งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน. สำนักงานน่ามอง บ้านพักน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน. สำนักงานน่ามอง บ้านพักน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน

2 สำนักงานน่ามอง

3 บ้านพักน่าอยู่

4 หลังบ้านมีผัก สวนครัว

5 ห้องนิทรรศการ

6 มุมสันทนาการ

7 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( ธ. ค.) สะสม เดือนนี้ ( ธ. ค.) สะสม เดือนนี้ ( ธ. ค.) ควบคุมการทำประมง 43/1293/99/243/94/42/2 ยุทธศาสตร์กลางแก้ไข...... ปัญหาเฉพาะกิจต่างๆ 513131 แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

8 หมายเหตุ ๑. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำ การประมง นายเอกพล ชัยวงค์สถาน บริเวณ อ่างเก็บน้ำแม่สาร บ้านจำขี้มด ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลำพูน ส่ง สภ. เมืองลำพู น จ. ลำพูน ปจว. ข้อที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ ต. ค. ๕๕ คดีที่ ๑๓๙๘ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๓๓ / ๕๕ พ. ต. ท. ยุทธนา ยะนันโต เจ้าของคดี ๒. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำ การประมง นายแดง วงค์กิติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านข่วงเปา ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ พ. ย. ๕๕ คดีที่ ๓๓๔ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๐๔ / ๕๕ พ. ต. ท. ประสิทธิ์ คำวงค์ษา เจ้าของคดี ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำ การประมง นายสมศิลป์ สมพินิจ บริเวณลำน้ำ แม่คาว บ้านร้องอ้อ ต. สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. แม่ปิง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ธ. ค. ๕๕ คดีที่ ๓๔๗๘ / ๕๕ ยึด ทรัพย์ที่ ๖๗๘ / ๕๕ ร. ต. ต. เดชา เจ้าของคดี

9 ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำ การประมง นายสมศักดิ์ ชมภูศรี บริเวณแม่น้ำ แม่ขาน บ้านกลาง ต. สองแคว อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อ ที่ ๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ. ค. ๕๕ คดีที่ ๑๗๗ / ๕๕ ยึด ทรัพย์ที่ ๗๗ / ๕๕ ร. ต. ต. ภัทรพล วงค์จันทา เจ้าของคดี

10 พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำ จืดมีไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 4,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 2,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 1,000 ไร่. 4. ท่าขึ้นปลา 3 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

11 พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการ ประมงช่วงฤดู. ปลาน้ำจืดมีไข่ (16 พ. ค.-15 ก. ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย 6,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน 3,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ 2,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา 2 แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต. ช่อแล อ. แม่ แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต. แม่ปั๋ง อ. พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 1

12 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำ การประมง

13 จับกุมผู้ต้องการใช้ กระแสไฟฟ้าทำการประมง

14

15 ยุทธศาสตร์กลางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจต่างๆ โพงพางแม่น้ำร้อง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

16 จิบแม่น้ำปิง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

17

18 ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง สนง. ปจ. ลพ. รื้อจิบแม่น้ำปิง อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน


ดาวน์โหลด ppt ร่วมกันพัฒนา สำนักงาน. สำนักงานน่ามอง บ้านพักน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google