งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cable Twist-pair (สายคู่บิดเกลียว) Coaxial (สายโคแอกเชียล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cable Twist-pair (สายคู่บิดเกลียว) Coaxial (สายโคแอกเชียล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cable Twist-pair (สายคู่บิดเกลียว) Coaxial (สายโคแอกเชียล)
Optical Fiber (สายใยแก้วนำแสง)

2 สื่ออุปกรณ์ในการสื่อสาร (Transmission Media)
การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สื่ออุปกรณ์ในการสื่อสาร (Transmission Media) Wire Communication (แบบใช้สายในการติดต่อสื่อสาร) Wireless Communication (แบบไม่ใช้สายในการติดต่อสื่อสาร)

3 Wire Communication (แบบใช้สายในการติดต่อสื่อสาร)
สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair) ภายในสายชนิดนี้จะมีสายทองแดง 2 เส้นหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าหนา 1 มม. สายทั้งสองจะถูกตีเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสายคู่อื่นที่อาจถูกนำมาวางไว้ติดกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ก. สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูป เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair)
ข. สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair :UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นดังรูป ทำให้สะดวก ในการโค้งงอแต่สามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า ชนิดแรก สามารถนำมาใช้ในการส่งสัญญาณได้ทั้งแบบอะนาล็อก และดิจิตอล โดยความกว้างของช่องสัญญาณจะขึ้นอยู่กับขนาดของสายและระยะทางในการส่ง บางครั้งในระยะทางไม่กี่กิโลเมตรอาจส่งได้ด้วยความเร็วหลายล้านบิตต่อวินาที สายยูทีพีเป็นที่นิยมอย่างมากและยังจะนำมาใช้ต่อไปอีกนานเนื่องจากมีราคาต่ำและมีประสิทธิภาพในระดับที่ดีพอควร

5 Categories ของสาย UTP กลุ่มมาตราฐานของสาย UTP
สายประเภท 3 (category 3) สายยูทีพีประเภท 3 แต่ละเส้นประกอบ ด้วยสายทองแดง 2 เส้นหุ้มด้วยฉนวน และพันเกลียวหลวม ๆ นำสาย 4 เส้นมา รวมเข้าด้วยกันแล้วหุ้มด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง สายประเภท 5 (category 5) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้งานซึ่งมีลักษณะ คล้ายแบบเดิม แต่ได้เพิ่มการพันเกลียวให้มีความถี่มากขึ้น และเปลี่ยนมาใช้หุ้ม ฉนวนด้วยวัสดุเทฟลอน (teflon) ซึ่งจะลดการกวนของสัญญาณลง จึงทำให้ส่งข้อ มูลได้ไกลขึ้น และคุณภาพสัญญาณก็ดีขึ้นด้วย สายประเภทนี้จึงเหมาะที่จะใช้กับ ระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง ณ.ปัจจุบัน มี สายประเภท 6 (category 6)

6 Adapter

7 Parallel Transmission
package Parallel Transmission Serial Transmission

8 LAN Bandwidth ขนาด รูปแบบ สถาปัตยกรรม ลักษณะการทำงาน
Workgroup,LAN,WAN Client server , Peer 2 Peer Bus , Ring , Star Base-band Broad-band Ethernet , Token Ring

9 ขนาด Workgroup LAN WAN

10 ลักษณะการทำงาน Peer to Peer Client Server


ดาวน์โหลด ppt Cable Twist-pair (สายคู่บิดเกลียว) Coaxial (สายโคแอกเชียล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google