งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. องค์กร อมร สิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา. ความรู้ คู่คุณธรรม คำค่าล้นขดขอดเป็นแหวน สีแดงสุกกะย้อนมีหัวแก้ว คือคนฮู้วิชาดีหลายอย่าง กิริยาส่อยยู้ซูขึ้นจั่งข่อยเฮือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. องค์กร อมร สิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา. ความรู้ คู่คุณธรรม คำค่าล้นขดขอดเป็นแหวน สีแดงสุกกะย้อนมีหัวแก้ว คือคนฮู้วิชาดีหลายอย่าง กิริยาส่อยยู้ซูขึ้นจั่งข่อยเฮือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. องค์กร อมร สิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา

2 ความรู้ คู่คุณธรรม คำค่าล้นขดขอดเป็นแหวน สีแดงสุกกะย้อนมีหัวแก้ว คือคนฮู้วิชาดีหลายอย่าง กิริยาส่อยยู้ซูขึ้นจั่งข่อยเฮือง เจ้าเอ๊ย ความรู้ คู่คุณธรรม

3 พระต้องมีศีล ครูต้องมีวินัยและ จรรยาบรรณ บวยบ่มีด้ามสิเอาหยังมาค้าง แอ่ง เขาสิเอิ้นกะโป๋บักพร้าว บ่มีเอิ้นว่ากะบวย พระต้องมีศีล ครูต้องมีวินัยและ จรรยาบรรณ

4 เป็นคนสุขุมรอบคอบ กินแกงให้เจ้าซอมเบิ่งก้าง คาคอสิจิ้มยาก ดูกมันไปอยู่ค้าง กลืนน้ำสิบ่ ลง ซั่นแหล๋ว เป็นคนสุขุมรอบคอบ

5 อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาตัวรอด อันว่ายูงยางไม้ลมตียังหักก่อง บัดว่าเครือหญ้าป้องลมต้องกะบ่ เพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว เอาตัวรอด

6 ลงมือทำอะไรต้องทำให้ สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตกกะเทินว่าได้กำคอแข้ อย่าวางหางให้มันฟาด นับแต่มื้อสิทื้นคอแข้ใส่ตม ลงมือทำอะไรต้องทำ ให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

7 ซาดทีแนวนามบ้งแปนโต กาสิตอดกินแหล่ว ให้เฮ็ดคือจั่งหม่อน ใยหุ้มห่อ โต หลานเอ๊ย มีหลักอิง มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับ ถือไว้ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt ดร. องค์กร อมร สิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา. ความรู้ คู่คุณธรรม คำค่าล้นขดขอดเป็นแหวน สีแดงสุกกะย้อนมีหัวแก้ว คือคนฮู้วิชาดีหลายอย่าง กิริยาส่อยยู้ซูขึ้นจั่งข่อยเฮือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google