งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิชาเรียนโหราศาสตร์ สาขาวิชามหาทักษานพเคราะห์ เรียนระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2554 รวมเวลาเรียนหลักสูตร 12 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 น. ถึง 12.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิชาเรียนโหราศาสตร์ สาขาวิชามหาทักษานพเคราะห์ เรียนระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2554 รวมเวลาเรียนหลักสูตร 12 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 น. ถึง 12.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อวิชาเรียนโหราศาสตร์ สาขาวิชามหาทักษานพเคราะห์ เรียนระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2554 รวมเวลาเรียนหลักสูตร 12 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 น. ถึง 12.00 น. ชื่อวิทยากรนายประกาย ณ สงขลา แผนการสอน หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง

2 วิชามหาทักษานพพระ เคราะห์ วิชามหาทักษานพเคราะห์เป็นวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเป็นของ นักโหราศาสตร์ที่จะส่งเสริมวิชาโหราศาสตร์ทุกแขนง เป็นการนำดวงดาวแต่ ละดวงมาใช้ในหลักของการพยากรณ์ ตามหลักโหราศาสตร์ นักเรียนที่จะเรียน รู้โหราศาสตร์ แต่ละแขนงให้มีความแม่นยำนำไปใช้ในการพยากรณ์ให้มีความ ละเอียด ทุกแง่ทุกมุม ทุกๆเรื่องราว ทางสถาบันโหราศาสตร์สากลเป็นสถาบันเดียวที่สอนมหาทักษานพพระเคราะห์ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนโหราศาสตร์ให้มีความละเอียดแม่นยำ นำไปใช้ร่วม กับการพยากรณ์โหราศาสตร์ทุกแขนงวิชา จัดอบรมโดยสถาบันโหราศาสตร์สากล ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง

3 แผนการสอน หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคมพ. ศ. 2554 เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัง ทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎีปฎิบัติ 1 8- ม. ค.- 5421 ความหมายของดาวอาทิตย์ ความหมายของดาวจันทร์ ความหมายของดาวอังคาร ความหมายของดาวพุธ ความหมายของดาวพฤหัส ความหมายของดาวศุกร์ ความหมายของดาวเสาร์ ความหมายของราหู ( ดาวเสริม ) สีประจำวันต่างๆ ที่ส่งเสริมและทำลาย วันที่เป็นมงคลส่งเสริมอย่างไร วันที่เป็นอัปมงคลวันที่ต้องห้ามไม่ควรทำ การใด

4 แผนการสอน หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคมพ. ศ. 2554 เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัง ทองหลาง ครั้งที่วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎีปฎิบัติ 2 15- ม. ค.-54 21 ทิศเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันออกฉียงใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีปฏิสัมพันธ์กับดวงดาว ทิศที่ส่งเสริม ทิศที่ทำลาย

5 แผนการสอน หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคมพ. ศ. 2554 เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัง ทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎีปฎิบัติ 3 22- ม. ค.- 5421 ดวงดาวเสวยมีปฏิกริยากับดวงดาว แทรก การหาค่าของดวงดาวทุกดวงในท้องฟ้า การหาค่าของวันเดือนปีเกิด การรวมค่าของดวงดาวและวันเดือนปี เกิด การนับภูมิอายุเดิมตั้งแต่เกิด การนับภูมิอายุจรตามอายุแต่ละปี การป้องกันดาวเสวยดาวแทรกเดิม การป้องกันดาวเสวยดาวแทรกจร

6 แผนการสอน หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 29 มกราคมพ. ศ. 2554 เรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. รวมเวลาเรียน 12 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายประกาย ณ สงขลา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัง ทองหลาง ครั้งที่ วัน เดือน ปี จำนวนชั่วโมง เนื้อหาที่สอน ทฤษฎีปฎิบัติ 4 29- ม. ค.- 5421 หลักการพยากรณ์ทักษากำเนิด หลักการพยากรณ์ทักษาจรวัน หลักการพยากรณ์ทักษาจรเดือน หลักการพยากรณ์ทักษาจรปี หลักการพยากรณ์ทักษาสังคม ( ทักษา เมือง )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิชาเรียนโหราศาสตร์ สาขาวิชามหาทักษานพเคราะห์ เรียนระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2554 รวมเวลาเรียนหลักสูตร 12 ชั่วโมง เวลาเรียน 9.00 น. ถึง 12.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google