งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบเครือข่าย (Networks) มาตราฐานในการติดต่อสื่อสาร (Protocols and Standards) องค์กรมาตราฐาน (Standard Organizations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบเครือข่าย (Networks) มาตราฐานในการติดต่อสื่อสาร (Protocols and Standards) องค์กรมาตราฐาน (Standard Organizations)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบเครือข่าย (Networks) มาตราฐานในการติดต่อสื่อสาร (Protocols and Standards) องค์กรมาตราฐาน (Standard Organizations) ระบบเครือข่ายและการสื่อสารธุรกิจด้วย คอมพิวเตอร์ (3503203)

3

4 การติดต่อสื่อสาร ( สาย, สื่อกลาง ) สาย (Line Configuration) มาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร (Topology : โทโพรโลยี ) ลักษณะการส่งสัญญาณ (Transmission Mode) ประเภทของระบบเครือข่าย (Categories of Networks) การติดต่อสื่อสารกับภายนอก (Internetworks)

5

6 Point-to-Point Line Configuration

7

8

9 Multipoint Line Configuration


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ระบบเครือข่าย (Networks) มาตราฐานในการติดต่อสื่อสาร (Protocols and Standards) องค์กรมาตราฐาน (Standard Organizations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google