งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประดับเครื่องหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประดับเครื่องหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประดับเครื่องหมาย

2 ผู้ประดับเครื่องหมายอยู่ห่างจากผู้บังคับบัญชา ๐.๘ ม.

3 ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างกัน ๐.๘ เมตร

4 ในพิธีผู้รับการประดับเครื่องหมายจะนั่ง เมื่อจะประดับเครื่องหมายให้ลุกขึ้นยืนในท่าตรง มือซ้ายถือเครื่องหมาย ลักษณะกระชับแขนแนบลำตัว ข้อศอกเป็นมุมฉาก โดยจะยืนทีละหน้าตับ

5 หลังยืนขึ้นแล้วให้ทำขวาหัน แล้วยืนรอ
เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินจึงตบเท้าก้าวเดินขึ้นเวที

6 หัวแถวเดินขึ้นบนเวทีจนถึงจุดที่กำหนด

7 เมื่อมาถึงจุดแล้วให้หยุดอยู่ที่จุดของตัวเอง
โดยยืนให้ส้นเท้าเหยียบที่จุด

8 เมื่อผู้ควบคุมเห็นว่าเข้าจุดหมดแล้ว นายตำรวจผู้ควบคุมจะสั่งขวาหัน

9 ยื่นเครื่องหมายให้ผู้บังคับบัญชารับ

10 กึ่งซ้ายหันตบเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มไหล่ขวาให้ผู้บังคับบัญชาประดับเครื่องหมาย

11 ชักเท้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

12 กึ่งขวาหันตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มไหล่ซ้ายให้ผู้บังคับบัญชาประดับเครื่องหมาย

13 ชักเท้ากลับมาจนอยู่ในท่าตรง แล้วจึงโค้งคำนับผู้บังคับบัญชา

14 เมื่อประดับเครื่องหมายเสร็จแล้วนายตำรวจผู้ควบคุมจะสั่งซ้ายหัน ให้ทำซ้ายหันพร้อมตบเท้าขวาก้าวเดินลงเวทีโดยไม่ต้องชิดเท้าขวาก่อน

15 ขณะที่แถวที่ประดับเครื่องหมายเสร็จทำซ้ายหัน แถวต่อไปก็ทำขวาหันเพื่อเดินมาขึ้นเวที

16 กระดานบ่าต้องทำเครื่องหมายให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามองเห็นได้ง่าย

17 ใต้เครื่องหมายดาวต้องติดเทปกาวสองหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหมายหล่น

18 ผังสถานที่จัดงาน

19 ลำดับการประดับเครื่องหมายยศ
1. บช.ภ. 1 – 3 (หน่วยละ 10นาย) 2. บช.ภ. 4 – 6 (หน่วยละ 10นาย) 3. บช.ภ. 7 – 9 (หน่วยละ 10นาย) 4. ศชต.,ตชด.,บช.ส. (หน่วยละ 10นาย) 5. บช.ก.,สตม.,บช.ปส. (หน่วยละ 10นาย) 6. รร.นรต.,สทส.,สงป. (หน่วยละ 10นาย) 7. สพฐ.ตร.(10),สกพ.,(18),สท.(1),,สยศ.ตร.(1) 8. สกบ.(29),สง.ก.ตร.(1) 9. บช.ศ.(30) รพ.ตร.(30) 11.รพ.ตร.(11),บ.ตร.(19) 12.บ.ตร.(19),กมค.(7),สง.นรป.(4) 13. จต.(6),บช.น.(24) บช.น.(30นาย/ชุด จำนวน 27 ชุด) การประดับยศจะขึ้นทีละชุดโดยการนั่งเมื่อหันหน้าเข้าหาเวทีจะแยกเป็นด้านขวา 15 นาย และด้านซ้าย 15 นาย โดยนั่งเรียงลำดับหน่วยมาจากขวามือไปซ้ายมือ หน่วยที่จะต้องแบ่งเป็นหลายชุดขอให้กำหนดบุคคลมาด้วยว่าบุคคลใดอยู่ชุดใดลำดับเท่าใด โดยขั้นตอนการขึ้นลงเวทีจะซ้อมก่อนเวลาจริง(ในเวลาประมาณ น.โดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 11) โดยขอให้แต่ละหน่วยซักซ้อมเฉพาะขั้นตอนการประดับยศในรายบุคคลและเตรียมการเกี่ยวกับดาวและอินธนูมาให้เรียบร้อย ไม่มีการขานชื่อผู้ประดับยศ

20 ใช้ microsoft powerpoint 2007 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายปกครอง 2 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ต.อ.วิกรานต์ รามโกมุท พ.ต.ท.ปรินทร์วัฒน์ สุขพัฒน์ ร.ต.อ.พิพัฒน์ จันทร์รวม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประดับเครื่องหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google