งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ชื่อวิชาเรียน โหราศาสตร์ สาขาวิชา มหาทักษานพเคราะห์ เรียนระหว่าง วันที่ 8 ถึงวันที่ 29มกราคม2554 รวมเวลาเรียน หลักสูตร 12 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00น. ถึง 12.00น. ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง

2 วิชามหาทักษานพพระเคราะห์
วิชามหาทักษานพเคราะห์เป็นวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเป็นของ นักโหราศาสตร์ที่จะส่งเสริมวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นการนำดวงดาวแต่ ละดวงมาใช้ในหลักของการพยากรณ์ ตามหลักโหราศาสตร์ นักเรียนที่จะเรียน รู้โหราศาสตร์ แต่ละแขนงให้มีความแม่นยำนำไปใช้ในการพยากรณ์ให้มีความ ละเอียด ทุกแง่ทุกมุม ทุกๆเรื่องราว ทางสถาบันโหราศาสตร์สากลเป็นสถาบันเดียวที่สอนมหาทักษานพพระเคราะห์ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนโหราศาสตร์ให้มีความละเอียดแม่นยำ นำไปใช้ร่วม กับการพยากรณ์โหราศาสตร์ทุกแขนงวิชา จัดอบรมโดยสถาบันโหราศาสตร์สากล ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง

3 แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่29 มกราคมพ.ศ เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎี ปฎิบัติ 1 8-ม.ค.-54 2 ความหมายของดาวอาทิตย์ ความหมายของดาวจันทร์ ความหมายของดาวอังคาร ความหมายของดาวพุธ ความหมายของดาวพฤหัส ความหมายของดาวศุกร์ ความหมายของดาวเสาร์ ความหมายของราหู(ดาวเสริม) สีประจำวันต่างๆ ที่ส่งเสริมและทำลาย วันที่เป็นมงคลส่งเสริมอย่างไร วันที่เป็นอัปมงคลวันที่ต้องห้ามไม่ควรทำการใด

4 แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่29 มกราคมพ.ศ เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎี ปฎิบัติ 2 15-ม.ค.-54 1 ทิศเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกฉียงใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศที่ส่งเสริม ทิศที่ทำลาย

5 แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่29 มกราคมพ.ศ เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎี ปฎิบัติ 3 22-ม.ค.-54 2 1 ดวงดาวเสวยมีปฏิกริยากับดวงดาวแทรก การหาค่าของดวงดาวทุกดวงในท้องฟ้า การหาค่าของวันเดือนปีเกิด การรวมค่าของดวงดาวและวันเดือนปีเกิด การนับภูมิอายุเดิมตั้งแต่เกิด การนับภูมิอายุจรตามอายุแต่ละปี การป้องกันดาวเสวยดาวแทรกเดิม การป้องกันดาวเสวยดาวแทรกจร

6 แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่29 มกราคมพ.ศ เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎี ปฎิบัติ 4 29-ม.ค.-54 2 1 หลักการพยากรณ์ทักษากำเนิด หลักการพยากรณ์ทักษาจรวัน หลักการพยากรณ์ทักษาจรเดือน หลักการพยากรณ์ทักษาจรปี หลักการพยากรณ์ทักษาสังคม ( ทักษาเมือง)


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google