งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cable Twist-pair ( สายคู่บิด เกลียว ) Coaxial ( สายโค แอกเชียล ) Optical Fiber ( สายใย แก้วนำแสง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cable Twist-pair ( สายคู่บิด เกลียว ) Coaxial ( สายโค แอกเชียล ) Optical Fiber ( สายใย แก้วนำแสง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Cable Twist-pair ( สายคู่บิด เกลียว ) Coaxial ( สายโค แอกเชียล ) Optical Fiber ( สายใย แก้วนำแสง )

3 สื่ออุปกรณ์ในการสื่อสาร (Transmission Media) Wire Communication ( แบบใช้สายใน การติดต่อสื่อสาร ) Wireless Communication ( แบบไม่ใช้ สายในการติดต่อสื่อสาร ) การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

4 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair) ภายในสายชนิดนี้จะมีสายทองแดง 2 เส้นหุ้ม ด้วยฉนวนไฟฟ้าหนา 1 มม. สายทั้งสองจะถูกตี เกลียวเข้าด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากการ รบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสายคู่อื่นที่อาจถูก นำมาวางไว้ติดกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ก. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่ หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Wire Communication ( แบบใช้สายในการติดต่อสื่อสาร )

5 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair) ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่ บางอีกชั้นดังรูป ทำให้สะดวก ในการโค้งงอแต่สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า ชนิดแรก สามารถนำมาใช้ในการส่งสัญญาณได้ทั้ง แบบอะนาล็อก และดิจิตอล โดยความกว้างของ ช่องสัญญาณจะขึ้นอยู่กับขนาดของสายและระยะทาง ในการส่ง บางครั้งในระยะทางไม่กี่กิโลเมตรอาจส่ง ได้ด้วยความเร็วหลายล้านบิตต่อวินาที สายยูทีพีเป็น ที่นิยมอย่างมากและยังจะนำมาใช้ต่อไปอีกนาน เนื่องจากมีราคาต่ำและมีประสิทธิภาพในระดับที่ดี พอควร

6 กลุ่มมาตราฐานของสาย UTP สายประเภท 3 (category 3) สายยูทีพี ประเภท 3 แต่ละเส้นประกอบ ด้วยสายทองแดง 2 เส้นหุ้มด้วยฉนวน และพันเกลียว หลวม ๆ นำสาย 4 เส้นมา รวมเข้าด้วยกันแล้วหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง สายประเภท 5 (category 5) ได้รับการ พัฒนาขึ้นมาใช้งานซึ่งมีลักษณะ คล้ายแบบเดิม แต่ได้เพิ่มการพันเกลียวให้มีความถี่มาก ขึ้น และเปลี่ยนมาใช้หุ้ม ฉนวนด้วยวัสดุเทฟลอน (teflon) ซึ่งจะลดการกวน ของสัญญาณลง จึงทำให้ส่งข้อ มูลได้ไกลขึ้น และคุณภาพสัญญาณก็ดีขึ้นด้วย สาย ประเภทนี้จึงเหมาะที่จะใช้กับ ระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง ณ. ปัจจุบัน มี สายประเภท 6 (category 6) Categories ของสาย UTP

7 Adapter

8 Parallel Transmission Serial Transmission package

9 LAN ขนา ด ลักษณะการ ทำงาน รูปแ บบ Band width สถาปัตย กรรม Workgroup, LAN,WAN Client server, Peer 2 Peer Bus, Ring, Star Base-band Broad- band Ethernet, Token Ring

10 ขนาด Workgroup Workgroup LAN LAN WAN WAN

11 ลักษณะ การทำงาน Peer to Peer Peer to Peer Client Server Client Server


ดาวน์โหลด ppt Cable Twist-pair ( สายคู่บิด เกลียว ) Coaxial ( สายโค แอกเชียล ) Optical Fiber ( สายใย แก้วนำแสง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google