งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ
Boys Sexual Abuse พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

2 ตัวอย่างเด็กชายที่ถูกละเมิดทางเพศ
เด็กชายไทย อายุ 9 ปี เดินไปโรงเรียนเช้ามาก ถูกชายแปลกหน้ากระชากขึ้นรถที่จอดอยู่ข้างทาง ขู่ด้วยคัตเตอร์ และละเมิดทางเพศ

3 ตรวจร่างกาย รอยช้ำ ขนาด 1-2 ซม. ที่แขนซ้าย รอยฉีกขาดที่ Anus 3,6,10 น.
Sperm, Acid phosphatase - negative

4 การดูแลรักษา Counseling เรื่อง STD และ Blood Test
ARV ป้องกันการติดเชื้อ HIV จิตเวช ให้การรักษา PTSD ที่ 6 เดือน ไม่พบการติดเชื้อ STD อื่น

5 วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาลักษณะปัญหาของเด็กชาย ที่ถูกละเมิดทางเพศ
1. ศึกษาลักษณะปัญหาของเด็กชาย ที่ถูกละเมิดทางเพศ 2. ศึกษาผลการตรวจพิสูจน์การถูกละเมิดทางเพศของเด็กชาย

6 วิธีการศึกษา ระหว่าง ม.ค. 2543 – ธ.ค. 2546 เด็กชายอายุ 15- ปี
ระหว่าง ม.ค – ธ.ค เด็กชายอายุ 15- ปี ที่ส่งมาตรวจพิสูจน์การถูกละเมิดทางเพศ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ให้การปรึกษา เจาะเลือด ให้การดูแลรักษา และป้องกันโรค ติดตาม 6 เดือน

7 ผลการศึกษา เด็กชายที่แจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศแบ่งตามอายุ

8 สถานภาพการศึกษา

9 สถานภาพครอบครัว

10 ความสัมพันธ์ของผู้กระทำกับเด็ก

11 ระยะเวลาเกิดเหตุ จำนวน(ราย) วันที่เกิดเหตุ

12 ผลการตรวจเลือดครั้งแรก
Counseling Blood test HBsAb HIVAb 0-4 1 5-9 19 4 10-14 15 12 2 total 35 32 6 % 100 18.8 3.1 HBsAg HCVAb VDRL all negative

13 ผลการตรวจพิสูจน์ PE พบรอยบาดแผล (12 ราย) 34.3%
PR พบรอยฉีกขาด (12 ราย) 34.3% AP พบ (3 ราย) % ตรวจพบ PE & PR ( 6 ราย) % PE & AP (1 ราย) %

14 อภิปรายผล จำแนกเด็กตามความสัมพันธ์ของผู้กระทำเป็น 4 กลุ่ม
คนแปลกหน้า % อายุเด็กเฉลี่ย 8.62.27 ปี มักพบบาดแผลฟกช้ำตามตัว แจ้งความและมาโรงพยาบาลเร็ว ร่องรอยฉีกขาดพบได้ใน 2 วันแรก ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก % ครู พระ คนเลี้ยง รุ่นพี่ อายุเด็กเฉลี่ย 10.44.22 ปี ระยะเวลาทำร้ายนาน 1-5 ปี

15 อภิปรายผล ชาวต่างชาติ 11.4% อายุเด็กเฉลี่ย 13.50.5 ปี
ชาวต่างชาติ 11.4% อายุเด็กเฉลี่ย 13.50.5 ปี จบ ป. 4 มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ติดเชื้อ HIV 1 ราย อื่นๆ 8.5% เพื่อนบ้าน, คนรู้จัก

16 อภิปรายผล เด็กชายถูกละเมิดทางเพศเพียง 2.56% ของเด็กที่แจ้งทั้งหมด ลักษณะเด็กชายเปรียบเทียบกับเด็กหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศ อายุน้อยกว่า ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นชายแปลกหน้า มีการใช้กำลังบังคับ บาดเจ็บมากกว่า การละเมิดเป็นไปได้ทั้ง Anal abuse, Orogenital abuse หรือ Masturbation abuse

17 สังคมไทยต่อการถูกละเมิดทางเพศของเด็กชาย
อภิปรายผล สังคมไทยต่อการถูกละเมิดทางเพศของเด็กชาย แจ้งความและ มาโรงพยาบาลเร็ว ให้ความสำคัญในการป้องกัน รักษาน้อยกว่าเด็กหญิง การแยกเด็กออกจากครอบครัวน้อย

18 สรุป เด็กชายแจ้งว่าถูกละเมิดทางเพศน้อยกว่าเด็กหญิง ลักษณะที่แตกต่าง
อายุผู้ถูกกระทำน้อยกว่า ผู้กระทำมักเป็นคนแปลกหน้า มีกรณีการใช้กำลังบังคับ และทำให้บาดเจ็บมากกว่า แจ้งตำรวจและมาถึงโรงพยาบาลเร็วกว่า ร่องรอยที่ Anus ตรวจพบได้ภายหลังเกิดเหตุไม่เกิน 2 วัน

19 “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”
มาตราที่ 34 “จะคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ และการกระทำทางเพศโดยมิชอบทุกรูปแบบ”

20 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt พันตำรวจเอกหญิง จันทนา วิธวาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google