งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Import/Export Favorite ของ KETrade

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Import/Export Favorite ของ KETrade"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Import/Export Favorite ของ KETrade
วิธีการ copy ไฟล์ favorite จาก KETrade ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ขอให้ท่านลูกค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. start menu - เลือก RUN - พิมพ์ regedit วิธีการนำ Excel Force โดยเฉพาะไฟล์ .REG ออกมาจากเครื่องเดิมเพื่อไปใช้ในเครื่องอื่น คลิ๊กเมนู Start -> คลิ๊กเมนู Run -> ในช่อง Open พิมพ์คำว่า "regedit" หากท่านใช้ WIN7 คลิกที่ปุ่ม Start Windows พิมพ์คำว่า Run ลงในช่อง Search programs and files แล้วกด Enter

2 การ Import/Export Favorite ของ KETrade
2. ให้ Export โฟลเดอร์ Excel Force (โดยจะมี Cyber Stock 2.5 (TFEX) และ Cyber Stock for SET เป็น Subfolder อยู่ภายใน) ออกไปไว้ที่หน้า desktop หรือตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการ 1 ซึ่งวิธีการ Export ทำได้ดังนี้คือ เมื่อปรากฏหน้า Registry Editor จากการเปิด Regedit จาก Run… (1.) ให้คลิ๊กเครื่องหมายบวกหน้า HKEY_CURRENT_USER -> (2.) คลิ๊กเครื่อง หมายบวกหน้า Folder ชื่อ Software -> (3.) คลิ๊กเมาส์ขวาบนโฟลเดอร์ Excel Force -> (4.) เลือก Export แล้วตั้งชื่อไฟล์ KETrade.Reg เพื่อ Save ไว้ตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการเช่น Desktop 2 3 4

3 การ Import/Export Favorite ของ KETrade
3. เปิดใช้งานโปรแกรม KETrade ในเครื่องที่ต้องการ Import Favorite (เพื่อให้โปรแกรม run ในครั้งแรกก่อน) หลังจากนั้น ให้ปิดโปรแกรม KETrade เพื่อทำการ Import ข้อมูลด้วยไฟล์ KETrade.reg โดยการนำไฟล์ KETrade.reg จากเครื่องที่ท่าน Export ไว้ก่อนหน้า มาไว้ที่เครื่องที่ต้องการ Import จากนั้นกดดับเบิลคลิกที่ไฟล์ เพื่อทำการแก้ไข Registry ให้ข้อมูลตรงกับเครื่องที่ท่านทำการ Export ข้อมูลออกมา * วิธีการตั้งค่า Trusted Site เพื่อป้องกัน Favorite หาย ขั้นตอน เลือกเมนู Tools เลือก Internet Option เลือก Security เลือก คลิก site ในช่อง add this websites to the zone: ให้ key ดังนี้ *.kimeng.co.th แล้วกด add *.maybank-ke.co.th แล้วกด add Close


ดาวน์โหลด ppt การ Import/Export Favorite ของ KETrade

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google