งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำไปจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำไปจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นำไปจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน

5

6 ความรู้ความเข้าใจ

7 ความเป็นไปได้ในการนำ เอกสารแนวทางการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่การ ปฏิบัติ ความเป็นไปได้

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ศึกษานิเทศก์  สพป. ละ ๑ คน  เคยเข้ารับการอบรมเป็น ศึกษานิเทศก์ แกนนำขับเคลื่อนทักษะ การคิด ฯ

21 ครูผู้ส อน ป. ๑ – ๖ ประถมศึ กษา

22 ครูผู้ส อน ป. ๑ – ๖ม. ๑ – ๓ ขยาย โอกาสฯ ระดับชั้น ละ ๘ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้

23  ประสานและสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับโรงเรียนกลุ่ม ตัวอย่าง  จัดทำเครื่องมือ  เก็บรวบรวมข้อมูล

24


ดาวน์โหลด ppt นำไปจัดการเรียนรู้ใน ชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google