งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงซบพระพักตร์ลงกับ พื้นดิน อธิฐานภาวนาว่า “ พระบิดาเจ้าข้า ถ้า เป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้น ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไป ไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไป ตามใจข้าพเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงซบพระพักตร์ลงกับ พื้นดิน อธิฐานภาวนาว่า “ พระบิดาเจ้าข้า ถ้า เป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้น ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไป ไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไป ตามใจข้าพเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทรงซบพระพักตร์ลงกับ พื้นดิน อธิฐานภาวนาว่า “ พระบิดาเจ้าข้า ถ้า เป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้น ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไป ไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไป ตามใจข้าพเจ้า แต่ให้ เป็นไปตามพระประสงค์ ของพระองค์เถิด ” ( มธ 26:39)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ประชาชนทุกคนตอบ ว่า ขอให้เลือดของเขา ตกเหนือเรา และเหนือ ลูกหลานของเราเถิด แล้วปิลาตได้สั่งให้ ปล่อยบารับบัส สั่งให้ โบยตีพระเยซูเจ้า แล้ว ส่งพระองค์ให้เขานำไป ตรึงบนไม้กางเขน ( มธ 27:25-26)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 เขาเปลื้องฉลอง พระองค์ออก นำเสื้อ คลุม สีม่วงแดงมาคลุม ให้ นำหนามมาสานเป็น มงกุฎสวมพระเศียร ให้พระองค์ถือไม้อ้อใน พระหัตถ์ขาว แล้ว คุกเข่าลงเฉพาะ พระ พักตร์ เยาะเย้ย พระองค์ ( มธ 27:28-29)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 พระองค์ทรงแบก ไม้กางเขนเสด็จ ออกไปยังสถานที่ที่ เรียกว่า เนินหัว กะโหลก ภาษาฮีบรู ว่า กลโกธา เขาได้ ตรึงพระองค์บนไม้ กางเขนที่นั่น ( ยน 19:17-18)

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 พระเยซูเจ้าทรงร้อง เสียงดังว่า “ พระบิดา เจ้าข้าข้าพเจ้ามอบ จิตของข้าพเจ้าไว้ใน พระหัตถ์ของ พระองค์ ” เมื่อตรัส ดังนี้แล้วก็ สิ้นพระชนม์ ( ลก 23:46)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 ข้าแต่พระชนนี พระเจ้า...


ดาวน์โหลด ppt ทรงซบพระพักตร์ลงกับ พื้นดิน อธิฐานภาวนาว่า “ พระบิดาเจ้าข้า ถ้า เป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้น ข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไป ไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไป ตามใจข้าพเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google