งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ (12+64 )-28 =

4 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 35+(8 ×3) =

5 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ (108÷9 )+480 =

6 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 260÷(9 8-88) =

7 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ (6×6) ÷2 =

8 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ (75- 57)× 4 =

9 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 8×(2 1÷7) =

10 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ (35+45) ×(9-8) =

11 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ (24+36)÷ (32-26) =

12 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ (16×2)- (49÷7) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ (12+6 4)-28 =

15 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 35+(8 ×3) =

16 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓ (108÷9 )+480 =

17 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔ 260÷(9 8-88) =

18 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕ (6×6) ÷2 =

19 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖ (75- 57)× 4 =

20 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗ 8×(2 1÷7) =

21 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘ (35+45) ×(9-8) =

22 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙ (24+36)÷ (32-26) =

23 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐ (16×2)- (49÷7) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google