งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี เพื่อน วันหนึ่งฉันนั่ง คิดเรื่องการ เป็นเพื่อน และ ได้ข้อสรุปที่ อยากจะ แบ่งปันกับ เพื่อนที่รักและ อยู่ใกล้ฉัน..... คือเธอ ขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี เพื่อน วันหนึ่งฉันนั่ง คิดเรื่องการ เป็นเพื่อน และ ได้ข้อสรุปที่ อยากจะ แบ่งปันกับ เพื่อนที่รักและ อยู่ใกล้ฉัน..... คือเธอ ขอบคุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดี เพื่อน วันหนึ่งฉันนั่ง คิดเรื่องการ เป็นเพื่อน และ ได้ข้อสรุปที่ อยากจะ แบ่งปันกับ เพื่อนที่รักและ อยู่ใกล้ฉัน..... คือเธอ ขอบคุณ

2 โดย บังเอิญ เรามา เจอกัน แต่โดย การ เลือก เรา กลายเ ป็น เพื่อน.....

3 มิตรภาพ เป็นสิ่งที่ แปลก เรา เล่าสิ่งที่ ลึกลับ ที่สุดใน ชีวิตให้ เพื่อนฟัง แม้ว่าซึ่ง ที่ไม่เล่า ให้พ่อแม่ ที่เลี้ยงเรา มา.

4 การ เป็น เพื่ อน คือ อะไ ร.

5 ผู้ฟังเรื่องสนิทหรือ คู่รัก หรือ ผู้ติดต่อกับเราทาง e – mail หรือ ? - เป็นไหล่เพื่อให้เรา ร้องให้หรือ ? - หัวใจที่มีรู้สึกได้ หรือ ?

6 เพื่อน คือ.... สิ่ง เหล่านี้ ทั้งหมด และ มากกว่า นี้........

7 เราพบ กันที่ ไหนก็ ตาม ฉัน เรียก เธอว่า........ เพื่อน.

8 เป็นคำ สั้น แต่... มี ความห มายลึก เป็นคำ ที่เต็ม ไปด้วย ความรู้ สึก....

9 เป็นความจริงว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ มาถึงเรา เหมือนเป็น กลองเล็ก เมื่อ กลองของ มิตรภาพถูกเปิด แล้วปิดไม่ได้...... กลายเป็น หนังสือเปิดที่ ถูกเขียนทุกวัน........ ที่คอยให้ เราอ่าน........ และให้ความสุข แก่เรา.......

10 เราอาจจะไม่ เห็นตรงกัน....... เราอาจจะถี ยงกัน....... เราอาจจะ ห่วงกัน..... แต่มิตรภาพ เป็นภาระที่ แข็งแรงทน ทุกอย่าง.

11 ส่วนหนึ่งของชีวิต ฉันเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิตเพื่อนด้วย... สำหรับบางคน อาจจะเป็นอารมณ์ ขัน สำหรับบางคน อาจจะเป็นการชอบ ฟังเพื่อน.. หรืออาจจะเป็น ประสบการณ์จาก ชีวิตจริง.... สิ่งเหล่านื้เป็นส่วน หนึ่งของมิตรภาพ

12 มิตรภาพ ที่ได้ผ่าน ความ ลำบาก แข็งแรง กว่าตึกที่ มีเหล็ก เป็นฐาน มิตรภาพ เป็นสิ่งที่ จำเป็น สำหรับ ชีวิตและ ความรัก

13 เพื่อน..... เธอและฉัน..... เธอนำ เพื่อนมาอีก คนหนึ่ง... กลายเป็น 3 คน... เริ่ม กลุ่มหนึ่ง... เป็นวงของ เพื่อน และ เพื่อนกับวง ไม่มีตันไม่มี ปลาย

14 เราเป็น เพื่อนที่รัก กัน เวลานาน ไม่มีเพื่อน เทียบกับ เพื่อนเก่า วงของ ชีวิต ไม่มีการ ต้อนรับ เทียบกับ สวัสดีของ เขาได้ ไม่ มีการชม เหมือนกับ ชมของ เพื่อน

15 ขอบคุ ณที่ได้ เป็น เพื่อนที่ ดีมาก สำหรับ ฉัน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี เพื่อน วันหนึ่งฉันนั่ง คิดเรื่องการ เป็นเพื่อน และ ได้ข้อสรุปที่ อยากจะ แบ่งปันกับ เพื่อนที่รักและ อยู่ใกล้ฉัน..... คือเธอ ขอบคุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google