งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคอีสาน เสนอ คุณครู นิตยา เอี่ยม แดง. นางสาว อัญธิตรา อยู่ออมสิน ม.5/5 เลขที่ 3 นางสาว ณัฐนิช สุดดี ม.5/5 เลขที่ 6 นางสาว ศุภนันท์ แควเวียง ม.5/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคอีสาน เสนอ คุณครู นิตยา เอี่ยม แดง. นางสาว อัญธิตรา อยู่ออมสิน ม.5/5 เลขที่ 3 นางสาว ณัฐนิช สุดดี ม.5/5 เลขที่ 6 นางสาว ศุภนันท์ แควเวียง ม.5/5 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคอีสาน เสนอ คุณครู นิตยา เอี่ยม แดง

2 นางสาว อัญธิตรา อยู่ออมสิน ม.5/5 เลขที่ 3 นางสาว ณัฐนิช สุดดี ม.5/5 เลขที่ 6 นางสาว ศุภนันท์ แควเวียง ม.5/5 เลขที่ 8 นาย นิติพงศ์ เบ้าทอง ม.5/5 เลขที่ 11 นางสาว บุญญิสา พงษ์ทอง ม.5/5 เลขที่ 18 นางสาว ปติกัญญา จิตรสำรวย ม.5/5 เลขที่ 19 นางสาว จิดาภา ฤทธิชัยฤกษ์ ม.5/5 เลขที่ 22 นางสาว ณัฐนรี พ่วงมี ม.5/5 เลขที่ 28 นาย อภิวัฒน เมืองสุวรรณ ม.5/5 เลขที่ 36 จัดทำโดย

3 ภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่นิยมเรียก กันจนติดปากว่า “ ภาคอีสาน ” เป็นภูมิภาคที่มีความโดดเด่น มี ความหลากหลายทั้งทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เรียบ ง่าย ด้วยขนาดของภูมิภาคที่กินพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดินไทย จึงทำให้ภูมิภาคแห่งนี้มี จำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศและมีความ หลากหลายของเชื้อชาติประชากรอย่างเห็นได้ ชัด

4 ประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่พูดภาษาไทย สำเนียงอีสานซึ่งมีความแตกต่างกันด้านสำเนียง ในแต่ละท้องที่ หรือพูดภาษาท้องถิ่นของตนเองที่ มีมากมายหลายภาษา แต่ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ในปัจจุบันสามารถพูดสำเนียงไทยภาคกลางได้ เป็นอย่างดี ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิง มักจะนุ่งผ้าซิ่นทอ ด้วยฝ้ายมีเชิงคลุมเลยเข่าไป เล็กน้อย สวมเสื้อแขนสั้น

5

6 ตัวอย่างบทสนทนา เดียว : สบายดีบ่ อันอัน สบายดี เดียว : เจ้าสิไปไส อันอัน : ข่อยซิไปเบิ่งหนัง เดียว : อยู่ไส จักโม่ง อันอัน : เจ้าสิไปกับข่อยบ่ 11 โมง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เดียว : ผู้ใด๋สิไปเบิ่งกับเจ้าบ้าง อันอัน : บ่ต้องฮู้ดอก เจ้าสิไปบ่ไป เดียว : ฮ่วย ! ไปๆๆ

7 เพลงกล่อมลูก นอนสาหล่านอนสาแม่สิกล่อม นอนอู่แก้วนอนแล้ว แม่สิกวย สวยพอเพลจั่งลุกมากินข้าว กินข้าวแล้วจั่งค่อย แอ่วกินนม กินนมไผ่ก็บ่อคือนมแม่ นมเพิ่นส้มนมเจ้าจั่งหวาน นอนสาหล่านอนสาแม่สิก่อม นอนหลับแล้วนอน แล้วมิสิกวย แม่ไปไฮ่สิหมกไข่มาหา แม่ไปนาสิหมกปลามา ป้อน แม่ไปเลี้ยงม่อนในป่าสวนมอน นอนสาหล่านอนสา เจ้าอย่าแอ่ว

8 ตัวอย่างภาษาอีสาน คำอีสานคำไทยกลาง หล่าเด็ก อู่เปล กวยไกว ไปไฮ่ไปไร่ เลี้ยงม่อนเลี้ยงไหม สวนมอนสวนหม่อน แอ่วการออดอ้อน

9 คำทักทายภาษาอีสาน สบายดีบ๊อ แปลว่า สวัสดี สิไปไส แปลว่า จะไปไหน ไปนำแหน่ แปลว่าไปด้วยได้ ไหม ซ่าง มาคักแท้ แปลว่าโอ้ว สุดยอดเลย อีหลีบ่ อย่าตั้วเด้ แปลว่า จริงหรอ อย่าโกหกนะ บ่ ฮู่ จั๊ก หยั๊ง แปลว่า ไม่รู้ อะไร ขั่นซั่นบ่เป็นหยัง แปลว่าถ้า อย่างนั้นไม่เป็นไร อย่าเว้าดู๋หลาย แปลว่าอย่า พูดมาก ฮ่วย !! มะซ่างว่าแถะ แปลว่าไม่นะ ใครช่างกล้าพูดนะ

10 วัฒนธรรมและภาษา วัฒนธรรมไทยนั้นมีมากมายหลายอย่าง เช่น อาหาร การแต่งกายและการประกอบอาชีพ เป็น ต้น ซึ่งภาษาก็เป็นวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ ความเป็นไทย โดยในแต่ละภาค จะมีภาษาที่ใช้ แตกต่างกันไปเรียกว่า “ ภาษาถิ่น ” สาเหตุของ การเกิดภาษาถิ่นนั้นอาจมาจาก ภูมิศาสตร์ของ แต่ละท้องถิ่น และอิทธิพลจากภาษาอื่น ซึ่งใน แต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเด่นของภาษาที่ แตกต่างกันไป …

11 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและ ภาษา 1. เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติ และวัฒนธรรมของ ชาติ 2. เป็นเครื่องมือแสดงความสัมพันธ์ภายในสังคม 3. ภาษาเป็นตัวแทนการถ่ายทอดพฤติกรรม ต่อ สังคม 4. เป็นเครื่องมือทางการเมือง ความศรัทธา และการ ปกครอง 5. ภาษาจะช่วยบันทึกเรื่องราวในอดีต 6. ภาษาจะเป็นตัวที่สร้างสรรค์สังคม


ดาวน์โหลด ppt ภาคอีสาน เสนอ คุณครู นิตยา เอี่ยม แดง. นางสาว อัญธิตรา อยู่ออมสิน ม.5/5 เลขที่ 3 นางสาว ณัฐนิช สุดดี ม.5/5 เลขที่ 6 นางสาว ศุภนันท์ แควเวียง ม.5/5 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google