งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานโลกใบน้อยในมือ ด. ช. เอ กล้าคิด ด. ญ. บีบี ชอบติ ด. ญ. ซีซี้ ฝันเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานโลกใบน้อยในมือ ด. ช. เอ กล้าคิด ด. ญ. บีบี ชอบติ ด. ญ. ซีซี้ ฝันเสมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานโลกใบน้อยในมือ ด. ช. เอ กล้าคิด ด. ญ. บีบี ชอบติ ด. ญ. ซีซี้ ฝันเสมอ

2 สิ่งดลใจให้ทำ อุปกรณ์การสอนเรื่องส่วนประกอบของโลกส่วน ใหญ่รูปภาพ เราคิดว่าการทำให้สื่อเป็นแบบจำลอง จะทำให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า แบบจำลองโลกที่เป็นทรงกลมจะหาวัสดุง่าย นำมาทำได้ เช่นลูกบอล ดินน้ำมัน กระดาษ สีน้ำ เราเชื่อว่านักเรียนจะถือแบบจำลองโลกที่บอก ส่วนประกอบภายใน ทำให้เขาเรียนรู้ได้ดี

3 เริ่มจาก ส่วนประกอบภายในโลก หากจะแบ่งส่วนประกอบภายในโลก เราจะแบ่ง ออก เป็น 3 ส่วน คือ 1. ชั้นเปลือกโลก (crust) 2. ชั้นกลางโลก (mantle) 3. ชั้นแก่นโลก (core) ศึกษารายละเอียดคลิกหัวข้อด้าน ชั้นเปลือกโลก (crust) ชั้นกลางโลก (mantle) ชั้นแก่นโลก (core)

4 ออกแบบโลกจำลอง ลูกบอล ดินน้ำมัน กระดาษ สีน้ำ

5 ลงมือทำ เลือกสีดิน น้ำมันให้ เหมาะกับ ชั้นเปลือก โลก นำกระดาษ มาปิดผิวลูก บอลจนทั่ว ศิลปิน ประจำ กลุ่มวาด ผิวโลก ลงไป ผ่าลูกบอลดัง รูป


ดาวน์โหลด ppt โครงงานโลกใบน้อยในมือ ด. ช. เอ กล้าคิด ด. ญ. บีบี ชอบติ ด. ญ. ซีซี้ ฝันเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google