งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจากแผ่นเฟรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจากแผ่นเฟรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจากแผ่นเฟรม
คุณครูที่ปรึกษา มยุรี จันทร์แก้ว

2 คุณครู มยุรี จันทร์แก้ว
ครูที่ปรึกษา คุณครู มยุรี จันทร์แก้ว

3 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว กนกวรรณ สุขนุช 2. นางสาว ณัฐณิชา รัตนอุบล
1. นางสาว กนกวรรณ สุขนุช 2. นางสาว ณัฐณิชา รัตนอุบล 3. นางสาว สุชาวดี สาดนอก 4. นางสาว สุดารัตน์ โรชน์ชนะชีวะ

4 ความสำคัญของโครงงาน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักนิยมพวงกุญแจประดิษฐ์รูปต่าง เช่น รูปการ์ตูน การทักร้อยตัวอักษรและทักแผ่นเฟรมเป็นรูปอักษร และอี่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมใช้กันทั้งนั้น

5 จุดมุ่งหมาย หารายได้ระหว่างเรียน ฝึกทักษะในการทัก
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6 งานเล่มนี้นำมาจากหนังสืองานประดิษฐ์ต่างๆ
การศึกษาของข้อมูล งานเล่มนี้นำมาจากหนังสืองานประดิษฐ์ต่างๆ

7 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 30/พ.ย./53
ลงทุน5คน คนละ30บ. 150 - 1/ธ.ค./53 ซื้ออุปกรณ์ 45 105 30/ธ.ค./53 25 80 14/ก.พ./54 ขายได้ 180 260

8 วิธีทำ 1.นำแผ่นเฟรมมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เท่าๆ 2.นำไหมพรมสีที่ชอบ
3 ถักขอบ 4 ใส่พวงกุญแจ

9 วิธีการดำเนินงาน 1. วางแผนหาข้อมูลในการวางแผน
2. หาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล 3. ลงมือปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อย 5. นำเสนอผลงาน

10 ผลที่จะได้รับ 1. พวงกุญแจจากแผ่นเฟรมที่ได้สวยงามและใช้งานได้จริง
2. ใช้งานได้จริง ทนทานต่อการใช้งาน 3. เป็นที่สนใจของทุกคนทั่วไป 4. สร้างรายได้ระหว่างเรียน 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในรูปแบบอื่นๆได้

11 อ้างอิง ได้มาจากหนังสือการงานอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจากแผ่นเฟรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google