งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• แบบรูปของจำนวน (Number Pattern) • แบบรูปเรขาคณิต (Geometric Pattern) • แบบรูปอื่น ๆ (Picture Pattern)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• แบบรูปของจำนวน (Number Pattern) • แบบรูปเรขาคณิต (Geometric Pattern) • แบบรูปอื่น ๆ (Picture Pattern)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 • แบบรูปของจำนวน (Number Pattern) • แบบรูปเรขาคณิต (Geometric Pattern) • แบบรูปอื่น ๆ (Picture Pattern)

4

5 1, 3, 5, 7,.......,.......... 9 11 17, 16, 15,14,.......,.......... 13 12 1, 4, 9, 16,........,.......... 25 36......., 71, 61, 51, 41,......... 81 31

6

7 11,13,15,17,...........,.......... 1919 2121 37,36,35,34,...........,.......... 3 3232 1, 4,9,16,...........,.......... 2525 3636......., 97, 87, 77, 67,.......... 10 7 5757

8 • แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น 8, 9,10, 11,... 5, 7, 9, 11,... 33, 44,55, 66,... 2, 4, 7, 11,... (เพิ่มขึ้นทีละ 2) (เพิ่มขึ้นทีละ 11) (เพิ่มขึ้นทีละ 1,2,3,...) (เพิ่มขึ้นทีละ 1)

9 • แบบรูปของจำนวนที่ ลดลง 20, 19, 18,17,... 64, 54, 44,34,... 43,40, 35, 28,... 80, 78, 74, 68,... (ลดลงทีละ 1) (ลดลงทีละ 10) (ลดลงทีละ 3,5,7,...) (ลดลงทีละ 2,4,6,...)

10 • แบบรูปของจำนวน แบบซ้ำ 1, 22, 2, 22, 3, 22,... 1, 23, 4, 123,5, 123,6,... 33, 44, 55, 66, 77, 88, … 4, 56, 6, 56, 8, 56,...

11 • แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ รูปร่าง

12 • แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ ขนาด

13 • แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ สี

14

15 ถ้าต้องการสร้างให้ได้ 10 ชั้น จะต้องใช้ลูกบาศก์กี่อัน

16 ชั้น ที่ มี ลูกบาศ ก์ 1 2 3 4 5 6 7 10 1 5 9 13 17 21 25 ?

17 จำนวน ชั้น มี ลูกบาศก์ รวมรูปการคูณ 12341234 1 5 9 13 1 6 15 28 1 x 1 2 x 3 3 x 5 4 x 7 10 3434 19 0 10 x 19

18 • เพื่อความสวยงาม / ศิลปะ • การออกแบบ

19


ดาวน์โหลด ppt • แบบรูปของจำนวน (Number Pattern) • แบบรูปเรขาคณิต (Geometric Pattern) • แบบรูปอื่น ๆ (Picture Pattern)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google