งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับบัน จีจัมป์ การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับบัน จีจัมป์ การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับบัน จีจัมป์ การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

2 กิจกรรม วันนี้ ระบุปัญหา ระบุปัญหา ค้นหาและศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง ค้นหาและศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง วางแผนและพัฒนา วางแผนและพัฒนา ทดสอบและประเมินผล ( การ แข่งขัน ) ทดสอบและประเมินผล ( การ แข่งขัน ) นำเสนอผลลัพธ์ และแนวทางการ ปรับปรุงผลงาน นำเสนอผลลัพธ์ และแนวทางการ ปรับปรุงผลงาน

3

4 บันจีจัมป์คืออะไร ?

5 การออกแบบบันจีจัมป์ต้องคำนึงถึง อะไรบ้าง

6 ภาระกิจสะเต็มวันนี้ ออกแบบบันจีจัมป์ จำลอง โดยการปล่อย ถุงทรายมวล 1000 กรัม (2 ถุง ) จากตึกสูง ให้ตกลงมาได้ใกล้พื้น มากที่สุด ( โดยไม่ กระทบพื้น ) โดยใช้วัสดุ ที่ยืดได้ และยืดไม่ได้ อย่างละ 1 เส้น

7 การกระโดดบันจีจัมป์ มีการเปลี่ยนรูป พลังงานอย่างไรบ้าง

8 สระน้ำ

9 สิ่งที่ต้องหา 1.m = มวลของถุง ทราย 2.g = สนามโน้ม ถ่วง 3.h = ความสูงของ จุดปล่อย 4.k = ค่าคงตัว สปริง 5.d = ระยะยืด สระน้ำ

10 หาความสูงของจุด ปล่อยได้อย่างไร

11 สระน้ำ ในกรณีที่บริเวณพื้น ด้านล่างเป็นสระน้ำ จะ วัดความสูงอย่างไร ?? หาความสูงของจุด ปล่อยได้อย่างไร

12 θ B A C

13 กฎของ ไซน์ B A C

14 75 15 60 m ความสูงของจุดปล่อย มีวิธีการ หาได้อย่างไรบ้าง ◦ ◦ 60 ◦ B A C D

15 ความยืดหยุ่นของเชือก ( ค่าคงตัวของสปริง ) หาได้อย่างไร F = k s

16 F2F2 F1F1 F3F3 S (m)F (N) S3S3 S2S2 S1S1

17 h = x + l + d + z x = h - l - d - z

18 สนุกกับบัน จีจัมป์ กลุ่ ม ระดับคะแนนของรายการที่ประเมิน คะแน นรวม ( 100 คะแน น ) ผลงาน ( 40 คะแนน ) งบประมาณ ( 10 คะแนน ) การนำเสนอ ผลงาน ( 20 คะแนน ) การใช้ กระบวนการ ออกแบบทาง วิศวกรรม ( 15 คะแนน ) การบูรณา การความรู้ ( STEM ) ( 15 คะแนน ) 1 2 3 4 5 6

19 ร่วมกันอภิปราย กิจกรรมบันจีจัมป์สามารถนำเข้าสู่ ชั้นเรียนได้อย่างไร กิจกรรมบันจีจัมป์สามารถนำเข้าสู่ ชั้นเรียนได้อย่างไร

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับบัน จีจัมป์ การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google