งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝนสะสม 24 ชั่วโมง วันที่ 12 กันยายน 2554 ( ข้อมูลจาก website TRMM) สตอ. กำแพงเพชร 99.4 มม. อบต. คลองลานพัฒนา 107 มม. อบต. วังจันทร์ 161 มม. สตอ. เกษตรดอยมูเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝนสะสม 24 ชั่วโมง วันที่ 12 กันยายน 2554 ( ข้อมูลจาก website TRMM) สตอ. กำแพงเพชร 99.4 มม. อบต. คลองลานพัฒนา 107 มม. อบต. วังจันทร์ 161 มม. สตอ. เกษตรดอยมูเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝนสะสม 24 ชั่วโมง วันที่ 12 กันยายน 2554 ( ข้อมูลจาก website TRMM) สตอ. กำแพงเพชร 99.4 มม. อบต. คลองลานพัฒนา 107 มม. อบต. วังจันทร์ 161 มม. สตอ. เกษตรดอยมูเซอร์ 115.2 มม.

2 พื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม RADASAT=2 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 06.00 น. Sta. P2A อ. เมือง ตาก Sta. P7A อ. เมือง กำแพงฯ Sta. P17 อ. บรรพต พิสัย คลองแม่ ระกา คลองวัง เจ้า คลองสวน หมาก คลองขลุง

3

4 พื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม RADASAT=2 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 06.00 น.

5 พื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม RADASAT=2 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 06.00 น. จ. สุโขทัย รวมพื้นที่น้ำท่วม 258.897 ไร่ ( อ. กง ไกรลาศ ฮ. เมือง อ. ศรีสำโรง อ. คีรีมาศ อ. สวรรคโลก อ. ศรีสัชนาลัย อ. ศรีนคร )

6 พื้นที่น้ำท่วม ( สีฟ้า ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม RADASAT=2 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 06.00 น. จ. สุโขทัย รวมพื้นที่น้ำท่วม 258.897 ไร่ ( ทาง สัญจรต่าง ๆ ยังใช้งานได้ตามปกติ )


ดาวน์โหลด ppt ฝนสะสม 24 ชั่วโมง วันที่ 12 กันยายน 2554 ( ข้อมูลจาก website TRMM) สตอ. กำแพงเพชร 99.4 มม. อบต. คลองลานพัฒนา 107 มม. อบต. วังจันทร์ 161 มม. สตอ. เกษตรดอยมูเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google