งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช ,

2 ขอบเขตการให้การบริการ สมุทรปราก าร ,

3 กิจกรรม 4. การนัดคิวตรวจปากมดลูก ทางโทรศัพท์ 5. การจัดทำแนวทางการ รักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 1. การสร้างระบบรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งภาคตะวันออก 2. ระบบนัดและส่งเอกสาร ทาง e mail 3. ระบบการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสีทางแฟกซ์ ,

4 รพ.สต. รพ. อำเภอ รพ. มะเร็งชลบุรี รพ.ชลบุรี รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาล เอกชน รพ. ศูนย์ /รพ. ทั่วไป โรงพยาบาลอื่นๆ รพ.ม.บูรพา รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ,

5 มะเร็งปากมดลูก ,

6 • โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่เป็นปัญหา ทางสาธารณสุขของโลก และพบเป็น อันดับสองของสตรีไทย • ASR=24.7 ต่อประชากร 100,000 คน / ปี ( ,Cancer in Thailand) • อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก ของภาค ตะวันออก 15.1 ต่อประชากร 100,000 คน / ปี ( ) ,

7 The 2001 Bethesda System Epithelial Cell Abnormalities • AGC  AGC NOS, AGC FN • AIS • ACA • ASC  ASC-US, ASC-H • LSIL • HSIL • SCCA 2. Glandular cell 1. Squamous cell ,

8 ABNORMAL PAP SMEAR • คำแนะนำ รพ. มะเร็งชลบุรี : โทรนัดคิว ต่อ 101, 103 และ refer ผู้ป่วยตามวันนัด พร้อมผล pap smear, ผลตรวจ anti HIV ,

9 ผลทางพยาธิวิทยา (HISTOPATHOLOGY) ปากมดลูกในผู้ป่วยที่ มีผลการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูก (CERVICAL CYTOLOGY; PAP SMEAR) ผิดปกติชนิดสเควมัสเซลล์ซ รพ. มะเร็งชลบุรี , 370 ราย ผลทาง เซลล์ วิทยา (pap smear, cytology) ผลทางพยาธิวิทยา (Histology) ; จำนวน ( ร้อยละ ) รวม จำนวน ( ร้อยละ ) Negative/ inflamation CIN1CIN2CIN3 Squamous cell carcinoma Adenoca rcinoma ASCUS 21 (24.4)39 (45.4) 14 (16.3) 12 (14.0)0086 (23.2) LSIL 18 (15.3)76 (64.1) 12 (10.2) (31.9) ASCH 08 (38.1)2 (9.52)11 (52.4)0021 (5.7) HSIL 5 (3.7)10 (7.4) 24 (17.78) 87 (64.4)00135 (36.5) SCCA 1 (10)005 (50)4 (40) 10 (2.7) ,

10 การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก • ซักประวัติ : เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์, เลือดออกกระปริกระปรอย, ตกขาวมาก, ตกขาว มีกลิ่นเหม็น • ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน • การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก (Cervical biopsy, pathological report)

11 INVESTIGATIONS • CBC, Plt • BUN, Cr, electrolyte, UA • LFT • Anti HIV, HBsAg, VDRL • CXR, • IVP • Cystoscopy, sigmoicoscopy or proctoscopy • Optional • Optional; CT, MRI, ultrasound, barium enema etc

12 FIGO STAGING CA CERVIX ,

13 FIGO STAGING CA CERVIX ,

14 24/06/53 FIGO Staging Cervical Cancer

15 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage 0 Carcinona in situ I IA Diagnosis only by microscopy IA1 Invasion < 3 mm., extension < 7 mm. IA2 Invasion > 3 mm. and 3 mm. and < 5 mm. Extension < 7 mm

16 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IB Clinically visible lesion, limited to the cervix = มองเห็นด้วยตา, อยู่ที่ปากมดลูก เท่านั้น IB1 Clinically visible lesion < 4 cm. IB2 Clinically visible lesion > 4 cm.

17 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IIA Without parametrium invasion IIA1 Clinically visible lesion < 4 cm. IIA2 Clinically visible lesion > 4 cm.

18 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage II B With parametrium invasion III Tumor extends to pelvic side wall and/ or Involves lower 1/3 vagina and/ or Hydronephrosis or non functional kidney III A Involves lower 1/3 vagina, no extends to pelvic side wall III B Tumor extends to pelvic side wall and/ or Hydronephrosis or non functional kidney

19 24/06/53 FIGO staging of CA Cervix 2009 Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs

20 FIGO STAGING OF CA CERVIX 2009 Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs ,

21 ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ • ในการส่งต่อให้มีข้อมูลการ investigation ที่ทำไป แล้ว • กรณี advanced stage (II-IIIB) ให้ทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy ก่อนส่งตัวผู้ป่วยมาพร้อมผล หรือกรณีที่ คิวส่องกล้องนาน สามารถส่งผู้ป่วยมาก่อนได้โดย ให้ระบุวันที่ได้รับนัดมาด้วย และ ถ้าสามารถทำ CT abdomen & pelvis ให้ทำมาได้ โดยไม่ต้องทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy ( ขอเป็น CT อย่างน้อย 16 slide) ,

22 ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ • กรณีผู้ป่วยซีด ให้เติมเลือดมา อย่างน้อย Hb 10 gm% ( ผล CBC ไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนส่ง ตัวผู้ป่วยมารับการรักษา ) • กรณีผู้ป่วยมี investigations ผิดปกติ ให้ ดำเนินการรักษาเบื้องต้นก่อนส่งผู้ป่วยมา • ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาเช่น chemotherapy, PCN, ผ่าตัด ฯลฯ มาก่อน ควรแจ้ง รายละเอียดมาด้วย • ควร แจ้งผู้ป่วยให้มาถึงรพ. มะเร็งชลบุรี ก่อน 10:00 น ,

23 CERVICAL CANCER IN PREGNANCY * แนะนำให้ refer ไปรักษาต่อใน โรงพยาบาลที่มีทั้งแพทย์มะเร็ง นรีเวชและกุมารแพทย์

24 ,

25 มะเร็งทางนรีเวชอื่นๆ มะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก มะเร็ง เนื้อรก มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง ฯลฯ ,

26 แนะนำ , • ถ้า “ สงสัย ” ทำ invertigation เบื้องต้น และ refer พร้อมข้อมูล • ถ้าฉุกเฉิน “ รักษาเบื้องต้น ” ทำเลย เท่าที่ทำได้ แล้ว refer พร้อมข้อมูล • ถ้าไม่แน่ใจ “ โทรถาม ”

27 สิ่งที่ขอ , • Lab : CBC, FBS, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, Anti HIV, HBsAg, VDRL, Blood group, Rh, UA, EKG • CXR • Ultrasound pelvis, or CT abdomen • EKG • Tumor maker : CA125, CA199, CEA, LDH, AFP, BetaHCG เป็น ต้น • กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, cytology, block slide, และ operative note record

28 สิ่งที่ขอ , • Case กลุ่ม Molar pregnancy, GTN : • betaHCG ทั้งหมด, CBC, liver function test, Thyroid function test, ultrasound whole abdomen( ดูตับ กับมดลูก ), CXR • CT brain ถ้ามี lung metastasis • กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, block slide, และ operative note record • ประวัติการรักษา

29 , ,

30 ผ่าตัด เคมี บำบัด รังสี รักษา รพ. มะเร็ง ชลบุรี /// โรงพยาบาล ชลบุรี // โรงพยาบาล ระยอง // โรงพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี // โรงพยาบาล สมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรี ราชา //


ดาวน์โหลด ppt พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วย มะเร็งนรีเวช 038784001-5, 038455632.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google