งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมผู้ป่วย ก่อนรับการรักษา ด้วยรังสี พรพิมล ชำนาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมผู้ป่วย ก่อนรับการรักษา ด้วยรังสี พรพิมล ชำนาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมผู้ป่วย ก่อนรับการรักษา ด้วยรังสี พรพิมล ชำนาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี

2 บทบาทพยาบาลรังสีรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ  รังสีแพทย์  พยาบาลรังสี รักษา  นักฟิสิกส์การ แพทย์  นักรังสี การแพทย์

3 พยาบาลจะต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. โรคและระยะของโรค 2. แผนการรักษาของแพทย์ 3. จุดมุ่งหมายของการรักษา 4. การพยากรณ์โรค การเตรียมผู้ป่วยก่อนมารับการรักษาด้วยรังสี

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขจัดความกลัวต่อภาวะต่างๆ เช่นกลัวต่อโรค สถานที่ เครื่องมือ 2. เตรียมความพร้อมของครอบครัวและ การทำงานเพื่อขจัดความกังวลต่อความรับผิดชอบ 3. ให้ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 4. เพื่อให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาจนครบ แผนการรักษาของแพทย์และเกิดภาวะแทรกซ้อน จากรังสีน้อยที่สุด

5 การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ การเตรียมด้านจิตใจ พยาบาลควรให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องต่อไปนี้

6 1. การฉายรังสีคืออะไร

7 Definition รังสีรักษา คือ การนำคุณสมบัติการแตกตัวออกเป็น ประจุของรังสีพลังงานสูงมารักษาโรคต่างๆ รังสีที่นำมาใช้มีทั้งกลุ่มที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า หรือรังสีที่เกิดจากอนุภาคของอะตอม

8 Definition โดยรังสีมีอำนาจทะลุทะลวงผ่านเข้าไปยังเนื้อเยื่อ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ดังนี้ 1. หยุดยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ 2. ตัดทางลำเลียงอาหารมายังเซลล์ 3. เกิดการแตกสลายของเซลล์ 4. ก้อนเนื้อยุบแห้ง

9 การแบ่งวิธีให้ รังสีรักษา 1. Teletherapy (External Beam Irradiation) 2. Brachytherapy - Intracavitary Radiotherapy - Interstitial Radiotherapy - Surface Placement ( Mould ) 3. Internal or Systemic Radiotherapy

10 2. ขั้นตอนและเหตุผลการรักษา

11  สร้างภาพจำลอง

12  คำนวณปริมาณรังสีเพื่อให้ได้ขนาดตามที่แพทย์กำหนด

13  ฟังคำแนะนำการปฏิบัติตัว

14  ฉายรังสี

15 ห้อง Control ห้องฉาย Linac  ฉายรังสี

16 ห้องฉาย Co-60

17 3. แผนการรักษาและระยะเวลาที่ใช้ - ฉายทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ - ระยะเวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์

18 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษา - แนะนำเรื่องการใช้สิทธิบัตร เอกสารต่างๆ - หากไม่มีสิทธิบัตรต่างๆ ต้องชำระเงินสด เตรียมค่าใช้จ่าย “ ทรวงอก ” ประมาณคอร์สละ 4-5 หมื่นบาท “ อุ้งเชิงกราน ” ประมาณคอร์สละ 3-4 หมื่นบาท

19 5. ข้อปฏิบัติเมื่อมารับการรักษาด้วยรังสี - การดูแลผิวหนัง - การรับประทานอาหาร น้ำดื่ม - การพักผ่อน ออกกำลังกาย

20 6. แนะนำญาติดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคต่อไป

21 1.General Reaction - อ่อนเพลีย - ภูมิต้านทานต่ำ 2. Local Effect - Acute Effect - Late Effect 7. ภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี

22 การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ การเตรียมด้านร่างกาย

23 1. เตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, BUN, Cr, LFT, VDRL, HBsAg,anti HIV, และ CXR 2. ผลชิ้นเนื้อต้องมีทุกรายเพื่อยืนยันการเป็นมะเร็ง 3. ประวัติการรักษา 4.Film CT, film x-ray ที่เกี่ยวข้องพร้อม ใบอ่านผล ด้านเอกสารผลการตรวจ

24 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ พักผ่อนเพียงพอ งดเว้นสิ่งเสพติด 2. เตรียมความพร้อมพิเศษสำหรับอวัยวะที่ จะได้รับการฉายรังสี ได้แก่ ด้านสภาพร่างกายผู้ป่วย

25 1. ทำความสะอาดหนังศีรษะ บริเวณที่จะรักษาให้สะอาดที่สุด 2. โกนผมบริเวณที่จะรักษา หรือโกนทั้งศีรษะ 3. หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรือถลอก เตรียมความพร้อมพิเศษ สำหรับอวัยวะที่จะได้รับการฉายรังสี สมองและไขสันหลัง

26 จะต้องได้รับการตรวจและรักษาช่องปากและ ทันตกรรมทุกราย เตรียมความพร้อมพิเศษ สำหรับอวัยวะที่จะได้รับการฉายรังสี ศีรษะและลำคอ ทรวงอก ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม จะต้องบริหารแขนเพื่อป้องกันไม่ให้แขนติด

27  ดูแลความสะอาดทั่วไปของร่างกายก่อน เริ่มการรักษา  ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกต้องทำ cystoscope และ proctoscope ให้เรียบร้อย  ทำ IVP เพื่อดูแลการลุกลามของ โรคมะเร็ง เตรียมความพร้อมพิเศษ สำหรับอวัยวะที่จะได้รับการฉายรังสี ช่องท้องและอุ้งเชิงกราน

28 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมผู้ป่วย ก่อนรับการรักษา ด้วยรังสี พรพิมล ชำนาญจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา ศูนย์มะเร็ง อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google