งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจาก แผ่นเฟรม คุณครูที่ปรึกษา มยุรี จันทร์แก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจาก แผ่นเฟรม คุณครูที่ปรึกษา มยุรี จันทร์แก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจาก แผ่นเฟรม คุณครูที่ปรึกษา มยุรี จันทร์แก้ว

2 ครูที่ปรึกษา คุณครู มยุรี จันทร์แก้ว

3 สมาชิกในกลุ่ม •1. นางสาว กนกวรรณ สุขนุช •2. นางสาว ณัฐณิชา รัตนอุบล •3. นางสาว สุชาวดี สาดนอก •4. นางสาว สุดารัตน์ โรชน์ชนะชีวะ

4 ความสำคัญของโครงงาน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักนิยมพวงกุญแจประดิษฐ์ รูปต่าง เช่น รูปการ์ตูน การทักร้อยตัวอักษรและทักแผ่น เฟรมเป็นรูปอักษร และอี่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยม ใช้กันทั้งนั้น

5 จุดมุ่งหมาย 1. หารายได้ระหว่างเรียน 2. ฝึกทักษะในการทัก 3. ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6 การศึกษาของข้อมูล งานเล่มนี้นำมาจากหนังสืองาน ประดิษฐ์ต่างๆ

7 บัญชีรายรับ - รายจ่าย ว/ด/ปว/ด/ป รายการรายรั บ รายจ่ าย คงเหลือ 30/ พ. ย./5 3 ลงทุน 5 คน คนละ 30 บ. 150- 1/ ธ. ค./5 3 ซื้ออุปกรณ์ -45105 30/ ธ. ค./5 3 ซื้ออุปกรณ์ -2580 14/ ก. พ./5 4 ขายได้ 180-260

8 วิธีทำ 1. นำแผ่นเฟรมมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เท่าๆ 2. นำไหมพรมสีที่ชอบ 3 ถักขอบ 4 ใส่พวงกุญแจ

9 วิธีการดำเนินงาน •1. วางแผนหาข้อมูลในการวางแผน •2. หาข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล •3. ลงมือปฏิบัติงาน •4. ตรวจสอบความเรียบร้อย •5. นำเสนอผลงาน

10 ผลที่จะได้รับ •1. พวงกุญแจจากแผ่นเฟรมที่ได้สวยงามและ ใช้งานได้จริง •2. ใช้งานได้จริง ทนทานต่อการใช้งาน •3. เป็นที่สนใจของทุกคนทั่วไป •4. สร้างรายได้ระหว่างเรียน •5. มีความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดในรูปแบบ อื่นๆได้

11 อ้างอิง • ได้มาจากหนังสือการงานอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานประดิษฐ์ พวงกุญแจจาก แผ่นเฟรม คุณครูที่ปรึกษา มยุรี จันทร์แก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google