งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์มารยาท ประเสริฐ. คนใส่แว่น เกี่ยวกับอะไร หู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์มารยาท ประเสริฐ. คนใส่แว่น เกี่ยวกับอะไร หู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์มารยาท ประเสริฐ

2 คนใส่แว่น เกี่ยวกับอะไร หู

3 เด็กคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ บนต้นจัน เห็นโครบ กัน เด็กชื่ออะไร จันทโครบ

4 ต้นอะไรเอ่ย มี 2 กอ กก

5 อะไรเอ่ย ด้ามเท่าศอกตัดหัวท้าย ออกเหลือแค่วา ขวาน

6 อะไรเอ่ย เป็นน้ำที่ไม่รู้ตก น้ำค้าง

7 น้ำอะไรเอ่ย ไม่ เคยขึ้น น้ำตก

8 อะไรเอ่ย นาง ยก มาแดง นกยาง แมงดา

9 อะไรเอ่ย ยิ่งตัดยิ่งยาว ยิ่ง ต่อยิ่งสั้น ถนน บุหรี่

10 เมืองอะไรเอ่ย มองไม่เห็น เมืองลับแล

11 สะอะไรเอ่ยที่ วิกลจริต สะบ้า

12 อะไรเอ่ย หนึ่งบวกหนึ่งทำ ไม่ถึงได้สาม บวกผิด

13 ปลาอะไรเอ่ยไม่ มีก้าง ก้างปลาท่องโก๋

14 อะไรเอ่ย สูงกว่าน้ำ ต่ำ กว่าเรือ ฟองน้ำ

15 หัวอะไรราคา แพงที่สุด หัวล้าน

16 พะอะไรที่คน เกลียด พยาธิ

17 นกอะไรใหญ่ ที่สุด นกเขา

18 รถอะไรเอ่ย ยาวที่สุด รถติด

19 อะไรเอ่ย สูง เท่าฟ้า ไม้โท

20 อะไรเอ่ย มีอยู่สองใส่อีกสอง ถอดอีกสอง ก็เป็นสอง รองเท้า

21 อะไรเอ่ย อยู่ กลางบ้าน สระอา

22 อะไรเอ่ย แหวนกับแหวนชน กันที่หันอากาศ เกิดเป็นสัตว์ ประหลาดชอบกิน หญ้า วัว

23 อะไรเอ่ย อยู่ใต้ สะพานพุทธ สระอุ

24 อะไรเอ่ย อยู่บน หัวลิง สระอิ

25 อะไรเอ่ย สามตัวรวมกัน ชอบ กินไม้ ถอดเอา ตัวกลางออก ชอบกิน น้ำตาล มอด

26


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์มารยาท ประเสริฐ. คนใส่แว่น เกี่ยวกับอะไร หู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google