งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบรูปและความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบรูปและความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบรูปและความสัมพันธ์
PATTERN AND RELATION พัฒนาโดย นายสุรชัย สุขรี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2 สาระสำคัญ แบบรูป คืออะไร
แบบรูป คืออะไร (Pattern) “A series of numbers or figures that follow a rule” : (NCTM) เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญร่วมกันของชุดของจำนวน รูปเรขาคณิต หรืออื่น ๆ : (สสวท.) แบบอย่าง แบบแผน ลวดลาย ลอกแบบ : (พจนานุกรมฯ)

3 แบบรูปมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
แบบรูปมีกี่ประเภท อะไรบ้าง แบบรูปของจำนวน (Number Pattern) แบบรูปเรขาคณิต (Geometric Pattern) แบบรูปอื่น ๆ (Picture Pattern)

4 ตัวอย่างแบบรูป

5 ตัวอย่างแบบรูป 9 11 1, 3, 5, 7, , 13 12 17, 16, 15, 14, , 25 36 1, 4, 9, 16, , 81 31 , 71, 61, 51, ,

6 ตัวอย่างแบบรูป

7 แบบรูปจำนวน 11, 13, 15, 17, , 19 21 33 32 37, 36, 35, 34, , 25 36 1, 4, 9, 16, , 107 57 , , 87, 77, 67,

8 แบบรูปจำนวน แบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้น 8, 9, 10, 11, ...
8, , 10, 11, ... 5, , 9, 11, ... 33, 44, 55, 66, ... 2, , , 11, ... (เพิ่มขึ้นทีละ 1) (เพิ่มขึ้นทีละ 2) (เพิ่มขึ้นทีละ 11) (เพิ่มขึ้นทีละ 1,2,3,...)

9 แบบรูปจำนวน แบบรูปของจำนวนที่ ลดลง 20, 19, 18, 17, ...
20, , , 17, ... 64, , , 34, ... 43, 40, , 28, ... 80, , , , ... (ลดลงทีละ 1) (ลดลงทีละ 10) (ลดลงทีละ 3,5,7,...) (ลดลงทีละ 2,4,6,...)

10 แบบรูปจำนวน แบบรูปของจำนวน แบบซ้ำ 1, 22, 2, 22, 3, 22, ...
1, 22, 2, , 3, 22, ... 1, 23, 4, , 5, 123, 6, ... 33, , , , 77, 88, … 4, 56, 6, 56, , 56, ...

11 แบบรูปเรขาคณิต แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ รูปร่าง

12 แบบรูปเรขาคณิต แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ ขนาด

13 แบบรูปเรขาคณิต แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของ สี

14 แบบรูปอื่นๆ

15 ประโยชน์ของแบบรูป ถ้าต้องการสร้างให้ได้ 10 ชั้น จะต้องใช้ลูกบาศก์กี่อัน

16 ชั้นที่ มีลูกบาศก์ 1 2 3 4 5 6 7 10 9 13 17 21 25 ? ประโยชน์ของแบบรูป

17 ประโยชน์ของแบบรูป 34 190 10 x 19 1 2 3 4 5 9 13 6 15 28 1 x 1 2 x 3
จำนวนชั้น มีลูกบาศก์ รวม รูปการคูณ 1 2 3 4 5 9 13 6 15 28 1 x 1 2 x 3 3 x 5 4 x 7 10 34 190 10 x 19

18 ประโยชน์ของแบบรูป เพื่อความสวยงาม / ศิลปะ การออกแบบ

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบรูปและความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google