งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

2 สำนักงานน่ามอง

3 บ้านพักน่าอยู่

4 หลังบ้านมีผักสวนครัว

5 ห้องนิทรรศการ

6 มุมสันทนาการ

7 กิจกรรมควบคุมการประมง
แผน/ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมการประมง โครงการ/กิจกรรม แผน (ครั้ง/วัน) ผล ผลคดี คดี/ราย ทั้งปี เดือนนี้ (ธ.ค.) สะสม ควบคุมการทำประมง 43/129 3/9 9/24 4/4 2/2 ยุทธศาสตร์กลางแก้ไข ปัญหาเฉพาะกิจต่างๆ 5 1 3

8 หมายเหตุ ๑. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายเอกพล ชัยวงค์สถาน บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สาร บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ส่ง สภ.เมืองลำพู น จ.ลำพูน ปจว.ข้อที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ คดีที่ ๑๓๙๘/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๓๓/๕๕ พ.ต.ท.ยุทธนา ยะนันโต เจ้าของคดี ๒. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายแดง วงค์กิติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านข่วงเปา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๕ คดีที่ ๓๓๔/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๐๔/๕๕ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ คำวงค์ษา เจ้าของคดี ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายสมศิลป์ สมพินิจ บริเวณลำน้ำแม่คาว บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๕ คดีที่ ๓๔๗๘/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖๗๘/๕๕ ร.ต.ต.เดชา เจ้าของคดี

9 ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง นายสมศักดิ์ ชมภูศรี บริเวณแม่น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ส่ง สภ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ปจว.ข้อที่ ๕ ลงวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๕ คดีที่ ๑๗๗/๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๗/๕๕ ร.ต.ต.ภัทรพล วงค์จันทา เจ้าของคดี

10 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ . 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าเจ๊ไพ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 2 ท่าลุงเริญ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ท่าที่ 3 ท่าห้วยฮัก ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 2 3

11 อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
พื้นที่สี ห้ามทำการประมงตลอดปี พื้นที่สี ห้ามทำการประมงช่วงฤดู ปลาน้ำจืดมีไข่(16 พ.ค.-15 ก.ย.) อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2 1 1. เขตพื้นที่ แหล่งเจริญวัย ,000 ไร่ 2. เขตพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน ,000 ไร่ 3. เขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ,000 ไร่ 4. ท่าขึ้นปลา แห่ง ท่าที่ 1 ท่าหน้าเขื่อน ต.ช่อแล อ.แม่แตง ท่าที่ 2 ท่าบ้านสบปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว 5. จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

12 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง

13 จับกุมผู้ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง

14 จับกุมผู้ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง

15 ยุทธศาสตร์กลางแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจต่างๆ
โพงพางแม่น้ำร้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

16 จิบแม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

17 จิบแม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

18 ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง สนง.ปจ.ลพ. รื้อจิบแม่น้ำปิง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน


ดาวน์โหลด ppt ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google