่อทำงานเสร็จ จะปล่อยก๊าซเอทิลีนออกไซด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ( ข้อ 11.2 การเป็นสารก่อมะเร็ง ) สู่สิ่งแวดล้อม ตัวกรองมลพิษ ทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็ง ดังนั้นตัวกรองมลพิษจึงเป็น “Mind of Customer” เพราะคงไม่มีใครอยากเสี่ยงกับสารก่อมะเร็ง มูลค่าตัวกรองมลพิษ มากกว่า 2.2 ล้านบาท (อ้างอิงเฉพาะราคาจาก ) จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีมากกว่า 300 เครื่อง ไม่รวมจำนวนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลในประเทศจีน ในประเทศจีน จะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีหน้า (2558) ถึงแม้ตัวกรองมลพิษ ไม่ได้เข้าข่ายในการบังคับใช้ แต่ว่าในเชิงภาพลักษณ์ และ “Mind of Customer” จะเป็นการส่งเสริมการขายได้อย่างดี บริษัท Shinva (สินค้าขายใน Alibaba) เป็นเป้าหมายแรก ในการเจรจาต่อรอง เพราะหากเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ได้ติดตั้งตัวกรองมลพิษอยู่ในเครื่องเดียวกัน (Built-in) ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ตลาดกว่า 1300 ล้านคน และยังสามารถย้อนกลับไปขายใน อเมริกา ซึ่งเป็นต้นตำหรับได้อีกด้วย แต่ในอเมริกา เขาขายแยกชิ้นกันครับ สิ่งที่น่าห่วงคือหากเขาได้ ตัวกรองมลพิษ ไปแล้วจะป้องกันการ Copy ได้อย่างไร (สำคัญมาก) หมายเหตุ รายละเอียดภาพรวมเบื้องต้นของโครงการ จะอยู่ในลักษณะ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ช่วยสังคม ซึ่งส่งผลในภาพรวมสู่ความยั่งยืน แต่กำไรแน่นอนครับ สนใจติดต่อ พีระพงษ์ หรือ ข้อมูลจูงใจนักลงทุน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลในประเทศไทย ข้อมูลจูงใจนักลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google