งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ ด้วย “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ ด้วย “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ ด้วย “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ”

2 NARESUAN UNIVERSITY

3 ชาวศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม. นเรศวร

4 สาขา ของเรา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

5

6 หน้าที่หลักของพวกเรา เป็นผู้ส่งต่อความรู้ โดยเผยแพร่ หนังสือ และ ผลงานวิชาการสู่ ภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ลูกค้าและเยาวชนในพื้นที่ที่ รับผิดชอบได้มีโอกาสในการอ่าน เท่าเทียมกับในกรุงเทพและ เมืองใหญ่ๆ

7 ที่มาของโครงการ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มีความ ลำบากในการซื้อหนังสือ การเดินทางลำบาก ในถิ่นธุระกันดารการคมนาคมและการ สื่อสารเข้าไม่ถึง

8 ทำอย่างไร ความเจริญทางการศึกษาจึงจะเท่า เทียมกัน เราจึงทำ “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ” ทำอย่างไร ความเจริญทางการศึกษาจึงจะเท่า เทียมกัน เราจึงทำ “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ”

9 มีการออกหน่วยบริการ “ ร้าน หนังสือเคลื่อนที่ ”

10 ทีมงานเตรียมพร้อม.....

11

12 1. โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ อ. ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

13 บรรยากาศโรงเรียน ครู 4 คน นักเรียน 70 คน

14 พวกเรามาถึงกันแล้ว......

15 ห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือเลย..... คุณครูช่วยกันเลือกหนังสือให้เด็ก ๆ

16 พวกเรายังคงมุ่งมั่น ออกให้บริการ เพื่ออยากเห็นเด็กไทย รักการอ่าน

17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ. น่าน 23 - 24 มิถุนายน 2554

18

19 วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ. เชียงราย วันที่ 14 -16 มีนาคม 2554

20

21 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วันที่ 14 -16 มีนาคม 2554

22 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

23 สรุปยอดขายและจัดทำเอกสารให้ ลูกค้าได้ทันที

24 โรงเรียนระหานวิทยา อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร 20 กันยายน 2554

25

26

27

28 สรุปผลการดำเนินงานปัจจุบัน 1. มีการออกหน่วยบริการด้วยร้านหนังสือเคลื่อนที่ แล้ว 10 ราย คือ - โรงเรียนไร่ห้วยพี้ อุตรดิตถ์ ยอดเงิน 99,820 บาท - โรงเรียนศรีนพเขต นครสวรรค์ ยอดเงิน 24,071 บาท - โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดูหาสวรรค์ พิษณุโลก ยอดเงิน 65,360 บาท - โรงเรียนบ้านปัว พะเยา ยอดเงิน 65,500 บาท - โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ยอดเงิน 130,067 บาท - กศน. บึงนาราง พิจิตร ยอดเงิน 49,997 บาท - โรงเรียนตะพานหิน พิจิตร ยอดเงิน 40,266 บาท - กศน. ลานกระบือ ยอดเงิน 47,495 บาท - กศน. ศรีสัชนาลัย ยอดเงิน 40,000 บาท - โรงเรียนระหาน กำแพงเพชร ยอดเงิน 45,000 บาท

29 สรุปผลการดำเนินงานปัจจุบัน 2. จำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 10 ราย 3. ตั้งเป้าการขาย 200,000 บาท ทำได้แล้ว 607,576 บาท


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการ ด้วย “ ร้านหนังสือเคลื่อนที่ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google