งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนก แว็บไซต์ (Website) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม – 28 กันยายน พ. ศ. 2555 ผู้นิเทศงาน คุณจันทิมา เจริญผล

2 หัวข้อ การนำเสนอ หัวข้อ การนำเสนอ  Wordpress

3 งานที่ได้รับมอบหมาย wordpress ประเภทของ wordpress ความสามารถของ wordpress ส่วนประกอบในหน้า Dash board ตัวอย่าง website หน้าต่างเพิ่ม ข้อมูล

4 งานที่ได้รับ มอบหมาย

5 Wordpress : เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเขียน เว็บบล๊อค ที่ได้รับความนิยมสูง โดย wordpress มีการแยกให้ผู้ใช้งาน นำไปใช้ได้สองส่วน งานที่ได้รับ มอบหมาย

6 1.wordpress.com 2.wordpress.org ประเภทของ wordpress งานที่ได้รับ มอบหมาย

7 ใช้ในการจัดการเนื้อหา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับ website ในลักษณะ blog การ เขียนเรื่องราวไดอารี่ และยังสามารถ แก้ไข / เปลี่ยน หน้าตาของ website โดย สามารถเปลี่ยนธีม มีการเพิ่มลูกเล่น โดย ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่เรียกว่า plugin ความสามารถของ wordpress งานที่ได้รับ มอบหมาย

8 ส่วนประกอบในหน้า Dash board

9 ตัวอย่าง website  เข้าไปที่ 203.158.253.53 จะได้ดังภาพ

10 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google