งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด. Google คืออะไร เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด. Google คืออะไร เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด

2 Google คืออะไร เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจาก ข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือ เว็บเพจที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยม อย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการค้นหาข้อมูลGoogle (www.Google.co.th)

3 เว็บไซต์ Google แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหา ออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้คือ เว็บ (Web)เว็บ (Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะแสดงเว็บไซต์ที่มีคำที่เป็น Keyword อยู่ภายเว็บไซต์นั้น รูปภาพ (Images)รูปภาพ (Images) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคำ Keyword กลุ่มข่าว (News)กลุ่มข่าว (News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว ซึ่งมีการระบุชื่อผู้เขียนข่าว, หัวข้อข่าว, วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว สารบบเว็บ (Web Directory)สารบบเว็บ (Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น หมวดหมู่ ซึ่งเราสามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ ที่มีอยู่แล้วได้เลย

4 เว็บ (Web) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Web

5 รูปภาพ (Images) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ

6 กลุ่มข่าว (News) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในข่าว

7 สารบบเว็บ (Web Directory) ค้นหาข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่

8 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ เช่น ค้นหา moon back to nature Google จะค้นหาแบบ moon AND back AND to AND nature ( พูดง่ายๆคือค้นหา แบบแยกคำ )Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ เช่น ค้นหา moon back to nature Google จะค้นหาแบบ moon AND back AND to AND nature ( พูดง่ายๆคือค้นหา แบบแยกคำ ) การใช้ OR ( หรือ ) คือการให้ Google หา ข้อมูลมากขึ้นจาก คำ A และ คำ B ( พูด ง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน ) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris การใช้ OR ( หรือ ) คือการให้ Google หา ข้อมูลมากขึ้นจาก คำ A และ คำ B ( พูด ง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน ) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris

9 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด Google จะละคำทั่วๆไป ( เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่าย ขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่ หน้าคำนั้น ( ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย ) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +IV Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้ เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะ ตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มี ความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำ ว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่าง อื่นได้อีก เช่น "front mission 3" - filetype:pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDF

10 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหาทั้ง กลุ่มคำ ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV" Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะ เจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการ เจาะจง site: ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการ หาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.edu

11 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด ถ้าคุณมีเวลาน้อย ( และคิดว่าโชคดี ) Google มีบริการการค้นหาด่วน ( ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำ เว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณ เลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ ) เช่น คุณ ต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้ เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบละเอียดใน Google ภาษาไทย

12 การค้นหาแบบละเอียด


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด. Google คืออะไร เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google