งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา. โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา. โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา

2

3

4

5

6

7

8 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2555 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

9 โรงเรียนลำดับที่คะแนน ถนอมศรี ศึกษา 1425.78 มานะศึกษา 2387.75 ธีรวิทยา 3361.82 จงฝามูลนิธิ 4359.59 วชิรศึกษา 5334.93

10 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2555 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

11 โรงเรียนลำดับที่คะแนน สุทธิศาสน์วิทยา 1381.90 ถนอมศรีศึกษา 2348.01 ธีรวิทยา 3335.99 สตรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ 4322.44 จงฝามูลนิธิ 5313.85

12 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา 2555 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

13 โรงเรียนลำดับที่คะแนน จงฝามูลนิธิ 1269.08 อิสลามประสานวิทย์ 2253.96 สตรีอิสลามวิทยา มูลนิธิ 3251.90 พัฒนาวิทยา 4248.04 ธรรมวิทยามูลนิธิ 5239.35

14

15

16  โรงเรียนถนอมศรีศึกษา  โรงเรียนจงฝามูลนิธิ  โรงเรียนมานะศึกษา  โรงเรียนศานติวิทยา  โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

17 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ NT สูงสุด ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

18 โรงเรียนลำดับที่คะแนน (90 คะแนน ) อาลาวียะห์วิทยา 147.24 รังสีอนุสรณ์ 246.49 รัชตะวิทยา 341.30 เพ็ญศิริ 440.29 ดารุลฮูดาห์วิทยา 537.24

19 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยสูงสุดความสามารถ ด้านภาษา การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

20 โรงเรียนลำดับที่คะแนน (90 คะแนน ) อาลาวียะห์วิทยา 114.48 รังสีอนุสรณ์ 214.43 เพ็ญศิริ 312.85 รัชตะวิทยา 412.42 ดารุลฮูดาห์วิทยา 512.35

21 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยสูงสุดความสามารถ ด้านคำนวณ การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

22 โรงเรียนลำดับที่คะแนน (90 คะแนน ) อาลาวียะห์วิทยา 116.69 รังสีอนุสรณ์ 214.93 รัชตะวิทยา 313.35 ดารุลฮูดาห์วิทยา 411.94 ศานติธรรม 511.51

23 โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยสูงสุดความสามารถ ด้านเหตุผล การทดสอบ NT ปีการศึกษา 2555 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

24 โรงเรียนลำดับที่คะแนน (90 คะแนน ) รังสีอนุสรณ์ 117.13 อาลาวียะห์วิทยา 216.23 รัชตะวิทยา 315.53 ธีรวิทยา 412.98 ดารุลฮูดาห์วิทยา 512.95

25

26  ที่คำที่คำที่คำ  ๑ชีวี๑๘พระธาตุ๓๕นอนหลับ  ๒ภาระ๑๙สุภาพ๓๖ขยาย  ๓โกง๒๐น้ำตาล๓๗ตลาด  ๔เงียบ๒๑อบรม๓๘สม่ำเสมอ  ๕คะแนน๒๒พูดปด๓๙ฝรั่ง  ๖งอกงาม๒๓ล้อมวง๔๐จักรยานยนต์  ๗ระบาย๒๔น้ำอัดลม๔๑สัปดาห์  ๘หาว๒๕วันเกิด๔๒กษัตริย์  ๙ฟ้อน๒๖ขี้เล็บ๔๓บริสุทธิ์  ๑๐ดอกแก้ว๒๗ห่วง๔๔บรรดา  ๑๑ข้างเคียง๒๘ชมเชย๔๕ออกพรรษา  ๑๒ร่ายรำ๒๙กล่องข้าว๔๖ขมา  ๑๓ได้แก่๓๐ครอบครัว๔๗สถานี  ๑๔ผ้าใบ๓๑ปลอดโปร่ง๔๘กตัญญู  ๑๕ประกาศ๓๒มะพร้าว๔๙มอเตอร์ไซด์  ๑๖บำเพ็ญ๓๓ก่อสร้าง๕๐ออกซิเจน  ๑๗เกียจคร้าน๓๔ไมตรี

27 วันหยุดของก้อย วันหยุดสุดสัปดาห์ คุณพ่อคุณแม่พาก้อยเดินทาง โดยรถยนต์ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่ปักษ์ใต้ เมื่อไปถึง ก้อยพนมมือไหว้คุณปู่คุณย่าและคุณอาอย่างงดงาม คุณย่าลูบหัวก้อยอย่างรักใคร่ ก้อยดื่มน้ำเย็นและกิน ขนมครกที่คุณย่าซื้อมาจากตลาดนัดอย่าง เอร็ดอร่อยคุณอาชวนก้อยขี่รถจักรยานไปที่สวนหลัง บ้าน ที่นั่นคุณอาได้ปลูกกระท่อมไว้ใกล้ลำธาร รอบๆ กระท่อม ก้อยมองเห็นดอกไม้หลากหลาย ชนิด ได้แก่ บานชื่น กุหลาบ ชบา เฟื่องฟ้า เบญจมาศ พุทธรักษา คุณนายตื่นสาย จำปา และเฟื่องฟ้า นอกจากนี้แล้วคุณอา ยังปลูกไม้ยืน ต้น เช่น ต้นลางสาด ต้นสะตอ ต้นมะกอก เป็น ต้น ก้อยรู้สึกว่าธรรมชาติที่นี่ช่างร่มรื่น และสดชื่น มากๆ เด็กหญิงนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะปรางใหญ่ สูดออกซิเจนเข้าเต็มปอด มองทิวทัศน์อย่าง เพลิดเพลิน และไม่ลืมที่จะถ่ายรูปไปฝากคุณครู และ เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนด้วย

28 ผลการประเมินผล การอ่านออกเขียน ได้

29

30 ร้อยละของนักเรียนที่มี ความสามารถในการอ่าน สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

31 โรงเรียนลำดับที่ร้อยละของ นักเรียนที่อ่าน ได้ ถนอมศรีศึกษา 199.00 มานะศึกษา 298.50 รังสีอนุสรณ์ 398.03 ศานติธรรม 495.33 จงฝามูลนิธิ 590.92

32 ร้อยละของนักเรียนที่มี ความสามารถในการเขียน สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

33 โรงเรียนลำดับที่ร้อยละของ นักเรียนที่อ่าน ได้ รังสีอนุสรณ์ 185.64 ถนอมศรีศึกษา 284.00 ดารุลอูโลมนิบงบา รู 368.24 มานะศึกษา 467.30 จงฝามูลนิธิ 565.00


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา. โรงเรียนที่ติดอันดับ Top 5 ที่มี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) สูงสุด ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google